Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.01.2014 19:01 - 6. Символи за Кръговрата./Борис Балкх Видовден/
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 3005 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 23.12.2016 21:39


image


 § 6. Символи за Кръговрата.

Продължение от § 3.

Кръговратът се преобразява в символи по всички възможни начини от нашите деди и се предава от поколение на поколение, за да остане жив в човешкото съзнание под някаква форма. Чрез символите той е пренасян през годините по цялата земя, за да достигне, да дочака необходимото интелектуално израстване на човечеството.
Четирите периода от кръговрата имат различни имена в различните школи, учения и символики. Ето някои от тях:
Ова — Ива — Ава — Ева
Юг — Запад — Север — Изток
Ххххх — Адхарма — Ххххх — Дхарма
Хххх — Кхали — Хххх — Кхала
Ххххх — Марса — Ххххх — Самар
От древността до нас са достигнали няколко символични модела за кръговрата на Втората противоположност.                                                                   § 6:1. Кръговратът КХАН.

От първата противоположност, от междузвездния вакуум се отделя втората, свива се и се втича в ядрото. Пътят и от вакуума до ядрото е разединението на противоположностите. За да се затвори кръга, втората противоположност, от ядрото трябва да се върне отново във вакуума. Пътят и от ядрото до вакуума, е обединението на двете противоположности.

image

Първият период е единство на противоположностите в междузвездния вакуум. Пространството и времето не съществуват.
Вторият период е раздвояване на противоположностите и придвижване на втората от вакуума до ядрото. Пространството се свива, а времето тече обратно.
Третият период е дуализъм на противоположностите. Първата е във вакуума, а втората в ядрото. Пространството и времето не съществуват.
Четвъртият период е обединение на противоположностите и придвижване на втората от ядрото до междузвездния вакуум. Пространството се разширява, а времето тече в права посока.
Днес Слънцето и всички планети и комети в Слънчевата система, са в четвъртия период от своето развитие.
В древността всеки от тези четири периода е получил свой графичен знак:
image
2. Кхали Марса. 4. Кхала Самар

Тъй като първи и трети период са недостижими и непознаваеми, някъде те само се отбелязват, а другаде направо се изпускат, но и при двата случая се обясняват и разглеждат достижимите и познаваеми втори и четвърти период.
Звукосъчетанието КХ в езика Бхаджа е символ за изграждане или разграждане на материята — творческата мощ, творчеството, творенето, а КХАН е действието осъществяване и установяване на КХ, което е възможно през втори и четвърти период.
Две от имената на четвъртия период са Кхала и Самар, а Самар има много значения и е известен като графичен знак от дълбока древност в Средна Азия.
Първото значение на Самар е за четвъртия — оживителения период от кръговрата КХАН.
В съвременния английски език живителният сезон през годината се нарича Summer (Самър) — Лято.
Второто е символ за оживотвореност, живителност, живот.
Третото значение на Самар е име на планетата Земя — живата планета. Мъртвата планета е Марса — Марс.
От това Самар е и името Самарамада — Семирамида. Тя е майката на Самар — животворния период. Самарамада е земното ядро, а Висящите градини на Семирамида са полярните сияния.
Четвъртото значение на Самар е име на древна държава в Междуречието, известна днес като Шумер.
Петото е име на древна държава в източното средиземноморие, основана от преселници от Шумер, част от които са и хората на библейския Абрахам — Аврам. От Библията ни е известен „Добрият самарянин“ — жител на тази Самария.
И шесто, това са множеството градове със същото име. По-известни са: Самара, където нашите опълченци получиха „Самарското знаме“, Самария в Ирак и перлата на Средна Азия Самарканд.
Знакът Кхала — Самар е вариант на знака Кхали — Марса.
Ако знаците Кхали — Марса и Кхала — Самар са точно в средата на своите периоди, те ще бъдат абсолютно еднакви, а с един знак не могат да се означат два различни периода. За да има видима разлика между тях двата триъгълника в знака Кхала — Самар са се разминали повече. Но истинската причина двата триъгълника в знака Кхала — Самар да са в тази позиция е фактът, че Земята е преминала средата на живителния период Кхала — Самар и отива към своя край.
Така без знака Кхала — Самар, за четирите периода остават само три знака. Те образуват една обща фигура носеща името Кханатица. Тя е графичният символ за кръговрата КХАН.
                           image
Кханатица

Кханатицата и всички знаци от кръговрата КХАН са широко използвани мотиви в българските килими, ковьорчета, възглавници, дамаски, дрехи и др.
Освен чрез триъгълници, на изток, в орнаментиката на Тибет, Монголия, Китай, Непал и Индия от дълбока древност до днес Кханатицата се изобразява с други два варианта — на затворен лабиринт от непрекъсната линия известен днес с името Небесна костенурка:
                       image
Небесна костенурка

Но Кхан е и древна титла на българските владетели. Хората имащи власт да изграждат държавата, като справедливо административно устройство на обществения живот на българите.
Възможно е Кханатицата да е знакът за произхода на властта на нашите древни владетели — Кхановете. Както е записано за тях в стари текстове: „… от Небе  то поставен…“                                                                       § 6:2. Кръговратът РУР — ЛИЛА.
                    image
Следващата група от три знака символизира същото, като символите на Кханатицата. Но тук отсъстват първи и трети период, защото в действителността те са невидими, недостижими. Затова в този кръговрат са отразени само втори и четвърти период. В тези три знака са смесени две символики:
Първата, РУР, се отнася само за момента на прехода през долната граница на физическата система, между ядрото и полето. РУ е преходът между втори и трети период, РУР изразява и двата прехода, между втори и трети и между трети и четвърти, а УР е преходът само между трети и четвърти период.
Втората символика вложена в тези три знака се отнася за Времето през втори и четвърти период:

Основният знак и в трите символа от този кръговрат е УР — Y.
Той е третият по ред, но тъй като е общ и за трите ще започна с него.
Долната вертикална линия от знака е символ за физическото ядро. За това, че в него има само едно нещо и то е втората противоположност.
Тази вертикална линия е станала знак за цифрата едно и звука И, в латинската азбука.
Звукът за втората противоположност в езика Бхаджа е И.
Горната разклонена част от знака е символ за полето, което се състои от двете тежнения, на двете противоположности.
Точката където се съединяват трите линии е символ за долната граница — между ядрото и полето. Звукът за долната граница между ядрото и полето в езика Бхаджа е У. Затова V — горната разклонена част от знака, в латинския език се чете У. Най-известният пример за това е името на световноизвестната компания за бижута и козметика BVLGARI.
А целият знак УР — Y е станал графичен знак за звука У в българската писменост. Той се изписва триходово — Y, но практиката не търпи разхищение на време и движения и днес неговото изписване е станало двуходово — У.
Какво символизира знакът УР?
Той е символ за това, че долната граница У, между ядрото и полето вече е отворена навън и ядрото „излъчва“, че физическата система е в четвъртия етап от своето развитие.
В действителността УР е това което наблюдават астрономите върху слънчевата повърхност, в най-долния слой на слънчевата хелиосфера, над самото ядро. Там където се образуват гранулите.
В древността УР е символизиран със змия, дракон или огнедишащ змей, който е обвил ядрото.
В Индия УР — „Васуки или Шеша, е цар на морските дракони или наги. Владетел на долната земя Патала. Обитава водите на първичния океан. Когато една от хилядата уста на Шеша се прозява, някъде по света става земетресение. В края на нашата епоха, когато боговете решат, че Земята вече трябва да бъде унищожена, от устата на Шеша ще се излее горяща отрова, която ще превърне в пепел всичко сътворено на света.“
И понеже цялото материално многообразие на Земята е изтекло през УР, змиите се считат за най-мъдрите същества, а кобрата е свещено животно както в Индия, така и в древен Египет. Можем често да я видим над главата на фараона от древните стенописи. Там тя е наричана Уреус.
      image
А ето от къде е взет графичният знак Y, символ за отворената долна граница Ур
 image                                                                                           Първият знак от кръговрата РУР е РУ.
Той е знакът УР, с добавена хоризонтална линия през точката където се сливат долната отвесна и горните две разклонени линии. Това означава, че през долната граница У — между полето и ядрото може да се осъществява само движението втичане в ядрото. Добавената хоризонтална линия е символ за затворената за изтичане долна граница У.
От РУ, в съвременния български език са думите: руша, разрушавам, рутя, ругая, руда, рудник и рудар.
В Индия едно от имената на бог Шива, в разрушителния му аспект е Рудра. За него е написано следното:
Ревящ, виещ, бог на бурите, господар на смъртта и времето. Годината е неговият лък, за тетива му служи собствената сянка, той е нощта на Страшния съд. Той е черния дим, издигащ се над погребалните клади. Рудра е баща на Рудри и Марути.
Знакът РУ е останал в окултизма с два варианта. Първият е петолъчка с върха надолу, а вторият лице на брадат козел. И двата знака са с отрицателен смисъл, символи на инволюцията.
Основният знак в кръговрата е РУР — ЛИЛА — IYI.
Двете отвесни линии встрани от УР са символ за двете противоположности, за двете им тежнения и за това, че кръговратът се извършва в две посоки — надолу и нагоре. Че битието преминава в небитие и обратно, като влиза в ядрото и излиза от него през долната граница У.
Лявата отвесна линия — ЛИ е символ за първата част от ЛИЛА и за втория период от кръговрата. Тя е равнозначна на периода Кхали — Марса, от кръговрата КХАН. По време на ЛИ, посоката е низходяща — раздвояване на противоположностите и придвижване на втората от вакуума до ядрото. Полето и пространството се свиват, а времето тече обратно. Краят на ЛИ, е РУ.
През периода Марса се осъществява КХАЛИ — разграждане на материята.
В Индия това е едно от имената на богинята КАЛИ. За нея е написано:
Богинята унищожителка, Кали черната. Тя е Джаганмата — майка и владетелка на материалния свят, която оставя след себе си само смърт и разрушения и всява страх и ужас.
Изобразяват я като чернолика жена с искрящи и жадуващи кръв очи, от които капе човешка кръв. Навървени около шията и висят човешки черепи, змии опасват шията и като огърлица, а във всяка от десетте си ръце държи оръжие. Като богиня на смъртта Кали унищожава всичко, включително и божествения си съпруг.
Дясната отвесна линия — ЛА е символ за втората част от ЛИЛА и за четвъртия период от кръговрата. Тя е равнозначна на периода Кхала — Самар, от кръговрата КХАН. По време на ЛА, посоката е възходяща — обединение на противоположностите и придвижване на втората от ядрото до междузвездния вакуум. Полето и пространството се разширяват, а времето тече в права посока. Началото на ЛА, е УР.
През периода Самар се осъществява КХАЛА — изграждане на материята. В Индия това е едно от имената на бог Шива, в неговия градивен аспект КАЛА. За него е написано:
Кала черният, бог на времето и на смъртта (времето е стареене и смърт). Съпруг на унищожителката Кали.
Знакът ЛИЛА — IYI е графичен знак за сътворението — стилизирана графика за полов акт. Така пише за ЛИЛА в книгата „Индийска митология“:
Любовната игра на боговете, на двама божествени съпрузи, които правят божествена любов и чрез нея слагат начало на всичко и на земята върху която живеем. След пълното си сливане се разделят и материалният свят започва да се разпада, тъй като нещата съществуват дотогава, докато трае божествената любов. Раздялата превръща света в прах.
Също там за Раса — Лила пише:
Танц на сътворяването, изпълняван от бог Кришна и всички пастирки или гопи едновременно, след като се е саморазмножил в безброй еднакви тела.
Знакът РУР — ЛИЛА е един от най-стойностните знаци от древните графични символи и ако ние българите искаме да осъществим отново връзката си с древността и мъдростта на нашите деди, знакът РУР — ЛИЛА IYI, знакът за сътворене, за творчество, трябва да е нашият духовен герб.
В знамената на много народи са изобразени символи от Балкхара, наричани днес езотерични. Такива са знамената на Япония, Южна Корея, Израел. Всички знамена с кръст, с двуглав и едноглав орел, с полумесец. Цветовете на много от тях също са символи от Балкхара.
В подкрепа на това, че РУР — ЛИЛА по право е нашият идеен герб е фактът, че навсякъде където е имало българи този знак IYI е откриван в изобилие, като графити.           
 Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6188791
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031