Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.08.2013 12:09 - Двадесет и четири принципа (таттви)
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1007 Коментари: 1 Гласове:
2

Последна промяна: 02.11.2016 18:12


 image
Vasta-Пуруша-Янтра , трета форма 9 х 9 = 81, като областта на тялото холограма

www.akasha.de/~aton/AOHM1.htm


Тези двадесет и четири принципа (таттви) са отговорни за структурата на вселената на всички равнища. Те са основата на трите тела, петте коши и седемте чакри на нашето индивидуално съществуване, което ще обсъдим по-нататък в книгата. 

1. Пракрити/Първоприродата 

Има една върховна субстанция зад всичко възприемаемо във вселената на материята и съзнанието, която е отговорна за всички качества и енергии, наблюдавани от нас. Тази праматерия или световна майка е наречена Пракрити и е основният субстрат на вселената – и груб, и фин. Пракрити е първичната форма на материята или обектния свят, непроявената същност или лишения от вътрешни саморазличия потенциал на всичко, което може да се прояви в име, форма и действие. Пракрити не е материя в грубия смисъл на твърда обектност, а като възможността за изпитване от ума. Тя е материал в смисъл, че е инструмент за съзнателното същество, или Пуруша. Пракрити (Първичната Материя) е неодушевена (т. е. не обладава съзнание сама по себе си), лишена от субектност, една чиста латентна обективност, която изисква съзнателната сила, или шакти, на Пуруша, която да я оживява. 

Като по-фина от ума, който е неин продукт, съществуването на Пракрити, с нейната идеална природа, може да бъде само логически изведено. Трябва да отбележим обаче, че Пракрити е различна от Брахман, който е субстанцията не само на проявения свят, както Пракрити, но и на Чистото съзнание, Пуруша. Брахман стои и зад Пуруша, и зад Пракрити, които са силите на съзнателността и несъзнаваното, вътрешно присъщи нему. По тази причина за Брахман понякога се говори като за Пара Пракрити, или Върховната природа, неизменната природа отвъд нашата изменчива проявеност. 

Пракрити означава “първата действаща сила” и нейните качества насочват цялостното космическо движение. Тя предоставя суровият материал, от който са изградени различните светове и нашите тела. Освен това е носител на кармите и санскарите (предразположенията), чрез които живите същества идват на бял свят, и формира субстрата на техните умове. Затова Пракрити се нарича също “Непроявена”, или Авякта. Тя съдържа в спяща форма всичко, което може да се прояви. На равнището на Пракрити всички същества и всички светове могат да се възприемат като чисти потенциали. 

Като майката на света, който е породен от нейната субстанция, за Пракрити често се говори в женски род. Пракрити и нейната проявеност съществуват, за да дадат опитност на Пуруша, така че той да може да овладее себе си и да стигне до разбиране на своята собствена природа. Тя е като майка, която безкористно се грижи за своето дете и му отправя предизвикателства, за да подпомогне неговия растеж. Аюрведа разпознава Пракрити като основата на нашето въплъщение и опит на всички равнища. Всеки един от нас има индивидуална телесна пракрити, или натура, която се състои от нашето телесно състояние, и една психическа Пракрити – състоянието на нашия ум и сърце. 

Пракрити се състои от трите първични качества – саттва, раджас и тамас, качествата на светлината, енергията и материята, чрез които тя обладава интелекта, жизнеността и силата да създава материални форми. Тези три качества на пракрити са основата на всички други таттви. Те са много важни в контекста на йогическото и аюрведичното мислене и на тях ще бъде посветена следващата глава.

2. Махат/ Космическият интелект 

Всички прояви се осъществяват посредством един основополагащ органически космичен разум. В началото на сътворението се появява космическият ум, за да сътвори света. Той съдържа в себе си всичките закони и принципи, дхармите, които проявеността трябва да следва. Тази вселена възниква първо като медитация на космическия интелект и едва по-късно приема външни форми. Махат, или Космическият Интелект, следователно е проявената форма на Пракрити, или Пракрити в действие. Той е Пракрити, оформена чрез Божията воля. 
Махат буквално означава “великият” и обозначава великите принципи на истината, които стоят в основата на живота. 
Реалността на Махат е тази на идеално творение, което трансцендира времето, на номиналното в противоположност на феноменалната реалност. Махат е Божественият Ум. Чрез Махат възникват времето, пространството, божественото Слово и семената на различаването. Той е утробата на цялото мироздание. Все пак дори Махат, космическият интелект, не е съзнателен сам по себе си, а действа чрез отразената светлина на Пуруша, или чистото съзнание. 

В индивидуалната душа Махат става Буддхи, силата на интелекта, чрез който ние можем да различим истина от лъжа, правилно от погрешно и вечното от преходното. Буддхи е ключовата способност на нашата природа, чрез която ние можем да разкрием истинската природа на нещата извън тяхната променлива външност. Той е интелектът на индивидуалната душа. Буддхи е частта от ума, която може да стане просветлена и да разкрие висшия Аз, щом бъде пренасочена от външните привързаности. 

Хармонизирането на индивидуалния интелект (буддхи) с космическия интелект (Махат) е главният ведически начин за познание и основата на ведическите прозрения. Йога отделя внимание на култивирането на буддхи, Буддхи-Йога, за развитието на безметежност и уравновесеност на ума за целите на самореализацията. Аюрведа набляга на култивирането на правилен буддхи, или интелект, така че да можем да научим как умът и тялото функционират, за да ги използваме правилно. Според Аюрведа основната причина за болестта е погрешното функциониране на буддхи, което се дължи на влиянието на егото, водещо до погрешни съждения, погрешни ценности и фалшиви убеждения. Махат и буддхи са интелигентната част от ума. В това си значение “умът”, или интелектът, е източникът на цялата вселена.

3. Ахамкара/Егото 

Целият процес на проявяване протича като разделение, чрез което се появяват отделни същества и различни обекти. За да осигури множествеността, космическото мироздание работи чрез разнообразни отделни единици или индивидуални самоличности, които са основата на егото. 

Ахамкара означава буквално “аз-изфабрикуване”, тъй като егото е процес, а не вътрешно присъща реалност. То е серия от разделящи мисли, но не и нещо реално само по себе си. Егото е необходима сила на разделението, вътрешно присъща на природата, един еволюционен стадий, но не представлява основополагащата истина или природа на създанията. То дава възможност на душата да се отъждествява с различни тела, но не разкрива нашият истински Аз, който е съзнателност отвъд всякаква въплътеност. 

Чрез егото основните скрити енергии на природата (Пракрити) и фундаменталните закони, налични в космичния интелект (Махат), приемат специфични форми. В съответствие с резкия фокус на егото основните качества на Природата се разпределят в три групи по пет: петте сетива, петте органа на действието и петте елемента. Те възникват от ахамкара чрез трите гуни – саттва, раджас и тамас. Егото създава умът и сетивата, които са инструментите, предоставящи възможност на индивида да функционира. Затова егото представлява външният аспект на ума, докато буддхи, или интелектът, е неговият вътрешен аспект. Докато обаче не се научим как да медитираме, буддхи остава във владение на егото. 

Под влияние на егото възниква възможността за отклоняване от природата. Пракрити, или естественото състояние на нещата, може да стане викрити – болестното, нарушеното, неравновесното, неестественото или изкуственото състояние. Заслепението и привързаността, причинявани от егото, са основната причина за духовните, психическите и телесните болести (с изключение на породените по естествен път от времето). Аюрведа силно набляга на разбирането на егото и на неговите вътрешни предразположения, така че нашите съждения да останат балансирани и действията ни да са за всеобщото благо, което в крайна сметка е и наше собствено благо. Разтварянето на егото лекува всички психически болести, както и много телесни болестни състояния.

4. Манас/Външният ум 

Проявяването на света става чрез различни индивидуални менталности или насочени навън умове. Когато погледне навън, егото автоматично проектира един сетивен ум. След това умът поражда петте сетива и петте органа на действието. Външният ум е сам по себе си шестият сетивен орган и шестият моторен орган и неговата работа е да координира двата вида органи. Трябва да е налице една основна сила на вниманието, която да позволи координирането на сетивните и моторните органи. Такава е ролята на манас, който е централно превключвателно табло за сетивата. Манас означава формулиращият принцип (от корена “ман”, придавам форма) и е принципът на емоцията, усещането и въображението. 

Манас възниква от общите саттвични и раджасични качества на ахамкара. Той обладава саттва (силата на просветлението), която действа чрез сетивните органи, но също и раджас (силата на действието), която работи чрез моторните органи. Това позволява на манас да координира и сетивните, и моторните органи, които възникват от специфичните саттвични и раджасични качества на ахамкара, както са отразени чрез петте елемента. 

Пракрити, Буддхи, Ахамкара и Манас 

Тези четири принципа формират субектният аспект на сътворението. Ние имаме една основна психическа природа, един интелект, едно его и един сетивен ум. Те работят заедно. Докато не изучим изкуството на медитацията, ние не сме в състояние да ги различаваме. 

Според Санкхя самият ум е нещо материално. Той може да бъде наблюдаван като обект и не е истинският източник на съзнанието. Нашите сетивни възприятия е лесно да бъдат видени като обекти, но ние можем да наблюдаваме и нашите емоции и мисли, което означава, че по същия начин те са нещо външно за нашия истински Аз. Дори егото може да бъде наблюдавано, както когато се вглеждаме в нашата гордост или страх, което показва, че и то е обект и не е нашият истински Аз, който е само чиста съзнателност. Йога ни показва как да се придвижим от ума и всички негови въвличания към този винаги свободен вътрешен Аз .

5–9. Петте Танматри – Сетивните потенциали или фини елементи 

Трите гуни са каузалните енергии на мирозданието, които стоят зад ума и те се състоят само от качества или идеи – равновесие (саттва), движение (раджас) и съпротивление (тамас). На едно фино равнище те пораждат нова серия от субстанции, форми или впечатления. Това са коренните енергии на звука, осезанието, цвета, вкуса и мириса. Те са наречени танматри, “първични мери” и получават имената си от своите съответни сетивни качества. 

1) Шабда Танматра – танматра на звука – етер 
2) Спарша Танматра – танматра на осезанието – въздух 
3) Рупа Танматра – танматра на цвета – огън 
4) Раса Танматра – танматра на вкуса – вода 
5) Гандха Танматра – танматра на мириса – земя 

Танматрите са по-фини от нашите обичайни физически усещания, които извличаме от тях. Те могат да бъдат изпитани непосредствено в ума като петте главни начина за познание на реалността. На едно фино ниво те се излъчват от всички неща в света. Те са фините форми на петте елемента преди тяхното обособяване в груби обекти. По тази причина понякога биват наричани “тънките елементи”. Танматрите са свързани с прана, жизнената сила, която е фината енергия зад елементите. В това отношение танматрите са свързани с дошите на Аюрведа, които отразяват не само грубите, но и фините елементи. 

Танматрите показват базисната петорна структура на космоса. Не може да има шести сетивен орган или шести елемент, защото няма танматра, която да му даде възможност да се прояви. Такива първични енергии са необходими за осигуряването на координацията на сетивните органи със сетивните обекти. Ние можем да възприемаме различни сетивни обекти с нашите сетивни органи, защото и органите, и техните обекти са продукти на танматрите, които те излъчват. 

Макар танматрите да създават проявените светове, в своята семенна форма, в която те се сливат обратно в гуните, те създават каузалния или идеалния свят, светът на идеите, предхождащи всяко въплъщение.

10–14. Петте сетивни органа (Панча Джнанендрияни) 

Сетивните органи представят петте потенциала за изпитване на външния свят, които са латентни в умовете ни. Те са не само индивидуални, но и космични и просто се разполагат в сетивните органи на различните същества. Сетивните органи пронизват космическия етер и се проявяват в индивидуалните същества. Те се обособяват и развиват чрез процеса на космическа еволюция. Всеки съответства на определено сетивно качество (танматра) и елемент. 

1) ухо – орган на звука – етер 
2) кожа – орган на осезанието – въздух 
3) око – орган на зрението – огън 
4) език – орган на вкуса – вода 
5) нос – орган на обонянието – земя 

Сетивните органи, наречени също органи на познанието, са само възприемащи, не и изразяващи. Тяхната дейност се осъществява чрез съответните органи на действието. Сетивните органи са носителите, чрез които ние възприемаме танматрите, които ни захранват на едно фино равнище. Фините или външните форми на тези органи съществуват и отвъд ограниченията на физическото тяло и тяхното действие поражда свръхсетивното (екстрасензорното) възприятие (ЕСВ). 

15–19. Петте моторни органа – (Панча Кармендрияни) 

Петте органа на действието съответстват на петте сетивни органа и на петте елемента. 

1) уста (изразяване) – етер—звук 
2) ръка (хващане) – въздух – осезание 
3) ходила (придвижване) – огън – зрение 
4) пикочно-полови органи (изхвърляне) – вода – вкус 
5) анус (отделяне) – земя – мирис 

Петте органа на действието, или моторните органи, дават възможност да се осъществят различните видове действия. Физическите органи са само структури, които им позволяват да функционират във физическия свят. Тялото е носител, предназначен да даде възможност определени действия да бъдат изпълнени, да позволи на ума да натрупа опит. Тези потенциали за действие се срещат навсякъде в природата и се проявяват по много различни начини. Телесните различия между нас е само един от тях. Съществуват и фини или вътрешни форми на тези органи, които позволяват пряко действие с ума и психически сили като телекинезата (действие чрез мисъл или от разстояние). 

Моторните органи са само изразяващи, а не възприемащи. Тяхната способност за възприемане се осъществява чрез сетивните органи. Моторните органи са свързани повече с петте груби елемента, чрез които те действат, докато сетивните органи съответстват повече на танматрите, или тънките елементи. Моторните органи отразяват активността на прана, или жизнената сила. 

20–24. Петте елемента (Панча Махабхутани) 

Петте първоелемента са земя, вода, огън, въздух и етер. Те представят твърдите, течните, лъчистите, газообразните и етеричните форми на материята, които изграждат външния свят на опита, включително физическото тяло. Сетивните органи и органи на действието изпълняват чрез тях съответно своите възприемателни и действени роли. 

Все пак елементите като принципи на плътността се прилагат към всички посредници и имат своите действия, свързани с ума, както и с жизнената сила. Земята, от една страна, е абсолютно плътен посредник, който не позволява видими движения. От друга страна, етерът е абсолютно фин или възприемащ посредник, който позволява съвършена свобода на движенията. Между тези два полюса са всички възможни степени на плътност, даващи възможност за реализиране на пълния диапазон от преживявания и за проявяването на всички идеи. Самите пет елемента са също манифестации на идеите. Те са различни плътности или полета на изразяване на различни идеи: 

1) ЗЕМЯТА манифестира идеята за плътността или стабилността, оказвайки съпротивление при действие. 
2) ВОДАТА манифестира идеята за течливостта или течението, което осигурява условия за живот. 
3) ОГЪНЯТ манифестира идеята за светлината, осигуряваща възможност за възприятие и за придвижване от място на място. 
4) ВЪЗДУХЪТ манифестира идеята за финото движение, проявявайки идеите за насоченост, скорост и промяна и давайки основа на мисълта. 
5) ЕТЕРЪТ манифестира идеята за връзката, като дава възможност за взаимообмен между материалните посредници, общуване и самоизразяване. 

С други думи, етерът манифестира идеята за пространството, въздухът – за времето, огънят – за светлината, водата – за живота, земята – за формата. Подобно на различните линии и цветове, с които борави художникът, те са различните посредници, необходими на Космическия Интелект, за да изрази себе си. 

Петте елемента могат да означават не само своите груби форми, но и тънките и каузални форми, техните сетивни съответствия и основополагащи представи, което позволява на елементите да обхващат всички сили на манифестирането на душата, ума и тялото. По този начин петте елемента са модел за всички субстанции във вселената. Понякога Пракрити бива разглеждана като състояща се от петте елемента, като Пуруша или Атман е шестият елемент, елементът на чистото съзнание. 
Двадесет и четирите принципа са не само карти на вселената, те са карти и на душата. Ще изясним този момент по-подробно, когато разглеждаме трите тела и петте обвивки. 

КОСМИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ: ТАТТВИТЕ 

Пуруша Ишвара – Космическият Господар Пракрити – 3 Гуни 
Каузално тяло Махат, Буддхи – индивидуална душа Его, Ахамкара 
Фино тяло Външен ум, Манас 5 фини моторни органа 
5 прани 5 фини сетивни органа 
5 танматри (тънки елемента) 
Физическо тяло Трите Доши 5 груби моторни органа 
5 груби сетивни органа 5 груби елемента 


imageГласувай:
2
01. budha2 - Борис Балкх ЗА МАХАБХАРАТА
31.08.2013 13:11
http://www.scribd.com/doc/158619282/%D0%97%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 5941115
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1517
Календар
«  Май, 2019  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031