Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.09.2013 17:51 - Духовно родословие 1ч.
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 2144 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 17.09.2013 19:00


 Елена Блаватска ни учи, че за да разберем човека и неговото родословие е необходимо да разграничим три линии на еволюция: 1) Духовна - най-важната, защото духът е господар на материята, която той управлява и оформя. Без да имаме знание за тази духовна еволюция човекът си остава за нас един неразрешим проблем. 2) Физическа - другият полюс на човешката природа, родословието на човешкото тяло. Духовното родословие е постепенното слизане на духа в материята, а физическото родословие е възлизането на духа през материята, която той оформя за проява на собствените си сили. 3) Интелектуална - тогава, когато имаме вече горните две линии (едната на слизане, другата на възкачване), стигаме до точката, където към тях се присъединява и тази трета - на интелектуалната еволюция - която ги съединява, за да се получи човекът. Това е идването на Аза, който влиза в притежание на физическото си обиталище и го свързва с духа, който го е сътворил и оформил със своето висше влияние. След като изследваме трите линии на еволюция: духовната, физическата и интелектуалната, ще видим да се разкрива пред нас една панорама, която ясно представя целия произход на човека в неговитете велики очертания и ще започнем да схващаме по нещичко от чудесата на тази човешка природа, която е Бог - Бог проявен във форма - и която е божествена както по същност, така и по сили. Елена Блаватска казва: “В природата има един троен еволюционен план за създаването на трите периодични носители(Upadhi, тела, среда), или по-добре казано три отделни схеми на еволюцията, които в нашата система са така неразривно свързани и така преплетени, че е невъзможно да бъдат разделени: 1) Монадна еволюция, която, както името й показва, засяга растежът и разкриването на Монадата, която по този начин достига висши фази на дейност.  Паралелно с нея върви 2) Интелектуалната еволюция, представена от Манас-Дхиаяните(Слънчевите светещи (Деви) или Агнишвата-Питри) - тези, които даватна човека интелекта и съзнанието и 3) Физическата еволюция, представена от сенките на Лунните праотци - зародишите на телата на сегашните хора. Именно вследствие сливането на тези три течения в човека, той става това сложно същество, което наблюдаваме в момента.”                                                                             Духовната еволюция на човека                                                         Ще разгледаме най-напред първата от трите линии на еволюция, а именно духовната,и за да вникнем в нея ще разясним двете диаграми, представени в приложението на книгата. Първата диаграма представя великите йерархии от духовни същества, завършили своята човешка еволюция в минали Калпи, в изчезнали вече Вселени и станали сътрудници на Ишвара( Бог-Логосът (Словото) на нашата Слънчева система) при сътворението на една нова Брахманда(“Брахмово яйце” – макрокосмосът). Това са йерархии,които управляват и оформят, това са архитектите и строителите на слънчевите системи. Трябва да се опитаме да си създадем известна представа, колкото и неопределена, несъвършена и бледа да е тя, за тези обширни йерархии в нашата Слънчева система, на които дължим духовната си еволюция - една почтителна представа, дори и несъвършена, защото тези йерархии са животът на Вселената, ръководителите на духовната, интелектуалната и физическата еволюция на човечеството. Втората диаграма представя полето на еволюцията - мястото, където тя се извършва                                                           Великите йерархии                                                                        Според древните окултни документи, в пълно съгласие по въпроса с най-старите
индийски учения, нашата Слънчева система има свой минал живот, простиращ се назад в една наглед безкрайност от 1 955 884 687 години - период тъй обширен, че думите, с които можем да го изразим не позволяват друга представа освен за една дълбока древност.
Като се върнем към началото на това далечно минало, ще видим, съгласно брилянтното сравнение, дадено от Ману, как Ишвара - планина от светлина - блясва, за да освети мрака.
Едва ли има думи, представящи по-добре началото на една нова Вселена, но самите
думи могат да дадат само смътна представа за това как светлината се заражда в лоното на непрогледния мрак. Такова е сравнението, което Родителят на човечеството - Ману е избрал,за да изобрази началото на Слънчевата система. След това ни се казва (и ние можем само почтително да повторим това), че Ишвара се проявява в троен лик и че в тази чудна светлина се очертават величествените контури на три могъщи и божествени форми. Това са именно силите, аспектите на Ишвара, които ще се проявят в раждащия се универсум: Творецът,Съхранителят и Разрушителят. Един в три форми или три, изхождащи от един и същ източник - не е толкова важно с какви изрази ще си послужим. Ние смътно усещаме, че ставадума за три носителя, чрез които ще се действа, без обаче да се дели божественото съзнание,което е общо и за трите. Тези величествени форми наричаме Логоси - от гръцката дума,която означава “слово”, защото само идеята за звука дава сполучлива представа за безкрайното могъщество на проявения Бог - звукът, който твори, поддържа и руши. Нека при това забележим, че тази троичност се среща във всички религии, с изключение на такива, в които това учение, поради особени причини, не е ясно подчертано. Ако се обърнем към Халдея, към съкровищата, изровени от гробниците на древния Египет и тайните, разкрити ни от мумиите, навсякъде, както и в индийските Шастри, ще срещнем Троицата да произлиза от Едното, бидейки Едно по своята божествена природа, а Три по проява на силите си.
Около тази мощна Тримутри, в нейната светлина, плуват плодовете от изминали
Вселени - онези същества, които са заслужили да обитават чудните духовни висини.
Формите, които ние само смътно можем да различим в блясъка, са формите на тези, които наричаме Седемте. Различните религии дават различни наименования на тези седем тайнствени същества. Индусът говори за седемте синове на Адити, от които осмият е Мартанда - Слънцето, и всеки син, всеки Адитя има свой собствен “дом”. Те са наричани и седем Духове на Слънцето; в Египет това са седемте богове на мистериите. Зороастър ги нарича седем Амшаспенди, евреите - седем Сефироти, християните и мюсюлманите - седем Архангели. Не е от значение употребеното име, важното е, че всяка религия ни ги сочи като окръжаващи проявената Троица и като един вид вицекрале в необятното слънчево царство на Ишвара, всеки от които има свое владение и управлява специален участък в това царство. В теософията ние ги наричаме Планетни Логоси, защото тия слънчеви Духове винаги са били
отъждествявани със седемте свещени планети, които са и техни физически тела. Планетите,по своята външна форма, са сфери, някои от които влизат в състава на нашата Слънчева система. Тяхното духовно естество обаче е нещо друго: всеки от тези силни Амшаспенди има своя дом на една от тези планети и отделно управлява владението си, което представлява един определен участък от Слънчевата система.
Около седемте, в един още по-широк кръг, се редят 12-те творчески йерархии на
Универсума. На чело на тях стоят 12 велики богове, споменавани от древните историци и изглеждащи за нас, хората, като гигантски и величествени фигури в безкрайната далечина,която те обитават. Добре известните знаци на Зодиака са техни символи, защото Зодиакът не е модерно изобретение, а е бил даден на Третата раса от великите Учители. В старите индийски писания може дори да се видят имената на някои от тези Учители, един от които е Асурамая, познат като първи астроном - той именно е дал Зодиака на Египет и Индия. Тези
астрономически знаци са символи, схема на Слънчевата система. В преданията на миналото намираме ръководната нишка на лабиринта и разбираме защо е казано, че една планета управлява, че тя е господар на един зодиакален знак. Защото планетата е Планетният Дух и неговият зодиакален знак е една от главните творчески йерархии, при което останалите йерархии са като подйерархии. Тези последните, под негово управление и надзор строят неговото царство и помагат на монадите в еволюцията им. Като имаме това предвид, диаграмата, макар и сложна, няма да ни се стори толкова объркана. В средата стои Троицата,около нея са 7-те Духове, които са Вицекралете на нейната Вселена, а още по-нататък се намират 12-те творчески йерархии, работещи върху създаването на тази Вселена.
В тази точка на еволюцията, която сме достигнали сега, за пет от 12-те творчески
йерархии не знаят нищо даже и най-напредналите от нашите Учители. Четири от тях са достигнали освобождение и петата е на път също да го достигне. Така че остава да се занимаем само със 7 йерархии. Всички те засягат нашето откъсване от Божеството,откъсването от Ишвара-Дживатмата, живото същество, което, както ще видим по-нататък,също е една от тези йерархии, но в своята висша духовна природа. Нека разгледаме oсновните характерисстики на тези йерархии, защото е необходимо да опишем, колкото и  несъвършен да е опитът ни, всяка една от тях поотделно, за да не изглеждат те съвсем неразличими за нашия поглед, заслепен от силната светлина на лоното, в което тепребивават.
Първата йерархия е тази, която може да се опише само с думи, отнасящи се до огъня.Наричат ги безформени Огнени дихания, Божествени пламъци, Владици на огъня,Божествени огнІьове, Огнени лъвове, Лъвове на живота - име след име, епитет след епитет,всички отнасящи се до огъня, защото е писано за тях, че са животът и сърцето на Вселената,те са Духът, космичната Воля, и през тях слиза божественият лъч от Параматма (Първодуха),който събужда духа (себето) в човешката монада.
Под тях стои Втората велика йерархия, която е двойна по природа, “двойна единица”
от огън и етер, проявеният Разум, мъдростта на Системата - това, което наричаме космична
Интуиция и което събужда интуицията в човешката монада.
Още по-долу стои Третата йерархия - Махат или космичният Манас, “троицата” от
огън, етер и вода, космичната Дейност, която при слизането си ще даде една част от своятa същност на човешката монада - ще събуди ума.
Това са безформените творчески йерархии, които пребивават в твърде фина, за да
може да приеме определена форма, материя - материя, където всички форми се преплитат и взаимопроникват.
Следват творческите йерархии, имащи форма. Първата от тях е Четвъртата
йерархия - на нашите човешки монади, които още не са напускали лоното на своя небесен Отец. Всъщност ние сме неразривно свързани с Него, макар че заслепението, което се дължи на материята, ни кара да вярваме, че сме отделни и различни. Ние трудно можем да си представим тези монади такива, каквито са били там, в своето родно място, с известна “духовна индивидуалност”, която трябва все повече и повече да се изявява в долните светове. Ще се върнем отново към тези монади след като приключим това опростено описание на 7-те йерархии, което ни е потребно, за да имаме общ поглед върху нещата.
Монадите се наричат нетленни Дживи[10] и съставят Четвъртата от 7-те творчески йерархии (от всичките 12), които изучаваме.
След нея идват трите последни йерархии, които обхващат голяма част от тези, които
са влезли в еволюцията на нашата планетна система през минали епохи, и за които можем да знаем малко повече, тъй като засягат нашата собствена еволюция.
Петата йерархия е наречена Макара и нейният символ е петоъгълника. Тук изпъква
двойният аспект на природата - физическият и духовният, положителното и отрицателното,които са в постоянна борба един с друг. Това са тъй наречените "бунтовници", споменавани в много от митовете. Ние ще чуем да се говори много за тези от тях, наречени Асури, които са родени от първото тяло на Брахма, което се превръща в мрак, след като бива изоставено.
Голяма част от съществата в тази йерархия идват от една минала Вселена, излизат един вид готови от Планетния Логос. Както изглежда те също се наричат Асури, но ние ще се занимаем тук само с онези, които произлизат от Тялото на мрака и които по своята еволюция се числят към нашата Вселена. Те са същества, които под своето голямо могъщество и огромни духовни познания крият дълбоко вкоренен зародиш на същността на ахамкара - тази творческа способност на Аза, която е необходима за човешката еволюция. Те са плод на Първата планетна верига.
В Шестата йерархия влизат същества, за които знаем, че са произлезли от тялото на
Брахма, познато под името Тяло на светлината или Тяло на деня. В това множество Деви(Ангел, “светещ”) има една особена група, която се отличава по особената си слава: това са праотците на Девите, познати под името Агнишвати или, както ги наричат, “шесторни Дхиани”. Те дават на човека всичко освен Духа и физическото тяло и по тази причина ги наричат още дарители на “петте нисши принципа у човека”. Те ръководят процеса на привързване на монадата към постоянни атоми, които съответстват на тези принципи, т.е. към “петорната плазма”. Те саплодът на Втората планетна верига. В тази йерархия влизат и голям сонм от деви, най-напредналите природни духове или елементали от средното (второ) царство.Седмата йерархия се състои от тези, които познаваме под името Лунни праотци или Бархишад-питри, родени от тялото на Брахма, познато като Тялото на полумрака. Те се занимават с физическата еволюция на човека, както Агнишватите - с умствената, и затова ще
срещаме често тези две групи по-нататък. Около тях виждаме събрани и числящи се към тяхната йерархия работниците, които те използват за извършване на великата работа. Това са цели армии от деви, нисши природни духове или елементали от нисшето (трето) царство,които се занимават с градежа на физическото тяло на човека. Към тях се числят и “атомните духове” - зародиши на бъдещи еволюции, които засега не ни интересуват.
Така се разкрива пред нас блясъкът на 7-те творчески йерархии, готови да изпълняват своите функции, да служат за водачи на по-младите в пътя на еволюцията и да ръководят развитието на духовните сили в една материална вселена.                                                                                                                                                                                                       Полето на еволюцията                                                                                                      Духовната еволюция има седем главни етапа: в първите три етапа Духът слиза,
инволюира, и слизайки, действа върху материята, придавайки й някои сили, качества и свойства. Тези сили, качества и свойства са плодовете от първите три етапа на слизането на Духа. След това идва четвъртият етап, единствен по рода си, когато материята, получилатези различни сили, свойства и качества, влиза в множество отношения с Духа, с което той я оформя и влиза в нея. Там е именно великата мирова борба на Духа с материята, това е“борбата при Курукшетра”(Букв. “Полето на Куру”, където се води великата битка между Пандавите и Кауравите,
отразена в “Махабхарата”, разглеждано в индийската религиозна мисъл не толкова като определена местност, колкото като поле на битките между доброто и злото, духа и материята в човека)., където се сблъскват огромните неприятелски армии. Там
именно, на това полесражение, се намира и точката на равновесието. Духът, влизайки в многобройни отношения с материята, бива в началото по-слабият, след което настъпва моментът на равновесието, когато нито един от двамата неприятели няма превъзходство над другия, и след това Духът започва лека-полека да възтържествува. По този начин, в края на четвъртия етап, Духът е вече господар на материята и е готов да продължи възхода си през останалите три етапа. В тези последни три етапа Духът организира материята, победена и одухотворена от него и я употребява както желае. Той прави от нея оръдие, посредством което ще се проявят и пуснат в ход силите на Духа. Последните три етапа са посветени
именно на този духовен възход. Да повторим с няколко думи казаното по-горе: три етапа за слизане, в които се придобиват качества; един етап на борба, в който се установяват различни отношения между Дух и материя; и три етапа за възход на Духа, в които той оформя материята и прави от нея послушно оръдие, което му е потребно, за да може да се прояви. Всичко това може да се изрази със схемата:Седем етапа
3 за слизане - качества - материализация
1 за равновесие - отношение - борба
3 за възход - организиране - одухотворяване
                                                           Планетна Верига                                                                         Взета в своята цялост планетната верига представлява тялото на Планетния Логос, в
което се въплътява Неговия живот. Седем етапа трябва да бъдат преминати, следователно имаме седем вериги: три, през които Духът слиза в материята, една - четвърта - в коятоДухът и материята се проникват взаимно и се преплитат в многобройни отношения, и накрая три вериги за възход на Духа, в края на които всичко се връща в лоното на Планетния Логос,за да потъне в Ишвара, заедно с плодовете от еволюцията. Можем да си представим  планетната верига като едно тяло, в което животът на Планетния Логос се въплътява последователно седем пъти, при което всяка верига започва с плодовете на миналата верига,
и всяка такава завещава на следващата плодовете, които е произвела.
Периодът на времетраене на една верига се нарича планетна манвантара и всяка
такава манвантара бива последвана от една планетна пралая(Почивка). Съществата, които са достигнали своите висши принципи в манвантарата, при свършването й преминават в едно блажено състояние на свръхсъзнание, наречено планетна нирвана, а онези, които не са достигнали това развитие, изпадат в спокоен сън.
Тези Нирвани(Обитатели на Нирвана) се раждат само когато следващата планетна верига развие телата,пригодени за продължаване на тяхната еволюция, и тогава те отново поемат своя път на възземане.
Нека сега разгледаме една отделна планетна верига, за да видим етапите, през които преминава самата тя.
Всеки етап от развитието на тази верига е един кръг (едно обикаляне през всичките 7
планети, от които е съставена веригата); това е една обиколка, round - когато една живот-вълна минава през цялата верига. В първите три от тези етапи живот-вълната слиза в материята и създава форми, все повече и повече материални. В четвъртия етап живот-вълната създава форми, в които се извършва борбата. В последните три етапа живот-вълната започва своя подем нагоре и създадените от нея форми все повече и повече се одухотворяват.
Отделно от това всяко пълно обикаляне на живот-вълната през една верига развива до съвършенство по едно от природните царства, докато се стигне до човешкото царство - всяко до неговия най-идеален възможен тип. Бъдещите типове, които не спадат към този кръг, са също налице, но в състояние близко или в по-малка степен близко до зародишното по отношение на своето бъдещо съществуване. И така, една планетна верига има седем кръга,седем последователни цикъла или обикаляния на живот-вълната.                                                                                                                                                                                                                      Кръг
Нека сега разгледаме един отделен кръг, който също има своите седем етапа. В случаявсеки етап представлява една планета, един свят. В първите три се създават формите, в четвъртата се хвърля мостът над пропастта, която дели формите от витаещите над тях духове, като формите стават одушевени. В последните три планети духът оформя формитеспоред желанието си.
За да могат да се различават планетите, избрани са латинските букви от А до G.
Планетите, които стоят на низходящата дъга и тези, които стоят на възходящата, се
различават по това, че при втората всички форми съществуват в един окончателен вид,докато в низходящата дъга те са само в зародишно състояние. Средната планета, четвъртата,е точката на равновесието, мястото на борбата, повратната точка.
Планетата А е съставена от фина умствена материя и е прототипна, т.е. съдържа
прототипие на всички форми, които са определени да се развият в този кръг. В “Тайната доктрина” Елена Блаватска казва: “Думата прототип тук не бива да се разбира в смисъла,който й дават платониците, т.е. в смисъл на свят, какъвто съществува в ума на Божеството, а в смисъл на свят, който служи за първи модел, който има предназначението да бъде възпроизведен и физически усъвършенстван в следващите светове”. Планетата G, или тази, която е във възходящата дъга, по материя съответства на планетата А, но съдържа пълното и съвършено развитие на прототипите от А. Планетата В е от по-груба умствена материя и е интелектуална, творческа, т.е. съдържа конкретните типове, произлезли от прототипите. Тук качествата са само скицирани, а формите - груби и непълни. Планетата F,
която й съответства върху възходящата дъга, съдържа същите тези форми в обработен и по-фин вид. Планетата С е от астрална материя. Тя е веществена и формена, т.е. там грубитеформи се строят от по-плътна материя, а на планетата Е, която й съответства от възходящата дъга, тези форми, макар и от същата материя, са добре пригодени за своите функции.
Планетата D е от физическа материя. Тя е повратната точка, мястото на борбата между Духа и материята.
Всяко царство, което трябва да се развие в даден кръг, минава през един от своите етапи върху всяка от планетите, така че когато живот-вълната свърши обиколката на всичките седем планети - което именно се нарича кръг - това царство е напълно развито. И другите царства, които са след него, също напредват с по един етап на своето зародишно състояние.
Така например в 1-я кръг се извършва еволюцията на първото елементално царство, а в същия този кръг съществуват и останалите шест царства, но само в зародишно състояние и т.н. В Пураните често планетите от нашата верига се наричат Двипа, а нашата земя – Джамбудвипа.Нека се опитаме сега да си дадем сметка къде се намираме ние в нашето собствено поле на еволюция. Нашият Планетен Логос, наричан Брахма, що се отнася до неговите функции като Създател, е довел вече своето царство до четвъртия етап, следователно ние се намираме в момента в Четвъртата планетна верига, т.е. в четвъртата манвантара. Не знаем нищо за Първата или прототипната верига, освен това, че тя се нарича Негово “Тяло на
мрака или нощта”, и че нейните плодове са Асурите. За Втората верига - творческата - също не знаем нищо, освен това, че се нарича Негово “Тяло на светлината или деня”, и че нейни плодове са Агнишвата-праотците. За Третата верига - формената - вече знаем нещо, защото там Луната е четвъртата планета, или планета D. Тази верига се нарича Брахмово “Тяло на полумрака” и тя е произвела Бархишад-праотците, или седемте класа монади за идната планетна верига. Ние наричаме тази верига Лунна. Четвъртата верига, физическата, е нашата Земна верига, и планетата D е нашата Земя. Тази верига е Брахмовото “Тяло на зората” и има за задача да създаде човека.      
Родословието на човека – Ани Безант                    Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6187523
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031