Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.09.2013 18:15 - КРИШНА"На всички същества аз съм душа, Гудакеша, в самото им сърце пребивавам аз. Аз съм тяхното начало, аз съм средата и края на всички същества също съм
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 2035 Коментари: 0 Гласове:
1image imageimage                                imageришна - главния и най-популярния Бог на индийския Пантеон. 
    Той се смята за осмото въплащение на Бога - Пазител на живота - Вишу. 
    Понятието за древното божество е многозначно: тук присъствува и философска концепция и космогония и астрология и конкретна история, видим и невидим свят - всичко е синтезирано в едно понятие. 
    Конкретно - Кришна е светлия Слънчев Бог. Едновременно с това, е и човек. Той е олицетворение на Висш Космически Разум и конкретна историческа личност. Кришна е живял през конкретна епоха като човек и е умрял като човек. 
    Кришна е това, което в Индия наричат “Аватар”. Той е пълното въплащение на Висшата Сила в човешкото тяло, т.е. Аватар. 
    ...Древните индийски легенди расказват, че преди много хиляди години, у мъдреца Васудева и жена му Девака се родил самият Бог в човешки облик. Това става в царството Матхура, управлявано от братовчеда на Девака - коварен и жесток владетел, на име Канса. Като научил, от предсказателя си, че той, ненавиден от хората тиранин, ще загине от ръката на своя царствен племеник, Канса решил да убива всеки раждащ се син на Девака. 
    По чудо се спасили само седмото и осмото детенце. Веднага след раждането на осмото дете - Кришна - баща му тайно го прехвърлил на другия бряг на широката река Ямуна и го укрил в надеждно пастирско семейство. Разярения цар на Матхура, след като разбрал за раждането и изчезването на новородения си племеник, заповядал да бъдат убити всички бебета в Матхура, с надеждата, че сред тях ще се окаже и Кришна. Но богочовекът е охраняван от Висшите Сили. 
    Като станал юноша, Кришна от пастирче със свирка се превърнал в могъщ войн. Той изпълнил своето божествено предназначение - убил демоничния тиранин и възстановил справедливостта. 
    Кришна извършвал безбройни подвизи и чудеса още от най-ранно детство. Земните дела на Богочовека Вишу - Кришна, завършват с грандиозната битка на силите на Светлината и тъмнината на полето Курукшетра с пълната победа над силите на злото. Това историческо сражение носи име Махабхарата, т.е. Великата война на бхаратите. Това е станало основна тема на световно-известния епос, събран от мъдреца Вияса в многотомен труд. 
    Преди сражениетро, Кришна дава на своя ученик Арджуна, откровение - БХАГАВАТ ГИТА, което на санскрит означава “Божия песен”. ГИТА станала филосовска ос на Махабхарата. Това е отделна, шеста глава на епоса. 
    Бхагават гита - това е Езотерическата Философия, която в катехизисна форма дава съкровенните знания за света и човека. 
    Предадено преди повече от 5 хиляди години, това Благовестие става прамайка на всички последващи религии. В зависимост от епохата, основателите на тези религии само по-широко разгръщали пред човечеството, космогоничните и етични формули, предадени от Кришна. 
    Обаче, тези основи на знанието, преди да се превърнат в учението на Цар Кришна, са живели във Ведите - още по древен източник на Знание. С древността на Ведите не може да съперничи дори... времето на сътворяване на Света, посочено в еврейския Завет. Ведите са на 30 хиляди години, но Знанията, отразени в тях са се разпростанявали още през Лемуро-Атлантската Епоха. 
    БХАГАВАТ ГИТА е част от Универсалната Тайна Доктрина на Хималайските Махатми, произведение, станало основа на браманизма - най-древната религиозно-философска система на човечеството. 
    Кришна умира през ноща на 17 срещу 18 февруари 3102 година преди новата ера. Именно тази дата древно-индийските писания посочват като начало на КАЛИ ЮГА. 
    Както отбелязва Елена Блаватска в ТАЙНАТА ДОКТРИНА, сега приключва първият пет-хиляди годишен цикъл на Кали Юга - Тъмната Епоха. 
    За днешното време, чуваме думите на Кришна, произнесени преди 5 хиляди години:
    “Когато краят на Кали Юга съвсем ще наближи, част от божественото Същество ще слезе на Земята... Той ще възстанови справедливостта на Земята и умовете на онези, които ще живеят в края на Кали Юга, ще се пробудят и ще бъдат прозрачни като кристал.” 
    Такова Пришествие, както вече знаем от историята на Атлантида, няма да бъде безболезнено за човечеството, за по голямата част от него дори пагубно. Умовете на останалите живи хора ще се “пробудят” и ще станат “прозрачни, като кристал”, но не веднага. 
    Ето, какви признаци на своето ново Пришедствие посочва Кришна: 
    “Когато на Земята религията е в упадък и се възцарява безбожие, Самият Аз слизам, о потомак на Бхарата, за да освободя праведните и унищожа злодеите.” 
    В какво се състои, в общи линии, Учението на Кришна - БХАГАВАТ ГИТА ? 
    Неговите основни положения са, че Космосът е безпределен, вечен и се подчинява на дву- и четри-кратни ритми на безкрайно развитие и усъвършенствуване. /Дву-кратни: Битие - Не-Битие, разгръщане- свиване, изгрев-залез; Четри-кратни: 4 Юги, 4 годишни сезона, 4 периода на човешкия живот./ 
    Едното е разтворено в множеството. Затова, всичко във Вселената, колкото голямо или малко да е то, се явява част от Единния Живот. 
    Космосът е пълен със живи същества, които са заети с различни видове дейност, в зависимост от нивото на развитието си. 
    Само осъзнаваща се джива се нарича човек. Засега съзнанието на човека обхваща само себе си и своето семейство. Затова човек трябва да се развива и усъвършенствува, за да стигне нивото на съзнание на Висшето Божество, което обхваща цялата Вселена. 
    Формулата на висшето съзнание на човека, осъзнаващ се като неотделима част на цялото човечество и Космоса - АЗ СЪМ. 
    Всичко във Вселената има видимо /физическо, смъртно/ тяло и невидимо. При това, невидимия свят е много по-обширен от видимия. “Материялната природа работи под мое ръководство” - казва Кришна - Бог, Символ на Духовния Космически Разум. Именно духовното движи Еволюцията и усъвършенствува материялното. 
    Ако иска да стане свободен и щаслив, човек трябва да осъзнае, че той не е материялното тяло. Човек е безсмъртен и божествен, а тялото му е смъртно. Тялото - това е низшата природа на човека. Човек страда за това, че притежава двойствена природа. По тази причина в него постянно се борят две Начала - материалното и духовното, низшето и визшето. 
    Душата на човека, пътешествувайки от тяло в тяло, страда от последиците на своя предишен живот и от причини породени от собственото си невежество. Човек се намира в кръговрата на своята Карма. 
    Такава Карма не е вечна - казва Кришна. Тя се изживява и може да бъде изцяло заличена. Само трябва да се осъзнаят причините за нашите страдания и грешки и да се поправят недостатъците на нашата природа. 
    Най-бързия път към освобождаване е знанието, изпълнението на дълга, стоящ пред всеки човек и безкористния труд. 
    Нито една планета в материалната Вселена /физическият й свят съставя едва 1/4/, не може да избегне раждането, страданието, остаряването и смърта. 
    Изхождайки от това, можем уверено да направим извода, че с физическите кораби, пътешествието към висшите духовни планети е невъзможно. Защото подобното може да се достигне и постигне само от подобното. 
    Кришна казва още: 
    “Човек, който не се радва, ако се случи нещо хубаво и не скърби, когато се случи нещо лошо, който знае, че не е това физическо тяло, не се заблуждава и е познал науката за Бога, вече пребивава в духовния свят”. И още: 
    “Живите чувства стоят над мъртвата материя, умът се намира над чувствата, разумът е по-висш от ума, а душата - още по високо от разума.” 
    В тези думи на Кришна се вижда познатата схема на човешките принципи, дадена в ТАЙНАТА ДОКТРИНА на Е.П.Блаватска. 
    “...С оръжието на знанието победи съмненията, породили се в твоето сърце поради неведението” - казва Кришна. 
    “Човек е длъжен да използува ума си за освобождаване, а не за деградация. Умът е приятел и враг на обословената душа. Онзи който намира щастие, активност и наслаждение в самия себе си, се явява наистина съвършен мистик.” 
    “...Из между вибрациите АЗ СЪМ - трансцедентната сричка ОМ...” 
Известно е, че ЗВУКЪТ е първият и единствен атрбут на Проявения Свят, единственото свойство на Първото Творение. Трансцеденталния звук ОМ е непостижимата по сила вибрация, всеначалната светоносна енергия, която прави непроявената мощ на Вселенската Мисъл проявена. Тази енергия постепенно се сгъстява в различни по плътност форми на живот, които запълват пространството /Вселената/ в продължение на вечности. 
    ОМ или АУМ - мистичен звук, който още се нарича “шум на много води”, “звук на космически мотор”, или “неизреченото име на божеството”. ОМ - това е всеначалната енергия, Единен Елемент, който твори Света. Този Единен Елемент древните индуси наричали АГНИ, т.е. ОГЪН. 
    “Определено трябва да знаеш, че АЗ СЪМ - началото и АЗ СЪМ - краят на всичко, което е материално и на всичко, което е духовно в този свят” - казва Кришна в своята ГИТА /Песен/. 
    В Индия Бхагават Гита, алегорично се сравнява със свещенна крава, а Кришна с момченце - пастирче, което дои тази крава. “Всички мъдри хора трябва да пият това мляко!” - казват тълкувателите на Гита. 
    Ако ние искаме да опитаме тази напитка, трябва да помним, че всяко буквално и еднозначно тълкуване на Древните Учения никога няма да разкрие истинския им смисъл. Древният символичен език изисква от човека последователно усвояване на различните нива на съзнанието, т.е. разширяване на съзнанието. 
    Накрая - прекрасните думи на Кришна от Бхагават Гита: 
    “Ти носиш в себе си един височайши приятел, когото не познаваш. Защото Бог обитава във всеки човек, но малцина умеят да Го намерят. Човек, който пренася в жертва своите желания и своите действия на Единият, на Този, от Когото изтичат началата на всички неща и от Когото е създадена Вселената, - с такава жертва постига съвършенство, защото онзи, който намира в себе си своето щастие, своята радост и в себе си носи своята светлина, този човек е в единение с Бога. 
    И така познай: Душата, която е намерила Бога, се освобождава от раждането и смърта, от старостта и страданието и пие водите на безсмъртието.”
                                      imageimageГласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6184820
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031