Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.11.2013 18:10 - КАКВО СА НАПРАВИЛИ И ПРАВЯТ ЮДЕИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ 1ч.
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1505 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 24.11.2013 20:09


     image                                                                                                                                                 Хората трябва да бъдат информирани и повече не бива да бъ-
дат лъгани от едни и същи хитреци, които вече достигнаха дотам
в своите аспирации, че се смятат за богоизбраници и самите те
се намесват в някои от божиите дела. Започна се началото на кло-
нирането, в генетиката се направиха невероятни нарушения на
Закона, стигна се до толериране на хомосексуални отношения и
нещо повече пропагандира се подобно законодателство. Всичко
това се върши от хора, които са дръзнали да се поставят редом с
Бога. Богоизбрани народи според нас няма.
Нужно е час по-скоро да се различат понятието евреи от по-
нятието за юдеи, тоест народ на Израил и народ на Юдея. Се-
гашният Израел е една изкуствена формация, която със своето
създаване е донесла много кръв и кланета.
Невинните деца и от двете страни, и от тази на Палестина, и
от тази на Израел, не бива повече да загиват.
Надяваме се, че силата на голямото болшинство от честни             евреи, потомци на коляното на Йосиф, ще надделее над            богоизбраническото мислене на юдеите. Страната на Израел и страната на Юдея са се разделили не случайно още преди 25 века. И ако сегашният Израел носи това наименование, той носи своята отговорност в историята. Днешният Израел се нуждае от смирение и дълбоко разбиране, че пред Великият Създател народите всички са равни.Че няма запазена територия, че няма богоизбран народ, че в бъдеще ще се създава едно ново човечество с децата на всички нации.
От изясняването на еврейския въпрос, или т.нар. СПОР
ЗА ЦИОН зависи мирът на планетата. Всеки, който не е
изяснил в себе си проблемът за Спорът за Цион, не бива да
продължава спокойно своето летаргично сътояние тъй като
тази летаргия е олицетворение на „фарисейския квас“, на
двойния морал, на културата на лицемерие и лукавство, на
чудовищния егоизъм, които сега шествуват върху земята.
От изясняването на този проблем за Спорът за Цион
зависи какво ще бъде бъдещето на планетата ни, и как ще
преминем в новото време – като овце, преминаващи през
огненото сито, или като достойно понасящи изпитанието на
Бога бъдещи съработници на Бога. Никой не
бива да се плаши, никой не бива да бъде плашен, никой с ни-
кого не е необходимо да воюва, нито да се бие и сражава, нито
да спори, нито да се кара, а просто е необходимо едно точно
осветляване на някои наболели въпроси. И да се се опита полага-
нето на едно ново начало – начало на преосмисляне и корегиране
на някои допуснати грешки в историята на българите. Грешки по-
родени от неправилни решения, вземани от чужди фактори, касае-
щи посоката на развитие на този народ. Българите имат правото да знаят накъде пътуват и кой взема решенията за тяхните съдбини.Те, най-сетне, би трябвало да си зададат въпроса, кое е онова,което все постоянно им пречи, и освен субективния фактор, има ли и нещо друго, което постоянно е заставало на пътя на развитието на българската нация? Освен субективния фактор, свързан с народопсихологията, безспорно е имало и влияния отвън. Чии са тези влияния, това е въпросът!
Бихме искали да зададем един обикновен въпрос: Наистина ли
толкова много хора, толкова „обществено значими“, които посто-
янно се явяват говорители и донякъде определящи съдбините на
този български народ, са все от еврейски /юдейски/ произход!
Нека се направи един прост анализ вгледайки се в настоящия
списък от имена.
Защо да не си зададем въпроса – наистина ли всички тези хора
са толкова кадърни и способни и защо все те се явяват разполо-
жени по първите скамейки!
Защо са така преплетени помежду си като връзки и
взаимоотношения! Защо се явяват водещи фигури в българ-
ския културен, стопански и най-вече обществено-полити-
чески живот?                                                                                                    Каква част от водещите на най-масово гледаните пре-
давания, а оттам и самите водени от кукловодите зрители
и слушатели, се намират под тяхното влияние, влияние на
един самопровъзгласил се елит!
Списъкът е само един опит за събуждане на размисъл сред
обикновените българи! Тези, простосмъртните, небогоизбрани-
те, или както скоро ги нарече една говорителка от телевизията,
изпаднала в примките на елитаризма, простолюдието! Наистина
ли може да се делят хората на простолюдие и елит, на рая и бого-
избраници, на гои и негои?
Затова е и този списък! Друг начин едва ли остава за събуж-
дане на този необходим размисъл.
Разбира се, че настоящият списък няма претенцията да е
абсолютно безгрешен и точен.
В този смисъл, допускането на известна грешка, дадена неточ-
ност, се явява неизбежно, още повече, че той е правен в усло-
вията все на тази същата действителност, която още от времето
на еврейката Сара, и периода на падането под османско иго, все
е възпрепятства изкарването на повърхността на определената
фактология, разбулваща заговора срещу България!
Заговор сруще кого, ще каже някой, та нали българите сами
си го правят със своето неразбирателство помежду си!
Браво, ами че кой тогава насъскваше и сега се опитва отново
да настрои помежду им, православни и мюсюлмани, кой се опит-
ваше да всява смуг между малцинства, и по Тодорживково време
и по време на последните няколко години на депесета и седесета
и бесепета.
Все един са стоящите отдолу!
Все един е лидерът, дали ще бъде с различни имена – Надежда
или Сергей, произходът е все е един!
А колкото до сакскобургите, те са всъщност в основата на
котилото и точно от там е бил изнамерен и Фердинанд! И въобще
кой е Фердинанд, знае ли се!
Какво да се прави, ще каже някой, такава е съдбата на малките
нации! Все да се търси някой да ги управлява отвън, все някой от
Лондон или Ню Йорк да им дава оценка!
Точно поради това и сега се дава време за разгръщане на  някои древни страници от най-древната история на земята
свързана с протобългарите, с името на Зиези, с християнс-
твото на Кубрат, с анализа на истинската неподменена от
чуждестранни историци българска история.
А и мястото на този поместен списък, заедно с изследвания от
типа – Какво са направили евреите за България, са много навре-
менни, даже прекалено закъсняли!
Трябва ли да се чака още, и колко, може би да бъде изцяло раз-
грабена и унищожена българската държава!
Сега е време на предупреждение и самоопределение за
българите!
За да не кажат сетне, че не са знаели!
Сега те трябва правилно познавайки своята древна и велика
история, познавайки механизмите на международната полити-
ческа манипулация, да се самоопределят.
Накъде ще пътуват в новата история на планетата!
Със старата култура, която тъпчеше и лъжеше през послед-
ните няколко века, създавайки поляризация между населението
на земята, създавайки колониите и бантустаните, или с новата
– която сега се опитва да се появи новораждайки се от...
Дали от пепелта на задавашия се гигантски катаклизъм на тази
планета или пък, а защо не, от едно мирно и протекло в условия-
та на дипломатичност, предаване на щафетата между културите.
Старата култура и е време да отстъпи. И това го знаят тези от
разумния, и умъдрял в залитанията си по богоизбраничеството,
международен елит. И, слава Богу, че между тях, също има та-
кива, които виждат хладнокръвно, пагубния край на своята бого-
избраническа философия.
Изводът е само един, точен и налагаш се като мощен отпеча-
тък върху съзнанието на разумния:
Времето на илюминатите и богоизбрания народ ще остане
само в учебниците на най-новата история като едно гигантско
предупреждение за новото човечество!
Предупреждение, че който е застанал срещу Бога – срещу
създателя, и се е назовал богоизбран, по-първи от другите,
чака го неизбежната участ да бъде запокитен в Бездната.
Бъдещето ще създаде едно ново човечество!                                         Човечество сред което няма да има богоизбрани народи, всич-
ки нации са все равни върху дланта на нашия Небесен Отец!                                      РЕЧНИК НА ЕВРЕЙСКИЯ ВЪПРОС                                За да се осветли същността на Еврейския въпрос и за да стане
видима манипулацията в продължение на повече от сто години,
е необходимо да се разработи речник на понятията, свързани с
този толкова важен за бъдещето на планетата въпрос.
Ако една язва не бъде забелязана и осъзната от здравомисле-
щия организъм на човечеството, неизбежно идва ред на хирурги-
ческата операция.
Един речник на понятията по еврейския въпрос би бил още
един опит за осъзнаване на първостепенния характер на пробле-
мите в Близкия Изток.
Един виден японски генерал е казал ясно: „Този, който не е
запознат с дълбочината на еврейския въпрос, няма право да се
произнася за бъдещето на народите.“
Войната в Близкия Изток е факт. Това е един от плодовете на
нашата цивилизация на глобален егоизъм. Това е отровен плод,
защото там денонощно се избиват хора.
Огнището е създадено за да тлее непрекъснато. Защо?! Каква
е целта? Може би за да се поднови огъня в уречения час! Уречен
от кого ако не от древните писания в Талмуда, който очевидно се
оказва „най-расисткия документ, публикуван на земята досега“.
А защо го няма никъде за да се запознаят хората с него! На
хората им се говори, че се бил появил някакъв си изверг Хитлер,
който си бил поставил за цел за изтреби еврейското население.
А този Хитлер откъде е получавал парите за цялата си „велико-        мащабна фюреровска“ дейност ако не от инициаторите на това
изтребване?
Време е хората да започнат да си задават най-сетне въпроси и
да мислят. Да мислят, и да се противопоставят на философията,
залегнала в главите на някои, обявили себе си за „богоизбрани“
– че народът е стадо, а те пък са елитът, избраниците от Бога,
първосвещеници – левити (виж Второзаконие).
Стадото иска своите добри пастири и е казано ясно кой е доб-
рият пастир – „само този, който се грижи от сърце за стадото и
комуто е милно загубването даже и на една овца.“
Когато четем изследването на видния изследовател Бенджа-
мин Фридман, ние сме потресени от точността на фактите. Ама,
вярно ли е? Нищо друго не може да се каже след запознаването
с фактологическия материал. Наивно е да се обвинява нацио-
нал-социализма при положение, че не са познава дълбочината на
юдейството и създалия се във времето Еврейски въпрос.
Сега съществуващият еврейски въпрос е една от най-големи-
те язви на човечеството.
Решаването на този въпрос не може да стане с насилие, а само
с внимателно изследване в дълбочина върху изначалните корени
на неговото пораждане. Бог никога не е създавал зло и проти-
воречия, но една от силите на тъмнината се е намесила и под
флага, че избира своя народ, е заложила отрицателна програма
на богоизбраничество в едно от племената на Израел – Юдея, а
впоследствие от тях са се оформили най-ревностните последова-
тели на господарската теория – левитите.
По повод на безбройните спекулации с Еврейския въпрос,
спасяването на евреите от българите, с понятия като „холокост“,
нацизъм, расова теория, очевидно е необходимо да се внесе яс-
нота относно някои етимологически и физически различия в чес-
то употребяваните и смесвани по своята същност понятия като
„евреи“ и „юдеи“.
Под понятието за евреи се разбира нещо, което е свързано с
понятието „Израел“.
А под понятието за „юдеи“ се разбира нещо различно. Време е
за осветляване и уточняване на някои различия. Източник на това
разграничаване и внасяне на яснота са следните източници:               – Спорът за Сион от Дъглас Рид
– Международното еврейство от Хенри Форд
– Ангелът на Йехова при евреите от В.Розанов                                     1. Сегашните ционисти си служат с името „евреи“ само с по-
литическа цел.
2. Евреите „ешкенази“, това са хазари, по-късно известни
като „източни евреи“.
3. Има евреи от семитски произход.
4. Има и евреи с монголски произход.
5. Има пет етапа в развитието на ционизма – левити, фарисеи,
талмудисти, преходен етап, ционисти.
6. Левити във Вавилон, фарисеи в Йерусалим, талмудисти в
Испания, равини в Русия, ционисти в Израел                                               АКО ЦИОНИСТКАТА ДЪРЖАВА ОТ 1948 ГОДИНА
МОЖЕ ДА ИМА НЯКАКВА ПРЕТЕНЦИЯ,
НЯКАКВО ИМЕ ОТ ДРЕВНОСТТА – ТОВА Е САМО
ИМЕТО „ЮДЕЯ“.
ГОЛЯМА МИСТЕРИЯ Е ЗАЩО ЦИОНИСТКИТЕ ВОДАЧИ
НАРЕКОХА НОВАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ 1948 „ИЗРАЕЛ“.
ИЗРАИЛТЯНИТЕ НЕ СА БИЛИ ЕВРЕИ
ЮДЕИТЕ СЪЩО НЕ СА БИЛИ ИЗРАИЛТЯНИ
Ето един откъс от книгата „Спорът за Сион“:
„Това било времето, когато още никакви израилски племена
не съществували. Така наречените „хабиру“, (евреи) живеели в
Ханаан, придошли тук отдавна от далечен Вавилон. Името им
„хабиру“ означава „номади“ (чергари), като това не означава
принадлежност към раса или племе. Те се установили в Ханаан
до момента, в който Мойсей щял да се появи там с неголяма
група заселници.“
И чак по късно от смесените бракове между номадите
„хабиру“ и местните щяло да се появи племето „Бен Израил“
(деца на Израил), което на свой ред щяло да се разпадне на нови
племена. Главното от тях – израилтяните – щяло да се засели
в северната част на Ханаан.
А на юг се обособило племето юдеи, изолирано и оградено
от местното коренно население.“
И така се оказало, че юдеите и левитите не били израелско
племе.
Според д-р Кейщайн „юдеи“ е равностойно на „левити“.
Еврейската енциклопедия твърди безпристрастно, че племето
юдеи никога не е било израелско племе.
Юдеи е племето, избрано от левитите, като основа на ра-
совата идея, обещанието за „избран народ“, с единствената
цел да се наследи обетованата земя.
Ционизмът (Синедрионът) създаде комунизма. Карл Маркс
бе финансиран от Фридрих Енгелс.                                                             Дизраели и Бакунин предупреждават човечеството за опас-
ността.
Ето и един откъс от книгата на Н.Николов „Светът под мик-
роскоп“:
Какво е ционизъм и как се стигна до него?
Един ден през 458 година, едно малко незначително палестин-
ско племе от Юдея (отричано преди от израилтяните) излиза
с расово верую. Подривният и разрушителен елемент на това
верую надминава всички експлозиви и епидемии. Това бе денят,
в който бе наложена теорията на господарската раса, която
влезе в историята под името „Законът“.
Предлагаме ви откъс от книгата „Спорът за Сион“ от
Дъглас Рид:
„Кратката съвместна история на Израел и Юдея достиг-
нала до своя край в 937 год. пр. Хр.
След смъртта на Соломон този съюз се разпаднал оконча-
телно и северното царство – Израел, се върнало към самосто-
ятелен живот.
Юдейството изисквало пълно обособяване.
Израел вярвал в своята обща с останалото човечество
съдба и ОТХВЪРЛИЛ ЮДАИЗМА по същите причини, по които
са го отхвърляли и останалите народи през последните три
хилядолетия. Израел всъщност отхвърлил левитите с тяхната
расова доктрина.“
Време е за пробуждане и различаване:
Ционизмът и Еврейството са две противоположни понятия
Сегашната държава Израел няма нищо общо с древната тра-
диция на Израел, освен името.
Ето какво заявяват тези водачи на еврейския народ, които сега
са поставени в сянка от водачите узурпатори – ционисти.
ЕВРЕИ – различно от ЮДЕИ
ИЗРАЕЛ – различно от ЮДЕЯ                                                                    ЮДЕЯ Е ПОРОДИЛА ЛЕВИТИТЕ, ОТТАМ ФАРИСЕИТЕ,
А ПОСЛЕ ЦИОНИСТИТЕ
ПРОБЛЕМЪТ Е ПО-ДЪЛБОК: ЦИОНИСТИТЕ СЕГА – ЛЕ-
ВИТИТЕ В МИНАЛОТО, ФАРИСЕИТЕ ПРЕДИ ТЯХ. ТЯХНА-
ТА ФИКС ИДЕЯ Е ОТРИЦАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СПАСЕ-
НИЕ НА НАРОДА НА ИЗРАЕЛ
Нека разграничим евреите от ционистите и да спрем да спеку-
лираме с мъката на обикновения евреин.
Забележка:
Ционистите изфабрикуваха понятието „антисемитизъм“ и
ето защо е трудно понякога да се разграничат добронамерените
опити да се осветли еврейския въпрос от злонамерените опити
да се струпа нечия вина върху обикновения редови евреин. И
почти винаги, тези които дърпат конците, основателите на цио-
нистката доктрина, които управляват банките, които в дълбочина
всъщност съвсем не са евреи, а източни евреи, хазари, ешкенази,
юдеи и левити (всичко това би следвало да се изследва от ис-
торическата наука) остават незасегнати, скрити зад сцената, и
прокарват в тишина своя сатанински план.
Ето защо е разумно да се предприеме следния подход в оценя-
ването на източниците, говорещи по еврейския въпрос: Първо да
се проучи какво е отношението на този източник към ционизма
и обслужва ли го той. В този аспект, „Протоколите на сионските
мъдреци“ не само не обслужват ционизма, но го разобличават в
неговите дълбоки корени. Ето защо ционистите вече сто години
воюват с тази книга.
Ако един източник на информация смело застава срещу най-
голямото зло на сегашното време в лицето на ционизма, то той
определено работи за истинската кауза на еврейския народ – на-
рода на Израел, истинския народ на Израел, който без значение
къде и в коя синагога, изразява своята молитва към Бога и който
не си играе на избраничество, погрешно преписано му от някол-
ко левити и от специално създадените обстоятелства от страна
на силата на тъмнината.
Много е важно да разграничим понятията „евреи“ от поняти-
ята „юдеи“. Нека разграничим левитите и ционистите от истин-          ската позиция на обикновените редови евреи. Проблемът не е в
евреите, а в техните малобройни заблудени водачи узурпатори
– ционисти, обслужващи няколкото банкови фамилии от неизра-
елски произход, хазари и ешкенази..
Излагаме една статия писана от някой от истинските
водачи на народа на Израел. Нека читателят докосвайки
се до нейното съдържание сам отсъди каква е волята на
истинските евреи.
ЗАЩО ИСТИНСКИТЕ ЕВРЕИ СЕ
ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА СЕГА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЦИОНИСТКА ДЪРЖАВА
НЕПРАВОМЕРНО ВЪЗПРИЕЛА ИМЕТО „ИЗРАЕЛ“
1. Какво означава понятието „народ на Израел“?
Народът на Израел е съществувал е съществувал от хиляди
години.
Това е народ със свои специфични качества, вътрешна при-
рода.
Тора се явява като основен източник на тази вътрешна при-
рода.
Без Тора и вярата на евреите – няма такова понятие „народ
на Израел“.
Който отрича Тора и Вярата не може да принадлежи към на-
рода на Израел.
Целта и предназначението на Народа на Израел в този свят е
да служи на Бога.
Спасението на евреите се изразява единствено в служба на
Бога.
2. Какво е ционизмът?
Ционизмът е нововъзникнало понятие.
Появява се като явление преди около стотина години.
Ционизмът определя още веднаж ( преразглежда) истинска-
та същност и природа на народа на Израел, като подменя тази
истинска природа с диаметрално противоположния характер на        сегашния материалистичен свят, аргумента за липсата на държа-
ва и армия като причина за нещастието, че спасението се състои
в придобиването на единна държава и армия, накратко казано
в мисленето на ционистките лидери е залегнало основното, че
трябва да подменят мисленето и характера на народа на Израел
и като създадат единна държава с армия, ще му осигурят спасе-
ние.
3. Народът на Израел се противопоставя на всичко това
по четири основни причини:
1. Защото всичко това е диаметрално противоположно и из-
цяло противоречи на истинската същност на народа на Израел.
Защото единственото време, когато на народа на Израел е било
разрешено да имат държава е било преди 2 хиляди, когато Сла-
вата на Създателя е била върху него. И в бъдеще, ако Славата на
Създателя още веднаж се разкрие и целият свят му служи, тогава
Той Самият, без никакво усилие от човешка страна, би ни пре-
доставил царство основано върху божественото служене.
2. Държава като тази, притежавана от други народи, е проти-
воположна на истинската същност на народа на Израел. Който и
да е пожелал досега тази държава, спасението на Израел показ-
ва, че той отрича истинската същност на народа на Израел и я
подменя с другата същност на материалистичната природа, като
поставя материалното спасение пред истинското. Като средства-
та на това спасение в материален смисъл са държавата и армия-
та. Истинското спасение на народа на Израел се състои в това да
поддържа своята постоянна връзка със Създателя. А това не се
осъществява чрез армия и държава. По-скоро чрез придържане-
то към тора и добрите деяния.
3. Още повече, че самата Тора забранява да се осъществява
край на изгнанието и да се основава нова държава преди онази
истинската, която е Свещената. Всичко това е забранено даже и
ако самата основана държава се управлява според Закона в Тора.
Забранено е по човешки начин да се слага край на изгнанието,
и така според това, ние би трябвало да останем под управление
на народите на света, тъй както е обяснено това в Книгата на
Войоел Моше. А Свещеният Отец, ще бди върху нас и ако ние            нарушим и най-малкото от неговите предписания, той ще ни из-
прати ужасни наказания.
4. Освен прекратяването по изкуствен начин на изгнанието,
делата на ционистите са диаметрално противоположни на Вярата
и на самата Тора. Тъй като основаването на вярата и на Тора, се
гради на факта, че самата Тора е дадена от Небето и се явява като
възнаграждение за тези, които се вслушват в нея и наказание за
онези, които престъпват Закона в нея. Целият народ на Израел
трябва да се подчинява на написаното в Тора и който не иска да
спазва това, ще трябва да престане да бъде част от конкрегацията
на Израел.
Освен, че не се подчиняват на написаното в Закона на тора,
ционистите правят всичко възможно за да предотвратят всяка
едно изпълнение на написаното в закона. Това те вършат с наси-
лие както и с хитрини.Те призовават уж към свобода, но всичко
това излиза че са лъжи в полето на религията. Всъщност те се
борят за да разрушат силата на вярата на Израел.
1. ЦИОНИСТИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ СЕ ЯВЯВАТ СПАСИТЕЛИ
НА ИЗРАЕЛ, НО ТОВА СЕ ОПРОВЕРГАВА В СЛЕДНИТЕ ДВА-
НАДЕСЕТ ПОЛОЖЕНИЯ.
Първо: Ако започнете да изследвате целия двехиляден перод
на нашето изгнание, вземете кои да е хиляда години, даже най-
трудните и ще видите, че най-изпълнените с кръвопролития, стра-
дания и катастрофи за народа на Израел, са тези години свързани
с периода на установяване на ционистите. Знае се, че причината
за тези страдания се дължи на дейността на ционистите.
Второ: Всезнайно е, според книгите написани от основатели-
те на ционизма, че средствата с които се планира установяването
на ционистката държава включват подстрекателство на антисеми-
тизъм и подкопаване сигурността на евреите във всички точки на
света, за да могат по този начин да бъдат принудени да се присъе-
динят в новата държава.
По този начин с насилие бе разпалена омразата сред герман-
ския народ и бяха натикани в концентрационните лагери цели
еврейски общности, а самите ционисти заейки за това, го допус-
наха. (Виж книгите: Вероломство, Мин Ха Мецор) Ционистите            продължават да практикуват това и сега, като в днешнат си стра-
тегия те провокират антисемитизъм, а след това представят себе
си като спасители. Ето две доказателства в отговорите дадено от
водачи на ционистите по време на Втората световна война, по
повод на искането за пари за да се помогне спасяването на евре-
ите от нацистите. Грийнбаум отговаря: Една крава в Палестина
струва повече от всичките евреи в Полша. (Бог забранява това.)
А Вайцман заявява: Най-важната част от еврейския народ се на-
мира вече в страната на Израел, а тези които са отвън, те не са
така важни. (Очевидно те са излишни според него.)
Трето: Ние забелязваме, че по-голямата част от еврейския
свят живее в сигурност при добри материални условия, и че съв-
сем няма желание да променя всичко това за да се пресели в ци-
онистката държава. Даже някои хора са напуснали ционистката
държава и са отишли при по-добри условия на живот другаде.
Четвърто: Ционистите си служат с голямо количество пропа-
ганда за да създадат емиграция към тяхната ционистка държава.
Защо е необходима тази пропаганда?
Пето: Тъй като никой не иска „Ционистите да го спасяват.“,
тогава единственото което им остава е да обещаят на хората, ко-
ито са бедни материални изгоди. Но даже и тогава, малцина се
съгласявят.
Шесто: Ционистката държава е постоянно под угрозата на
войни. Докато навсякъде другаде по света, евреите живеят в мир
и сигурност. (С изключение разбира се на тези места, които цио-
нистите са минирали и поставили сигурността под заплаха, в
пламъците на омразата.)
Седмо: Ционистката държава не може да продължи да същест-
вува без икономическата подкрепа на евреите живеещи вън от
нея.
Осмо: Ционистката държава е на прага на икономически ко-
лапс и постепено парите започнаха да свършват.
Девето:Ционистите преследват всички евреи, които са лоял-
ни на своята Вяра.
Десето: Ционистите предприемат войни, които поробват
еврейския народ и това най-вече заради изпълнението на своите
политически планове.                                                                                     Единадесето: Според Тора, пътеката която носи сигурност
е следването на мира и не това, което носи противопоставяне с
другите нации, тъй както това вършат ционистите.
Дванадесето: Даже и ако ционистите съумеят да осигурят
физически условия за сигурност в своята държава, това би било
за сметка на Вярата и самата Тора. А истинският еврейски народ
– народа на Израел, би предпочел смъртта пред подобен живот.
Ясно е, че ционизмът не може да бъде спасителен път за народа
на Израел. Напротив, това е най-голямото му сегашно нещас-
тие.
Някои евреи и равини свидетелстват, че ционистката
идея не е според Закона на Тора:
- Народът на Израел е съществувал от хиляди години.
- Той има своята присъща вътрешна природа.
- Тора е източникът на тази вътрешна природа.
- Без Тора и Вярата, не съществува такова понятие на-
род на Израел.
- Който отрича Тора и Вярата не може да бъде част от
народа на Израел.
- Целта и задачата на народа на Израел в този свят е
служба на Бога.
- Спасението на евреите се състои в изпълнението на
тази служба.
- Това, което се прави от някои в името на спасението е
дело на ционизма и е фалшива пропаганда.
- Най-известните равини и главната част от религиоз-
ните лидери на еврейството са против ционизма, но техния
глас се заглушава чрез ционисткия контрол на американс-
ките медии.
- Ционистите тероризират всеки, който е срещу тях.
- Тази част от еврейския народ, която е попаднала вече
под контрола на ционистите, спомага за оказването на въз-
действие върху равините да не говорят навън.
- Чрез терор и насилие, много от еврейските равини въ-
обще не се допускат да излизат навън да говорят свободно.               Ето ТРИ СВИДЕТЕЛСТВА за истинското мнение по
тези въпроси в Тора:
1. В миналото, преди две хиляди години, по време на
опасности и страдания в изгнанието, ни един от еврейските
старейшини и мъдреци не е посмял да създаде държава за
да защитава себе си. И във всяко едно поколение, е имало
хиляди мъдреци изказали се в Тора.
2. Съществуват хиляди обработки на текстове от Тора,
оставени ни от различни мъдреци. Ни една от тях не дава
предложение за изграждане на държава. А онова, което бих-
ме могли да срещнем, това са по-скоро предупрежденията
срещу подобно действие.
3. Основателите на Ционизма, до един се явяват атеисти,
които отричат Тора. А всички мъдреци от Тора се противо-
поставят на идеите на ционизма, заявявайки, че ционизмът
би довел само до разрушение.
Истинският народ на Израел никога не би сменил, нито
предал своята вяра. Ционизмът е един чужд израстък в тяло-
то на еврейския народ. Изходът е като се освободи това тяло
от този израстък. И така тялото да остане отново чисто. Ци-
онизмът иска да надиграе народа на Израел чрез сила. Чрез
измама и терор, но никога те не ще успеят с тези средства
защото истината винаги ще бъде със Създателя. Ционизмът
няма да успее да измести вярата на еврейския народ. В тази
вяра народа на Израел ще остане силен. И скоро ционистка-
та държава ще прекрати своето съществуване.
Следователно, волята на народа на Израел е държавата, която
понастоящем носи името Израел да престане да съществува. Ако
това не се осъществи, ние искаме тази държава да престане да
носи това име, защото цялото й съществуване е в опозиция на
истинската дълбока същност на Израел.
Народът на Израел отрича някога да е давал разрешението си
да бъде наричана тази държава с това име. Ционистките лидери
нямат правото да се представят като говорители и представители
на народа на Израел.                                                                                    1. И тъй като ние виждаме, че нашето искане не се из-
пълнява, ние чувстваме, че трябва да извикаме най-малко-
то нашата истина. И така, истината винаги ще си остане
истина. По никакъв начин тя не може да бъде преправена.
Даже и ако целият свят възприеме, че едно плюс една прави три,
то истината ще си остане, че всъщност едно плюс една е две. (Тук
има болка от страна на пишешия.).
2. Нека истината бъде заявена. Използването на името
„Израел“ от тази държава се явява пълна фалшификация.
Народът на Израел няма нищо общо с тази държава. Ци-
онизмът и неговата държава нямат никакъв дял и нищо
общо с истинския Израел.                                                                                         star05.net/infusions/booklib/book.php                                Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6569448
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1551
Календар
«  Май, 2020  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031