Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.12.2013 21:26 - ВАСУКИ И АНАНТА ШЕША
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1287 Коментари: 0 Гласове:
2             image           Змията служи на (Бхога)Вишну, а не -"Вишну на Шеша(Змията)"? Вишну и Шеша не са идентични.Т. Е.  Змийската сила(Шакти), която служи на("протектира") Вишну, показва някаква ВЪРХОВЕНСТВО (на Вишну) . Виждаме, че и Лаксми служи на Вишну                                                                                                                                                      ТЕКСТ 29

image                 ананташ часми наганам варуно йадасам
ахам питрнам арйама часми
йамах самйаматам ахам


анантах—Ананта; ча—също; асми—Аз съм; наганам—от многоглавите змии; варунах—полубогьт, който контролира водата; йадасам—от всички водни животни; ахам—Аз съм; питрнам—от прадедите; арйама—Арйама; ча—също; асми—Аз съм; йамах—този, който контролира смъртта; самйаматам—от всички, които регулират; ахам—Аз съм.

От многоглавите Наги Аз съм Ананта, а сред водните животни Аз съм полубогът Варуна. От покойните прадеди Аз съм Арйама, а сред тези, които раздават правосъдие, Аз съм Иама, богът на смъртта.

ПОЯСНЕНИЕ: От многоглавите змии Нага най-великата е Ананта, както полубогът Варуна е най-велик сред водните животни. И двамата представят Кршна. Има планета на питите, прадедите, управлявана от Арйама, който представя Кршна. Има много живи същества, които наказват безбожниците, и сред тях най-главният е Иама. Той живее на планета, която е близо до земята. След смъртта си тези, които са много грешни, са взимани там, и Иама ги наказва по различни начини.                                                                            ТЕКСТ 28

айудханам ахам ваджрам дхенунам асми
камадхук праджанаш часми кандарпах
сарпанам асми васуких

айудханам—от всички оръжия; ахам—Аз съм; ваджрам—гръмотевицата; дхенунам—-от кравите; асми—Аз съм; кама-дхук—кравата сурабхи; праджанах—причината за създаването на деца; ча—и; асми—Аз съм; кандарпах—Купидон; сарпанам—от змиите; ас-мин—Аз съм; васуких—Васуки.

От оръжията Аз съм гръмотевицата; сред кравите Аз съм сурабхи. От причините за създаване на потомство Аз съм Кандарпа, богът на любовта, а от змиите Аз съм Васуки.

ПОЯСНЕНИЕ: Гръмотевицата е наистина силно оръжие и представя могъществото на Кршна. На Кршналока в духовното небе има крави, които могат да бъдат доени по всяко време и дават толкова мляко, колкото човек пожелае. Разбира се, тези крави не съществуват в материалния свят, но тук се споменава, че ги има на Кршналока. Господ се грижи за много такива крави, наричани сурабхи. Казва се, че Господ пасе кравите сурабхи. Кандарпа е сексуалното желание за създаване на добри синове, следователно Кандарпа представя Кршна. Понякога сексуалните отношения имат за цел сетивно наслаждение — тези сексуални отношения не представят Кршна. Но сексът за създаване на деца с добри качества се нарича Кандарпа и представя Кршна.
image          Яйцето "Брахманда"                                                                                  Докато горната част изразява Виража(Б-радж, В-радж) и Началото, то долната-Миража(М-радж) и Края. Горната част(Ви-Радж) показва трансценденталния пламък - Лотуса(Падма), върху който е седнал Брахма, то долната- Змията(Шеша), върху която е легнал Вишну. Горната част е раджас гуна(страст, енергия), долната-тамас гуна(зло и инерция)е "М-Радж"                                        Сатва гуна, от която е произлязла раджа-гуна = Горната част на Яйцето "Брахманда"-Виража е Вират-рупа, който е произлязъл от Пуруша. Пуруша е Вишну, който е произлязъл от Трансценденталния Крсна. Писанието "Вишну пурана" описва, че външната обвивка на Вселената започва 260 милиона йоджана над Слънцето. На 70,000 йоджана под Земята започват седем-нисши(адски) планетни системи на Атала-Atala, Витала-Vitala, Сутала-Sutala, Талатала-Talatala, Махатала-Mahatala, Расатала-Rasatala и Патала-Patala. По-долу тези планети 30,000 йоджана е Гарбодака океанът, където «Шеша-нага» лежи. Този океан е 249,800,000 йоджана дълбок. Това дава приблизителна диаметър на вселената като 500 милиона йоджана или 4,0 милиарда мили. Тези разстояния се изчислява в зависимост от разстоянията между планетарна "равнина" на съществуването. Действителното разстоянияние между планетите може да бъде по-голямо.                                                                   
 ПУРУША/ЧОВЕК, ПАДМА/ЛОТУС, ШЕША/ЗМИЯ!                                 Пуруша, в своето из-начално състояние е Кришна. Той е отвъд Космоса, Вселената и 3-те гуни на матер, природа. Попадайки в Материланата природа ("ПраКрити") то Той става Вишну в гуната САТА(Святост, Истина/Знание, Светлина).
Попадайки в гуната РАДЖА(на Виража) Вишну става "Брахма". Презентацията на тази гуна е Лотуса-Падма.
Попадайки в гуната ТАМА(на Миража) Вишну става "Шива". Презентацията на тази гуна е Безкрайния Змей - букв. от санскр. "Ананта Шеш".                                                                                                   Виж budha2.blog.bg/drugi/2013/11/23/skazanie-za-astika-1-6-pesen.1209855                                                                                                  image                                                                                                                                 "От всички 11 Рудри Аз съм Господ Шива" Бхагават Гита 10:23       "....а от змиите Аз съм Васуки." Бхагавад Гита 10:28                             Санскр. "сарпа" е едноглава "змия"(серепентина), докато "нага" е многоглава змия. Санскр. сарпа е дало наименованието на българското "сърп" (Луната в полумесец),която е впленета в матираните коси на Шива
"Сарпа" представлява "дъгата на илюзия" на Светият дух(от Сричката ОМ)-затвореността и цикличността на Духът в матрицата("облакът, който закрива слънцето")
От сричката "Ом" разбираме, дъгата на илюзията- "сарпа" е свързана с цикличността на Луната.
"Цикличността на Луната" показва Времето(Кала, Хронос, Сатурн). Затова Шива е "Кала"(Владетелят на Времето, важно за Астралното съзнание, имайки вплетен в кокът си коса полумесец в 5-ти ден на "нарастваща Луна"- "панчами"). Цикличността на Луната влияе на циклите на Майа, съпругата му.                                                 Англ. "Moon"(Гот. Mena, Гр. μήνη) иде от Санскр е "меса", което ще рече на Бълг. "месец"(Eng. "month"), или "меря".
Луната има 4 цикъла по 7 = 28 дни 2+8=10, числото на Шива!
Цикълът от 2( Monday Луната, Дева) до 8( Saturday Сатурн, Шива-Линга) измерва сЕдмицата 7 на евр. "шабат", което всъщност е 6-ен цикъл, тъй като липсва 1-цата или Слънцето(Кришна)!                         image                                                                                                                                   Кришна е Шива, но Шива НЕ е Кришна; Кришна е Васуки, но Васуки НЕ е Кришна!!
Бог може да е всичко, но нищо не може да е Бог, освен Самият Него!                                                                                                                 
Шива е асоцииран с 3 звука + букви:
М - за самият него, като символ на "Смъртта"(Санскр. "Мритю"), прибиране на духът в непроявено състояние в "Утробата на Вишну" ( "U-Terra" )
марта = смертный, март, марс, мар = умирать, мритам = мертвый, мрита (мри) = мертвый, умирать,мритасья = мертвого, мрит = умирать, мритью, марана = смерть, мритьюх = смерть,мрич = мрачнеть, мрияте = умирает, муч = мочить=мъча, Мара(Будистка) =Кали(Санскр.);Майа=Мария, mare(Lat.)=море, Ману(човек), Mann, Мъж.
С(Ш) - S,σ,ς звукове на змията Васуки, "Ш"- знак на тризъбецът "три-сула";
Т - Земните локали, особено- подземните, както и Трансовите състояния на меди-тация в "сома-тхи"- посредничество с Тамас гуна(незъзнаваното) (Виж. Сричката "Ом" )
"СМТ" - СМЪРТ !                                                                                             image                                                                                                                                  1. Черният камък в колона-стамбха(съединяващ Земята(Притхиви) и Райа на ИндРа-("Су-ар-га"-букв. "Благочестива Земя") символизира мъжкият полов член на Шива с Линга, Санскр. букв. "знак" 3-те хоризонтални линии-гуните на материалната природа Майа;
2. Васуки сарпа - едно-главата змия символизира оплодителният сперматозоид;
3. Коша(куша) - плетен кош за купата с вода, мляко, ориз, пречистено масло(ги) символизира семенна течност;
4. Йони - басейнчето с вода, символизращ утробата на Майа и околополдните води;
5. Дамару(Eng."drum") - барабанът-часовник на отмерване Времето Кала; Едната половина-проявено време, а другата - непроявеното("Утробата на Вишну")
6. Рогът на изобилие и възвестяване на Времето-Кала;
7. Трисула - тризъбецът на унищожение на 3-те материални гуни -на знакът Линга, трасформация на материята и трансмиграция на душата джива;
8. Ароматен инсенс, свещи- мистиченост на по-висшите лока(планетарни системи);
9. Раковината "шанка" - съхраняване на плодовете и дживата и възвестяване на Трансцедентът; Тя е по-скоро атрибут на Кришна, Вишну, като Върховен Бхагаван.
10. Плодовете - символ на жертвопринушение ахимса(ненасилие);

Въпреки, че Шива изпълнява планът на Кришна по размножаване на човечеството, то Кришна е в основата на семето(биджа) не само за човешкият род, а за - ВСИЧКИ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ. Кришна се намира в сперматозодите(Гр. σπέρμα , Санскр. сарпа) на всички живи същества, оплождащи с фалос тъй като е Васуки от едноглавите оплодители, и Ананта от многоглавите змии(наги), които са "генетични инжинери"(включително на т.нат. "антропоморфизми") на 8,400,000 форми на живот във Вселената.
Докато гръцкото "σπέρμα" е "семе" за някои видове(сарпа), оплождащи с фалос, то "биджа" е събирателно понятие за всички оплождащи семена на организмите и формите на живот.
Линга/Йони не касае оплождането на всички живи същества(дживи).С това Линга-Йони са отговорни само за "най-слезлият", "уплътнен" човек.
Пълната иманентност в животът се презентира от Кришна!
"Аз съм семето, което поражда всичко съществуващо" Бхагавад Гита 10:39                                                                                                        image                                                                                                                                 Мойсей издига Змията в пустинята.
"Нага" на Санскрит е и "клан, род."
Майа-вади сектата "сахаджа-йога" е възхитена
от този акт на Скорпионският архетип- Мойсей.
Според тях Мойсей е имал знание за вдигане на
кундалини-шакти до 7-ма чакра: Сахасрара,
които Майа-войдистите наричат "божие царство".
Това е друг въпрос, обаче, Абрахамците са се
занимвали с всичко друго, но посленото нещо
е раджа-йога на Шива, като Архетип "Козирог".
В този случай тази свободна нага на Мойсей е
символ на КЛАНЪТ/РОДЪТ. И то - расистки !                                         image                                                                                                                                  Заблуждаващо е мненнието на майа-вади-сектите(примерно "сахаджа-йога") , че "Събуждането на Кундалини-шакти"("Вдигане на Змията", идва от Санскр. "kundala"= Англ. "coil" - "навита спирала", "серпентина") било "Будно-съзнание".
Кундалини-шакти е АСТРАЛНО-съзнание- сън със сънища.Maya/illusion.Богът(Кришна) е над такъв вид енергия,             като танцува на главите и !
  image                                                                                                                                   Съвременното илюминатско общество от йудео-масони са наги, които изповядват Кали-култът на кървави жертвоприношения, наследен от ану-наГите от Шумер, предаващ се последователно в Йудея=>Рим(включително и римското библейско християнство, което е маскирано за "божествено")=>Лондон=>Ню Йорк, т.е.- Вавилон=>Йудея=>Римската империя(римското християнство) => Лондон => Ню Йорк(Йудея Нова).
Тяхната цел е да поставят душата под ТОТАЛЕН КОНТРОЛ в матрицата и да робува на Маха-Майа с безкраен цикъл от прераждания.                                                                                                   image                                                                                                                                    Земята е ХОЛОГРАФСКО място за цялата Вселена,
която е изградена на локаали(нива).
Когато горните нива слязат до долните, то се сбъдват
"пророчествата на май(К)ите" и Апо-КАЛИ-псито.
Именно нагите наблягат на кръвната чистота,
а смесват КУЛТОВЕТЕ(културата).
По това веднага се различават!
Когато чуете от римски библейски християнин:
"Само кръвта на Исус Христос спасява"
веднага ви дава референция към нагите,
чиито спасение е култът към кръвта!                                                                                                                                                                                     Под Раса-тала е друга планетна система, известна като Патала лока или Нага локa, царството на демонските змии, с главатари като Санкха, Кулика, Махасанкха, Света, Дханаджайа, Дхатараштра, Санкхакуда, Камбала, Асватара и Девадатта. Главният измежду тях е Васуки. Всички те са изключително гневни, както и са с много, много качулки - някои змии имат пет качулки, някои - седем, някои- десет, други - сто, а други-хиляди. Тези качулки са окичени със скъпоценни камъни, и светлината, излъчвана от тези скъпоценни камъни, илюминира цялата мрачна планетнарна система наречена "Била-сварга"." (ШБ 5.24.31)                 image                                                                                                                                                                         Ананта-лока                                                         Приблизително 240,000 мили под планетата Патала лока живее друго въплъщение на Върховният Бог. Той е експанзия на Господ Вишну известен като Господ Ананта или - Господ Санкарсана. Той е винаги в трансцендентална позиция, а защото той е почитан от Господ Шива, божеството на "Тамо-Гуна" или - тъмнината, Той понякога се нарича "Тамаси". Господ Ананта е преобладаващо божество на материалният режим(гуна) на невежеството, както и на фалшивото его на всички обусловени души. Когато обусловеното живо същество мисли: "Аз съм наслаждаващият се, и този свят е създаден бъде ползван от мен", това схващане за животът се налага от Санкарсана. Така светски-обусловената душа мисли себе си за "Върховния Господ". Тази голяма вселена, разположена на един от хилядите качулки на Господ Ананта-дева, изглежда точно като бяло семенце горчица. Тя е безкрайно-малко в сравнение с качулката на Господ Ананта. По време на разрушителните опустошения, когато Господ Ананта-дева иска да унищожи цялото Творение, той става леко ядосан. Тогава от между двете му вежди се появява 3-окият Рудра, носещ тризъбец. (Ш.Б. 5.25.1 - 3)                                                                                                         image   Откровение 19:12
Очите Му бяха огнен пламък,
на главата Му бяха много корони
и носеше написано име,
което никой не знаеше, а само Той;  
                                                                       Ан-Анта на Санскрит означава "Без-краен",
същото значение, като "Ороборус"                                                             image                                                                                                                             ...........става дума за "безкрайни цикли" в материалният свят...........                                     Гласувай:
2
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6238260
Постинги: 4190
Коментари: 1146
Гласове: 1520
Календар
«  Ноември, 2019  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930