Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.02.2014 19:53 - ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА ПРИ БЪЛГАРИТЕ/ЦАР ВОЙН ЦАР ЖРЕЦ
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1849 Коментари: 3 Гласове:
2За Атлантида Платон пише, че била
управлявана от 10 царе – синове на Посейдон.
Отбелязваме, че морският бог е производен от Енки.
В Египет в имената на няколко фараона директно е
влизало името на Птах – Енки. Някои от тях са
Птолемеите. В хвалебствения надпис за фараона
Рахотеп (2-ри преходен период, ок 1600 г. пр.н.е.) е
казано „Направи те Птах-Сокар в любовта си.“. Но
това все пак са отделни владетели. По-общо за фараона
намираме в „Книга на мъртвите“. Там той сам
свидетелства за себе си : „Аз съм бикът, син на
предците на Озирис“. В основата на египетските
богове е Птах-Енки.                                                              За траките Херодот отбелязва :„От боговете
почитат само Арес, Дионис и Артемида. Отделно от
народа, царете почитат Хермес повече от всички
богове, кълнат се само в негово име и изкарват от
него своя произход”. Дали това е вярно на 100% не се
знае. По-скоро мъдростта и тайните, присъщи на
Хермес са дали основание на бащата на историята да
„преведе“ тракийския бог на гръцки език. Защото
мъдрост, знание и магия са качества на Енки. Хермес,
Тот , Набу са имена на негов потомък.
За българските владетели била характерна
представка „бат“ пред името. Също като „Бат Ламиос“
или Пто-лемей. Съвладетелят имал представка „бал“.
Това ни подсеща, че и българският владетел е почитал
основно бог Енки.
Ние разполагаме с домашен извор, който засяга
проблема. В Исперихския музей се пази откритият до
южната порта на укреплението при Водната централа
(Историко-Археологически резерват Сборяново) камък
с надпис :“Менехармос син на Посейдонес направи
оброк на Фосфорос“. В тракийското общество царят е
син на Посейдон. Ако някой друг от същото царство се
обяви също за син на Посейдон, то това ще бъде
претендент за трона. Прочие, цар Менехарм е направил
оброк на Венера (тук с име Фосфорос). Портата на
крепостта е свещено място, достойно за царския знак.
Надписът е царски, но и съхранен, за разлика от
десетки други унищожени.                                                     За източник ползваме „Митология на скитите” от
Д.Раевски.Неколкократно е споменавано от хронисти за българския владетел като „цар на скитите“.
Добруджа е наричана „Малка Скития”.                                   Скитското общество било кастово. „От небето
паднали 4 златни предмета – чаша, секира, плуг и ярем.
По един за всяка каста.” За кастата на жреците - чаша,
за кастата на войните – секира, за земеделците – плуг и
за последната каста на безимотните – ярем. Тези
свещени предмети били най-строго охранявани и
почитани. Кастата на третото съсловие била от два
компонента : земеделци и от друга страна – занаятчии и
търговци. Царят имал две функции – цар-войн и цар-
жрец. Скитите почитали много божества (7 според
Херодот, 10 според богомилите), но царете се
покланяли единствено на Тагимасад (съответен на
Посейдон).
Разглеждаме Чаталарската колона с надписа на цар
Омуртаг като изява на царя-войн. В надписа
терминологията е военна – стан, друг стан, войска,
маневри, триумф над императора. Спорното съобщение
„премести войската срещу славяните и гърците” по            предложения модел има смисъл на „владее със сила
третата каста”. Тук „славяните” са земеделският
компонент, а „гърците” са занаятчиите и търговците.
Царската титла следва да е „цар на славяни и гърци”.
Терминът „стан” има кастово съдържание. В
индийското общество селището се поделяло на четири
„стана” и всяка каста си е знаела мястото. Стан за
военните, стан за шудрите – четвъртата каста:
„циганите – катунари - ще стануват тука стан...”. За нас
е много важен управителят на всяка от тия четвърти.
Той се наричал „стханик”. Важен е, защото е главен
участник в коледните ритуали. Песента започва
стандартно със „станенине господине”. Това е
уважително обръщение към главния от собствената
каста (варна).
Като следваме избраният път, трябва да потърсим и
другите касти. Войската се среща в надписа няколко
пъти, но къде са жреците?. Тях намираме в
съобщението ”и като владее над многото българи”! Що
за парадокс? Българи са наречени жреците! За да се
асимилира това нещо, ще припомним колко пъти
българите са наричани „гури” – учители, наричани са
„брамани”. Сега, в контекста на надписа, те са жреци.
Жреци : брамани, влъхви, фир болг, балвани, власи
– българи.
Очевидно е, че ситуацията в държавата след
покръстването коренно се изменя. Кастовата система
преминава на втори план, жреците стават попове
(иереи). Сега титлата на владетеля добива формата „цар  на българи и гърци”. Независимо дали съседите я
признават или не. Но следите от кастовото деление
личат все още.                                                                        Системата е била отворена,имало е възможност всеки да покрие изискванията и да премине в по-горна каста.        Навсякъде по света, където са живяли българи,
се отбелязва необичайно висок процент на грамотност.
Това очевидно е било необходимо условие в
състезанието за по-реномиран живот.                                  Например за гърците Орфей е толкова добър музикант, защото е син на музата Калиопа.Но във Веда словена Орфей учи при Има царе три години да свири на свирка.   Да да добавим, че Чаталарската колона е от
много твърд материал – тъмен сиенит. За воина е
присъщ черният цвят, а за жреца – белият. Колоната с
омуртагов надпис в черквата „Св. 40 мъченици“ във
Велико Търново разглеждаме като изява на царят жрец.
Материалът й е варовик и тя дълго време е била бяла.      Царят-жрец има за резиденция храм. Храмът е дом
за съответното божество, но и за жреца. Там е обитавал
първожрецът Омуртаг. Но това е бил храм на
Тагимасад (Посейдон, Волос, Енки, Вишну), защото
царят на скитите почитал единствено него.
Съпоставката е много важна, защото за Енки и
неговите храмове знаем доста. За „Таг има сад” може
да се каже, че съдържа „кон” от календарното име на
владетеля Омур таг, „сад” от името на няколко
боспорски царе с име „Перисад” (преведено – седи
напред или председател). Остава „има”, а „Има царе” се
среща неколкократно във Веда Словена. Наистина,
конят е белег на Енки.
Обитавайки старият си храм, царят-жрец строи нов
храм на Дунава. По средата насипва могила. Имаме
последователност от три обекта и можем да допуснем,
че те са подобни. Получаваме могила – храм? Къде го
има това? Но прецедент има. В Египет използвали един
и същ йероглиф за храм и за могила. Освен това, за
трите обекта е използвано едно и също определение
„преславен”. Трите храма следва да бъдат разположени
в най-добрата посока. Това разположение
следва и от съобщението, че е измерена Земята. Това е
непосредствената причина за надписа - „и като
измериха Земята, направих този надпис”. Меренето
е било завършек на цялостен ритуал. А Земята се мери
по меридиана! Изводът е, че храмовете са точно по           един меридиан. Това е меридианът на старият храм (на
Енки). Толкова точно, колкото може да ги подреди
един жрец, който трябва да има определени познания
по астрономия.                                                                          Но къде се намира старият храм. Не е задължително
резиденциите на царя жрец и царя-войн да съвпадат. До
сега за тази начална точка се приемаше Плиска. Ще
предложим нещо по-обосновано. Ще изходим от
„преславен”. Какво значи това? Какво прави един храм
„преславен”?
Кузман Шапкарев дава информация за обичая
„курбан”. Той се практикува в цяла България, но и в
Сърбия. Докато в същинска България е наричан
„курбан”, в Македония му казвали „служба”, а в
Сърбия – „слава”. Иначе, поводите за обичая,
изпълнението не се различавали. Но това са три
дейности, присъщи на храм – в него се правели
жертвоприношения, славили са бога и му са служба
служили. Курбанът е „слава”. Голямото
жертвоприношение е пре-слава (като пре-мъдрост).            svetogled.hit.bg/0%20ENKI.pdf           
Гласувай:
2
01. dmcat - добре,бе.
08.02.2014 19:58
като сме създали света що сме на дъното на хранителната верига.
цитирай
2. budha2 - Българите,
08.02.2014 22:44
водени от непреклонен стремеж да изпълнят мисията си, а именно да разсеят знанието по света, да създадат държави и да оформят нации, имат нужда да приспят за дълго единствената в света държава, империя и нация – Българската. В същия момент на новите нации и държави им се предлага да започнат от някъде – и тъй като това не може да стане с истината, ще започнат с митове и легенди, а защо не и с Библия. На тях ще им бъде даден модел, есенция, път.
- Постигат се гениално всички цели – България заспива, но всъщност тя втасва, отдавна омесена, докато другите тепърва сеят или жънат. В същия момент нашата истинска история уж изчезва, но всъщност се умножава в историите на всички народи, от което става на практика неизличима. Само трябва да бъде събрана наново.
цитирай
3. tzarkarui - Не лоша статия. В Астрологията П...
06.10.2014 10:24
Не лоша статия. В Астрологията Посейдон/Нептун определя броя на инкарнациите. Зевс е последно"родения" от олимпийското "котило", но се явява пръв в огледалното изображение "горе - долу" - това зидаро-мазачите (с престилки) много добре го знаят.
Държавата е демоноично образувание (с главен демон Кришна и племенцето Йадава) и съществува от 3114ВС. След 2012 трудно може да се говори за Държава (State), а по-скоро за мафиотско образувание.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6647434
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1557
Календар
«  Юли, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031