Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.09.2013 19:07 - Агни йога
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 655 Коментари: 0 Гласове:
0 ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ОГЪН
Няма болест, нито старост, нито смърт за човека,
сдобил се с тяло, родено от огъня на Йога.
ШВЕТАШВАТАРА-УПАНИШАД

II.12
Йога е ритуален огън, в който ние принасяме тялото, жи-
вота и ума си в пламъка на чистото съзнание, което е нашият
истински Аз. Този вътрешен огън ни превежда през тъмната
нощ на невежеството до безкрайния ден на просветлението.
Всеки велик йогин е жив пламък, чието присъствие ни
изпълва със светлина, топлина и жизненост.
Йогическата практика навсякъде създава огъня на Йога,
който трябва да бъде нейната основа. По същия начин Аюр-
веда е едно голямо огнено приношение. Ние трябва да разпа-
лим огъня на изцелението, който да ни възстанови и да ни
поддържа здрави и жизнени. Аюрведичният лекар трябва да
обладава топлината на този космически пламък на живота.
Принципът на огъня във вселената се нарича агни на сан-
скрит, което означава „преобразяващата сила". Той не е прос-
то огън в елементния смисъл, а всички потенциали на топли-
ната, светлината и електричеството. Този божествен огън е
източникът на живота, светлината и любовта - силите на
душата, която ни мотивира отвътре. Самата душа е нашият
вътрешен огън, притаеното дълбоко в нас духовно въжделе-
ние, което ни съпровожда през всичките ни прераждания. Тя
е неугасимият пламък, свидетелят, скрит зад всички състоя-
ния на съзнанието, винаги будният провидец. Ние сме
прояв-
ления на този божествен огън, който е Азът на всички.
Йога и Аюрведа като огнени ритуали
Йога и Аюрведа са науки за огъня или божествения огън
(агни видяс). Те ни учат как космическият огън работи така,
че чрез него можем да постигнем целият необходим баланс и
растеж. Космическият огън, който съществува външно върху
всички планове на вселената, от грубата материя до чистото
съществуване, има свое съответствие вътре в нас на всички
слоеве от нашата индивидуална природа, от физическото тя-
ло до безсмъртното ни съзнание. Той е катализиращата сила,
потребна за осъществяването на всяка еволюционна промяна.
Аюрведа подчертава ролята на агни на физическо равнище и
ни показва как да балансираме нашия храносмилателен огън
като основата на физическото здраве. Йога подчертава
огньовете на праната и медитацията като средства за
просветление.
Външният огнен ритуал
Ведите учат на един огнен ритуал, наречен яджна, или
жертвоприношение, яджна означава пренасочване или
трансформация на енергия, промяна на субстанцията от едно
равнище на друго. Идеята, която стои в основата на яджна, е
че това, което се принася в жертва на божеството, трябва да
бъде трансформирано на едно по-висше ниво на проявеност.
По време на изпълнението на яджна се разпалва специа-
лен огън при спазване на една особена процедура. Изгражда
се олтар или огнище. Като гориво се използва специално дър-
во, а огънят е разпалван по точно определен начин - за пред-
почитане чрез търкане на две пръчици. В този свещен огън
ние поставяме различни приношения, като ориз или гхи, ко-
ито както подхранват огъня, така и са трансформирани от
него в различни есенции. Заедно с тези приношения ние пов-
таряме разнообразни молитви и мантри, стремейки се да осъ-
ществим нашите желания и да дарим света с божествената
благословия.
Огънят е куриерът между материалния свят и висшите
духовни реалности, между човека и Боговете. Принасяното в
огъня се пренася в невидимите реалности, където висшите
сили могат да го разпознаят и да въздействат върху него,
изпращайки обратно тяхната благодат. Такъв свещен огън
служи за пречистване на средата не само на грубо, но и на
фино равнище.Той работи за пречистване на астралните тела
на тези, които го прилагат редовно. Подобен ритуал трябва
да бъде редовно изпълняван във всеки дом или ашрам.
Йогинът като Агни
Огнените жертвоприношения могат да бъдат използвани
за постигане на обичайни жизнени цели като здраве, Бо-
гатство и благополучие. Те могат да бъдат изпълнявани за
вътрешни цели - за изчерпване на трудна карма, за умилос-
тивяване на негативните планетарни влияния или за осве-
щаване на различни духовни практики. Те са част от една
универсална технология на вътрешната еволюция.
Пепелта на огъня, наречена бхасма, притежава пречист-
ващи, лечебни и изцелителни сили. Понякога за нейното при-
готвяне се използват специални билки. Такива бхасми могат
да бъдат използвани за подсилване на други лекарства или
самите те са вземани като лекове. Особено мощни са бхасми-
те, приготвяни в присъствието на велики духовни учители.
Най-важните времена за огнените ритуали са изгрев слън-
це, по обяд и при залез слънце. Тези жертвоприношения се
наричат агнихотра, или огнени призовавания. Важни са също
приношенията по новолуние и пълнолуние, а в епохата на
ведите са изпълнявани и различни сезонни и годишни при-
ношения. Такива преходни или свързващи точки, наречени
свръзки или сандхи на санскрит, са времената, в които енер-
гията се изменя по естествен начин и може по-лесно да бъде
обработвана и пренасочвана.
Аюрведичният огнен ритуал
В аюрведичния огнен ритуал огънят е храносмилателният
огън, или джатхарагни. Приношенията са храната, която
ядем. Това се нарича пранагпихотра, или праничното огнено
приношение според учението на Ведите. В този случай ние
не само принасяме нашата храна на джатхарагни, но и на
петте прани, които работят с него.
Преди храненето трябва първо да пръснем малко чиста
вода около хранатаси, за да я пречистим. Можем просто да
напяваме ОМ, докато извършваме това или пък цялата Га-
ятри мантра, ако я знаем. След това трябва да напяваме: „Ти
си покривката за маса на безсмъртието, Сваха!"19 и да отпием
глътка вода. След това трябва да рецитираме мантрите на
петте вида прана, като всеки път слагаме малко храна в
устата си, припомняйки си праната и нейното действие като
божествена сила, която ни крепи.
ОМ Праная Сваха!
ОМ Апаная Сваха!
ОМ Вяная Сваха!
ОМ Самая Сваха!
ОМ Уданая Сваха!
На санскрит - амритопастаранам аси сваха.
След това трябва да завършим с храненето и да рецити-
раме: „Ти си покривалото на безсмъртието, Сваха!" Сваха е
мантрата за извършване на всякакви приношения в свещения
огън. По този начин храната, която поглъщаме, подхранва
всички наши прани посредством храносмилателния огън.
Йога - вътрешният огнен ритуал
Йога е вътрешен огнен ритуал, който не използва външни
съставки, а по-скоро различни способности на нашата при-
рода. В практиката на Йога ние принасяме всички аспекти на
нашето същество във вътрешния огън на Бога. Има различни
йогически огнени ритуали, в зависимост от способностите,
които принасяме. Йога използва огъня на дъха и ума за
пречистване и трансформиране на нашето съзнание. Това ста-
ва чрез свързването ни с божествения огън, който е Бог или
вътрешният Аз. Изисква се пробуждане на огъня на нашата
душа, за да ни върне към вътрешното божествено слънце. На-
шето фино тяло и системата ни от надита и чакри е като
голямо дърво, което трябва да бъде запалено от вътрешния
огън на кундалини, излъчван от душата. Самият йогин става
огън, който отваря неговото трето око и се превръща в сила,
която той може да разпростре върху света. Всички истински
йоги се стремят да развият йогическия огън.
Огньовете в света на природата
Съществуват много форми на агни в света на природата и
те насочват процеса на еволюцията. Първата форма е
елементния огън, наличен в Земята и в звездите, който сам по
себе си има множество форми. След това има един растите-
лен огън, създаващ органичен живот, който захранва емоци-
ите и страстите. Животинският огън се засилва в истинския
човешки огън, който подпомага истината и състраданието.
Той пък поражда ангелския огън, който разпалва любовта и
предаността.
Тези пет космически огъня са свързани с петте коши, опи-
сани по-надолу. Най-висшият е атмичният огън, или огънят
На санскрит - амритапидханам аси сваха.
на Аза, който е чисто съзнание, а то е също Брахмичният
огън, или абсолютният пламък на чистото съществуване от-
въд тях.
Седемте вида агни и петте коши
Всяка от петте коши или обвивки на душата има различна
форма на агни, която е отговорна за нейното развитие.
Подобно на храносмилателния огън, агни на всички равнища
е силата на растежа и равновесието, която позволява пи-
тателните съставки на храната да бъдат усвоени, а отпадъч-
ните материи да бъдат излъчени от организма.
1. Агни на хранителната
обвивка - аннамая коша

Агни на хранителната обвивка е храносмилателният огън
(джатхарагни), чието място е в коремната област, особено в
тънкото черво, където протича главната част от смилането.
Храносмилателният огън разгражда погълнатата храна до
есенцията на петте елемента. Неговото действие създава
смляната хранителна каша, която осигурява захранването на
всички тъкани чрез химуса. Чрез него ние смиламе храната,
която бива преобразувана в телесните тъкани.
Актът на хранене, приемането на храна в устата и стома-
ха, е доминиран от капха (вода), тъй като изисква втечняване
на храната. Дейността на храносмилането, разграждането и
усвояването на храната в тънкото черво, е сферата на питта
(огън), с която агни е тясно свързан. Отделителната дейност
чрез дебелото черво е полето на вата (въздух), при което се
натрупват и освобождават отпадните газове. Така на всич-
ките три доши може да се въздейства чрез джатхарагни.
Физическият агни е тясно свързан с речта, която е преоб-
ладаващото действие на устата. Всъщност физическото тяло
е една тръба, изградена около храносмилателния тракт, чийто
главен отвор е устата. Правилното хранене и правилното
говорене са взаимодопълващи се процеси на хранителната
обвивка. Човек трябва да се грижи не само за онова, което
влиза в устата, но и за онова, което излиза от нея.
2. Агни на праничната обвивка - пранамая коша
Агни на праничната обвивка е пранагни, агни на праната.
То работи в белия дроб и сърцето и се свързва с джатхарагни
в слънчевия сплит, който е също физическият пранически
център. Пранагни е отговорно за преобразуване на кислорода
от външния въздух във вътрешната сила на жизнеността.
Пранагни се свързва с кръвта, като я насища с кислород и й
придава червения цвят. Чрез пранагни ние смиламе въздуха
или праната, която се трансформира в енергия. Енергията на
дишането е по-фина и непосредствена, отколкото енергията
от храната.
Действието на вдишването, подобно на поемането на хра-
ната, е полето на капха, а на издишването, както при отделя-
нето, е полето на вата. Пранагни се зарежда с енергия чрез
задържането на дъха, което е свързано с питта. Пранагни
също е свързано с речта, особено с речта, когато тя е заредена
с енергия от дъха.
3. Агни на външния ум - маномая коша
Агни на външния ум е огънят на възприятието, манасика
агни. Този вид огън ни позволява да смиламе сетивните си
впечатления. Сред сетивните органи менталният огън е най-
тясно свързан с очите, които съответстват на огъня измежду
сетивата. Измежду моторните органи той е най-тясно свързан
с речта на ментално равнище - речта вътре в ума ни, нашият
вътрешен глас. Менталното агни смила впечатленията и ги
превръща в наш вътрешен пейзаж, полето на нашето
въображение.
4. Агни на познавателната способност - виджнанамая
коша

Агни на познавателната способност е огънят на различа-
ването, чрез което ние правим разлика между истина и лъжа,
добро и зло, правилно и погрешно. Огънят на външния ум е
морално неутрален. Той просто смила впечатленията. Огънят
на познавателната способност продължава с тяхното сми-
лане, като извлича техния смисъл, качество или съдържание -
тяхната основна идея. От него се пораждат нашите основни
ценности и вярвания. Агни на познавателната способност
изгражда тялото на дхарма, нашето поле на прозрение и раз-
биране.Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6185176
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031