Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.02.2014 12:47 - Враговете, избити през празника Пурим и Вуду магия
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1638 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 12.05.2015 20:10


 image                                                                                                                                                                                                       В книга Естир от Стария Завет се разказва историята на царица Естир, съпруга на царя на Персия Артаксеркс, която спасила евреите от избиването което им готвел първият министър Аман. Тогава царят дава власт на евреите да обесят неговия пръв министър Аман и десетте му синове и да избият 75000 други езичници!

Еврейският празник Пурим е най-значимото еврейско празненство. Всяка година секретните бизнесмени на братството Б’най Б’рит избират двама врагове на евреите, чиито фигури трябва да бъдат закачени на бесилото.

Покрай символичното обесване на “Двама врагове на Цион” евреите правят кукли и курабии, наречени “Аман”. Празнуващите трошат куклите с чукове и тъпчат тежко върху тях с токове и пищят: “ние изтребваме Аман – врагът на евреите.” Те чупят ръцете и краката на курабиите и ги изяждат, казвайки “ние излапахме Аман”. През цялото това време на съскане и силна шумотевица продължително звучи омразното име на Аман, всеки път когато се изрича.

Евреите се молят такава да бъде съдбата на всички врагове на Цион! Те даже порицават членовете на Американския конгрес като “омразните амановци” за тяхното гласуване против помощ за Израел. Може ли някой да си представи такъв “празник на омразата” да съществува в някоя християнската църква? Такава злонравна омраза е чужда за всичко, което може да се нарече християнско!  
                                                               image                                                                                                                                                                                                      ЮДАИЗМЪТ – НАЙ-СТРАННАТА СВЕТОВНА РЕЛИГИЯ
ПО Д-Р ЕДУАРД Р. ФИЛДС

Един от големите митове на нашето време е, че еврейската синагога е същото нещо като християнската църква. Даже и самите евреи не са съгласни с това. За повечето хора единствената разлика между християнството и юдаизма е в това, че християните вярват Месия да е вече дошъл в лицето на Иисус Христос, а пък евреите отричат Христос.

Какви са истинските различия?

1) Християните вярват, че тези които приемат Иисус Христос като техен Спасител и водят праведен живот ще бъдат възнаграден с вечен живот на Небето, докато грешниците, които са непростени ще бъдат пратени в ада.

“Еврейската енциклопедия” заявява: “Небето трябва да се представя само като една идеализирана държава на земята” (The Jewish Encyclopedia, 1948, Vol. 5, р. 269). Те излагат, че: “Вярванията относно бъдещето никога не са вкоренени в догмите на юдаизма. Традиционният юдаизъм предава предмета за царството — тази скрита материя, която то смята нецелесъобразно за размишления. Крайната съдба на отделната личност е подчинена на бъдещето на еврейския народ” (Vol. 4, р. 484).

(По такъв начин юдаизмът е основан върху бъдещата сполука на еврейската раса, а не върху небесната награда от Бога. Обаче, правоверните евреи вярват, че съдният ден ще дойде, когато всички езичници бъдат завладяни от еврейската нация!)

Когато евреите стават членове на синагогата, те подписват договор да плащат годишна сума. По-доброто място, повече се заплаща. Евреите имат съдебна инстанция, която повдига съдебно дело от равина след напускане или неплащане пълната вноска по договора. Така те могат да натрупат стотици хиляди долари! Също има билети при някои особени случаи в синагогата, например при най-светите дни.

2) Християните биха приели някого в църквата независимо дали ще даде голямо, малко или никакво дарение. Християните също така дават милиони на година за подпомагане на бедните без значение на тяхната религиозна принадлежност. Евреите не вярват, че има смисъл да се дават пари или да се влагат каквито и да било усилия за нещо, което е безполезно за еврейската кауза.

Юдаизмът е единствената религия на света, която няма “мисионерско” дело. Евреите мразят друговерците и вярват, че само този, който се е родил от майка-еврейка се признава за евреин. (Днес обаче много евреи се признават за такива и само по бащина линия). Само еврейската кръв е критерий за принадлежност към еврейството. Евреите категорично отхвърлят онези, които са си сменили вярата. Мнозина, които са сключили брак с евреи и са приели тяхната вяра признават, че никога не са истински приемани от расовите евреи за “евреин от същия вид”.

3) Християнските църкви дават милиони годишно за своите мисионерски старания по света, за да спечелят един и всички за вярата на Иисус Христос. Всички, които са се кръстили и са приели Христос като техен Господ и Спасител са добре дошли в християнското братство.

Юдаизмът се основава на расата

Еврейската енциклопедия от 1948 г. в т. 6 разглежда удивителната разлика, която съществува между юдаизма и положението другите религии:

“Самото име юдаизъм ясно показва различията от другите религии. Докато будизмът произтича от Буда, християнството – от Христос, мохамеданството – от Мохамед, то юдаизмът не е свързан с отделна личност, а със самия еврейски народ… докато християнството се основава на деянията на Христос, юдаизмът се основава на събитията от историята на евреите.”

“Християните гледат на Христос като на техен спасител и набожно. В юдаизма центърът на тежестта е самият еврейски народ.”

“Еврейската история свидетелствува за продължителната война на евреите срещу другите нации и техните религии… Юдаизмът е изграден от душата на еврейския народ и е подхранван от неговата кръв. Следователно той не се нарича моисеевство, профетизъм или равинизъм, а юдаизъм – ОТ САМИЯ ЕВРЕЙСКИ НАРОД!”


Християнството опрощава, а юдаизмът търси отмъщение

Еврейската енциклопедия отбелязва и друга важна разлика — че християните вярват в благодатта, докато евреите вярват в “справедливостта!”

Благодатта е определена като християнско получаване на “незаслужената любов и благоразположение на Бога… и да прощаваме на враговете, както ще получим опрощение.”

Юдаизмът вярва в “справедливостта”, която определя като “награда или наказание, при което заслужилият се възнаграждава, а грешният се наказва”. С други думи, той отрича християнския идеал да обичаш врага си или “обърни си бузата”. Юдаизмът учи на преден план необходимостта от наказание и унищожение на техните врагове.

Юдаизмът е основан върху “вечната омраза към всички враговете” или философията “око за око” и “зъб за зъб”. Повелята за отмъщение е заложена в сърцевината на тази странна религия и се изразява в известния девиз: “никога не прощавай – никога не забравяй!”

Има ли друга религия, която да е толкова враждебна към християнството? Най-уважаваният водач във всяка еврейска общност е този, който е натрупал най-голямо богатство. Юдаизмът се основава на възнаграждението в този живот, с цел постигането на финансов успех, разкош и един живот, подчинен на удоволствията и материализма.

Финансовият рефлекс, който методично се възпитава у равина, обяснява всъщност неговата истинска функция:”Той оценява най-преуспелия в натрупването на богатство. Той познава и боготвори властта на парите и е вещ във финансите, ипотеките и лихварството!”

Бернард Лазар, един от най-големите еврейски писатели, в своята книга “Антисемитизъм” отбелязва:

“Евреинът не се задоволява само с дехристиянизация, той разрушава Католическата и Протестантската църква (и особено Православната, б. пр.), той провокира безверието, но същевременно натрапва своето схващане за света, морала и живота на онези, чиято вяра той разрушава. Така евреинът осъществява своята заветна цел: унищожаване религията на Христос!”

Лазар още пише в същата книга: “Най-голямото завоевание, което евреите някога са постигали, е направено със силата на златото. Те станаха господари на довчерашните си господари – сега евреите ги владеят. За евреина любовта към златото не подлежи на съмнение и обсъждане!”

Лондонският вестник Jewish World от 15 март 1923 г. отбелязва: “В основата си юдаизмът е антихристиянски!”

Бенджамин Дизраели (1804-1881) е първият и единственият министър-председател на Англия от еврейски произход. През 1858 г. той написва книгата “Лорд Джордж Бентинк: Политическа биография” На стр. 357 Дизраели пише следното: “Народът на Бога сътрудничи с атеисти; най-умелите в натрупването на имоти именно те са съюзени с комунистите; тази особена и избрана раса, държи в ръцете си цялата измет и всички низши касти на Европа! И всичко това е, защото те желаят да унищожат това противно християнство, чиято тирания те не са могли повече да търпят!”


Талмудът – тайната книга на юдаизма

Повечето християни вярват, че евреите следват единствено Стария Завет на Светата Библията и отхвърлят Новия Завет. Истината обаче е в тяхната “истинска библия” – Талмудът. В еврейската книга “Мицбеа” се казва, че “няма нищо по-върховно от “Свещения Талмуд!”

Талмудът се състои от 63 книги и те често са печатани в 18 големи тома. Талмудът е бил написан от равинските мъдреци между 200 и 500 г. сл. Хр.
“НИКОГА НЕ ПРОЩАВАЙ - НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ” - това е девизът на юдаизма.
За вярване или не, това е поставено на входа на най-голямата синагога във Филаделфия. Може ли някой да си представи такъв изпълнен с омраза лозунг на входа на някоя християнска църква? Привържениците на юдаизма са 100% противоположни на тези, които прегръща християнството.

Докато християните следват Десетте Божи заповеди, евреите следват 613 заповеди на Талмуда. Голямата тайна е колко са всъщност заповедите, които евреите изпълняват?

Осем папи са осъдили Талмуда. Мартин Лутер, основателят на протестантството, прeдписва да се изгаряне. Папа Климент VIII обявява: “Нечестивият Талмуд, кабалистичните и другите отвратителни книги на евреите по такъв начин са напълно осъждени и те трябва винаги да останат осъдени и забранени, а изпълнението на този закон трябва постоянно да се съблюдава.”


Какво пише в Талмуда за християните

Талмудът поддържа, че само евреите истински човешки същества, а езичниците са “гоим”, които са на едно ниво с говедата и другите животни. Шокиращо наистина, но такъв е точният текст в откъси от различните книги на Талмуда:

Санхедрин (Съдилища) 59 a: “Да убиеш гой (езичник) е като да убиеш животно.”

Абода Зара (Идолопоклонство) 26 b:”Най-добрите от езичниците трябва да бъдат избити.”

Санхедрин 59 a: “Този гой, който надзърта в закона е виновен за смърт.”

Либре Давид 37: “Да се споделят нещо с гои относно нашата религия би било равнозначно да се убият всички евреи, ако гоите узнаят какво учиме за тях, те незабавно ще ни избият.”

Йебамот (Сестрите в Закона) 11 b: “Сексуалното сношение с малко момиче е разрешено, ако то е навършило три години.”

Санхедрин 105 аb: “Иисус е развратничил с глупаците си.”

Гитин (Книжка на разводите) 57а: “Иисус е в ада и е наказан да бъде варен във врящи изпражнения. Християните също.”

(Забележка: Силната омраза на евреите към Иисус Христос е ясно изразена в Талмуда, където той много силно възхвалява мъчението и разпъването на Иисус. Той добавя, че Христос е заслужил четири вида крайно жестока смърт. В Талмуда се казва, че Иисус заслужава да бъде потопен до мишниците в изпражнения и тогава задушен, а в гърлото му да се излее горещо олово, за да изгорят Неговите черва, да се пребие с камъни или да се обезглави!)

Шабуот Хагахот (Клетви) 6 d: “Евреите могат да полагат лъжливи клетви, като използват увъртания при подбора на думите.”

Зохар 1, 160 а: “Евреите винаги трябва да се опитват да измамят християните.”

Хилкхот Акум X, 1: “Не спасявай гоите, изпаднали в смъртна опасност.”

Хилкхот Акум X, 1: “Не оказвай милост към гоите.”

Хошен Хамишпат 388, 15: “Ако се докаже, че някой е дал парите на израелитяните на акум (звездопоклонник), то най-благоразумно е той да бъде изчистен от лицето на земята.”

Хошен Хам. 266, 1: “Евреинът трябва да задържи за себе си това, което е намерил и принадлежи на акум. Който върне изгубена собственост (на езичниците), греши против Закона като увеличава силата на нарушителите на Закона. Похвално е обаче да се върне изгубена собственост, ако това се прави от почит към името на Бога, а именно, ако така християните ще възхвалятят евреите и ще погледнат на тях като честен народ.”

Хошен Хам. (156, 5 Хагах): “На евреина е позволено да отпуска заеми на акум, да прави сделки с него, за да го измамва и да му взема парите. Богатството на акум се разглежда като обща собственост и принадлежи на този, който пръв успее да го отнеме.”

Сота (Жена, заподозряна в изневяра), 12а: “За истински праведния евреин парите са по-скъпи даже от неговото собствено тяло.”                                                                                                                                                                               Шокиращият оброк “Кол Нидре”

Еврейският молитвеник съдържат Кол Нидре (Всички клетви), която се смята за най-тържествената от всички молитви на евреите. Тя се пее в синагогата три пъти като пръв ритуал на Йом Кипур, който е най-светият ден от еврейската нова година. Тя поволява на евреите да се откажат презварително от всички обещания, оброци или клетвени изявления към езичниците през идната година. Тук поместваме словата на тази най-важна молитва в юдаизма:

“Всички клетви, задължения, обети, проклятия, наречени “конам”, “конас” или с друго име, които ние можем да се заречем или да се закълнем или да се обзаложим, или където и да сключим, от този ден на изкупление и до следващия, чието щастливо идване ние очакваме, ние трябва да се разкайваме. Те могат да се смятат за опростени, извинени, отменени, невалидни и да станат безрезултатни; те няма да ни обвързват или да имат власт над нас. Клетвите няма да се смятат клетви; задълженията няма да бъдат задължения; нито оброците ще бъдат оброци.”

Еврейската енциклопедия от 1948 г. обяснява: “Кол Нидре постига изключителна популярност чрез увлекателната мелодия и сериозността и тържествеността на часа и упражнява едно дълбоко влияние върху молещите се хора.”


Бар Мицва – залог към еврейската раса

Когато едно момче навърши 13 години, то започва да се подготвя за своя Бар Мицва. Няма никакво подобие в това с някоя друга религия.

Младият евреин трябва да прекара от 10 до 15 часа на седмица в еврейското училище, изучавайки мощните фигури на еврейския живот, които трябва да му бъдат житейски пример и образец за подражание. Навършилите пълнолетие врагове сега стават негови лични врагове. Неговата расова самоличност става по-силна и той подема своето задължение да сломи предишните и сегашните врагове на своя народ.

Това е едно целодневно чествуване, на което приятелите от местната еврейска общност идват да окажат внимание на Бар Мицва момчето и да му поднесат подаръци. Празникът преминава в песни, кантати и пиене, и накрая равинът пристъпва напред със заключителна благословия:

“Когато сутринта пристигна в синагогата, там имаше девет мъже. След твоето идване мъжете станаха десет. Това се случи за пръв път в живота ти – ти вече си причислен. Отсега нататък ти трябва да застанеш на мястото си като евреин и да сломиш враговете на твоя народ.”

Следват тостове и кратки приветствени речи. Младият евреин вече е част от еврейската нация, готов да се противопостави на “враждебния свят на езичниците”. Евреинът е привързан към своята раса – самоуверен, агресивен, дисциплиниран, с високо самочувствие, целенасочен и твърдо верен на своята раса.

Колко неподготвени сме ние християните да се изправим срещу този “Обединен фронт на евреите”. Ние трябва да се учим да бъдем смирени, да обръщаме и другата буза, да бъдем кротки и благи – затова не е чудно, че тези 4% от нашето население контролират повече от 50% от нашето национално богатство и тяхната политическа мощ расте от ден на ден!

Еврейската Кабала повелява: “Евреинът е живия бог, въплътения бог: той е небесния човек. Другите хора са земни, от низша раса. Те съществуват само за да слугуват на евреите. Те са една порода скотове.”


Измамата “юдеохристиянство”

Съвместните религиозни служби под знака на “юдеохристиянството” са противни на истинското християнство. Това е един коварен опит да се подчини нашата вяра с антихристиянство по всякакъв възможен начин. Християнството има много повече общи ценности с исляма, индуизма или будизма, отколкото с юдаизма. При все това икуменическата служба с тези религии би била немислима!

Холивуд и телевизията усилено промиват мозъците на християните, за да ги убедят, че евреите са “богоизбран народ”. Истината обаче е, че евреите отдавна са скъсали със завета на Авраам и не могат да се считат за негови наследници, нито да се радват на Божието обещание. Християните, които са приели Иисус Христос като техен Спасител, са истинския “Богоизбран народ!”

С презрително отношение Еврейската енциклопедия описва християните като такива, които вярват в аскетичното монашество. “Това означава подготовка на тялото за себеотричане и живот в някакъв суров свят.”

Юдаизмът учи на точно обратното: “Животът е хубав и трябва да се осигури с материални блага.” Така евреите вярват в постигането на блага и удоволствия в този живот.     Гласувай:
2
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6568783
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1551
Календар
«  Май, 2020  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031