Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.02.2014 20:24 - Датиране на Потопа
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 2009 Коментари: 0 Гласове:
0 image                                                                                     Хронология преди Потопа                                                        Нека изследваме десетте патриарси преди Потопа, както са записани в Битие 5. Таблица А показва възрастта, на която всеки патриарх се е
сдобил със следващия го, което ни позволява прецизно да изчислим времето, изтекло от Адам до Потопа, на 1656 години.Днес антропологията и генетиката
ни казват, че предците на Хомо сапиенс са много по-древни, отколкото предлага тази хронология, но когато била съставяна Библията, това познание не било
известно. Поради това издателите на Библията вероятно не са изпитвали никакво безпокойство при драстичното съкращаване на определената в Библията хронология, която минавала през епохите на патриарсите, за да
съвпадне напълно с техните собствени предположения. Правейки това, те вероятно са приели, че по-дългите периоди, записани от техните предци, са били грешни. Те не са разделили числата на случаен делител, а на задоволителен фактор, което било приемливо обяснение на забележимото противоречие. Един делител от 100 например веднага изниква в съзнанието.
Ако умножим 1656 години със 100, стигаме до датата 165 600 години преди Потопа, както е показано на таблица А. В  хронология, която определя бунта на боговете е 80 сарс от 2160 години преди Потопа. Това означава 172 800 години. Разликата между 172 800 и 165 600 е 7200 години, фактът, че това е 3600 х 2 - орбиталният период на Нибиру - не прилича на случайно съвпадение.
Според шумерските текстове обикновените богове въстанали 80 сарс преди Потопа, съвпадение с посещението на Ану, а оттам и с обиколката на Нибиру.
Тогава Енки сътворил ЛУ.ЛУ-то в Долния свят (Африка), генетичен подвиг, който в последните си етапи вероятно е изисквал допълнителни съоръжения от  Нибиру. По този начин може би е минал един период от 3600 години.
                                     Според Библията Първоначално  Адам се сдобил със Сит   130                            13 000  Сит родил Енох                 105                            10 500  Енох родил Канан              90                              9000  Канан родил Малалеил    70                              7000  Малалеил родил Иаред    65                             6500  Иаред родил Енох            162                            16 200  Енох родил Матусал         65                              6500  Матусал родил Ламех      187.                           18 700  Ламех родил Ной              182                            18 200  Ной по време на Потопа   600                            60 000  Цялото изминало време (в години) 1656       165 600  Таблица А Наследство преди Потопа  Възраст в години  Източник: Битие 5-7.                                                                                                     После изминал още един орбитален период на Нибиру, по време на който единствено ЛУ.ЛУ-работниците вършели изнурителната работа в Долния свят.
Именно тогава Енлил без позволение отвлякъл една част от чернокосите, както е описано в „Мит за Търнокопа". Обяснението в текста как Енлил разбил
ДУР.АН.КИ - „Връзката Небе-Земя", показва голямата близост на Нибиру отново, защото иначе би било безсмислено да се разбива тази връзка в която и да е
точка от орбитата на Нибиру.                                                  Нещо повече, моментът за нападението на Енлил съвсем целенасочено е определен да съвпадне с посещението на Ану, за да се спечели неговата подкрепа за действието, което той всеки момент бил на път да предприеме.
Инцидентът в Райската градина, който веднага последвал атаката на Енлил, по тази причина вероятно е станал два орбитални периода (7200 години) след
бунта на редовите богове. Таблица Б показва как тази хронологична празнина идеално съвпада с общото изтекло време, основано на сар от 2160 години,
където времеизмерването от периода преди Потопа в Библията е умножено с числото 100 (за възстановяване на по-ранните редакторски деления със 100).
Ако Адам и Ева са били родени през 176 583 г. пр. Хр. с продължителност на живота около 90 000 години, тогава може би Ева наистина е имала същото мтДНК с Ева, която сега бе датирана между 137-133 000 пр. н. Все пак с цел да определим датата на генетичното отделяне на семейството на човечеството ние трябва, напротив, да потърсим доказателство за това кога родът на Адам и Ева е започнал да живее в тяхната родина Африка (където те емигрирали след изгонването им от Рая на изток). Това доказателство се предоставя от най-важния знак в Библията:
„Адам отново легна с жена си и тя роди син, наречен Сит, като му рече: „Бог ме дари с друго дете на мястото на Авел, тъй като Каин го уби". Сит също имал син и той го нарекъл Енох. Тогава човеците започнаха да призовават
името Господне.3
(Следва обяснение).
Къде човеците „са призовавали името Господне"? Приемлива възможност са градовете отпреди Потопа в Месопотамия. Може би по този начин Библията
посочва първия момент, когато някои от наследниците на Адам и Ева са напуснали Африка, за да водят отделно съществуване в Азия. фактът, че Библията описва горния момент, все пак показва, че той е бил важен, а е трудно да се изнамери някакъв по-съществен крайъгълен камък в историята на човека.
Генетиците биха се съгласили -това разделяне е точният тип събитие, което е трябвало да накара женското мтДНК да започне деленето си. Марк Стоункинг датира мтДНК-то на Ева към 137-133 000 пр. н. Успоредно изследване, проведено от Луиджи Кавали-Сфорца, оценява, че
генетичното разделяне на африканци и неафриканци се е състояло малко по-късно, преди около 100 000 години.
Кога според моята хронология е било времето на Енох, началото на библейската миграция вън от Африка? Ако възстановим епохата на Енох чрез умножение с числото 100, тогава той е роден 23 500 години след Адам (виж
табл. А). После той преживял още 90 500 години. Тъй като Адам е роден през 176 583 година пр. Хр., времето на Енох може да бъде датирано съвсем точно
към 153 083 - 62 583 г. пр. Хр. Ранната част от живота на Енох по този начин съвпада напълно с генетичното доказателство, дадено от Стоункинг и Кавали-
Сфорца.
Таблица Б Съгласуване на библейското времеизмерване (преди Потопа)
Пристигане на боговете (Потоп - 120 сарс) 270 183 г. пр. Хр. 3600 г .                                                                                 Въстание на боговете (Потоп - 80 сарс) 183 783 г. пр. Хр    Генетично създаване на ЛУ.ЛУ 180 183 г. пр. Хр. 3600 г      Генетично създаване на Адам и Ева 176 583 г. пр. Хр.
165 600 г                                                                                   Потоп 10 983 г. пр. Хр.
Общ брой изминали години (от Бунта) 172 800 г.
Забележки: Сар = 2160 г. 3600 г. = орбитален период (пълна обиколка на Нибиру).
Дата на Потопа, базирана върху Таблица В и рождената година на Авраам 2123
г. пр. Хр. (приложение А). 165 600 съвпада с библейските години, умножени по
100 (таблица А).                                                                                                   Таблица В показва последователността на патриарсите след Потопа, с възрастите, на които те са
продължавали родовата линия на Авраам.
Мое е твърдението, че тази дата първоначално е съществувала в шест-десетичния формат на шумерската база, както е показано в колона (б). Това е
логично, ако Тара и Авраам са били шумери.                           
Таблица В Родословие след Потопа   ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ   (а) (в)                                  Според Библията   Действително   Действително                                                      (6/50)         база 60              база 10  Сим имал Арфаксад  2 години след Потопа                 2                  2-0-0                120  Арфаксад родил Сала               35               1-7-5-0             1070  Сала родил Евер                        30               1-5-0-0              900  Евер родил фалек                      34               1-7-0-0             1020  Фалек родил Рагава                   30              1-5-0-0               900  Рагава родил Серух                   32              1-6-0-0               960  Серух родил Нахор                     30              1-5-0-0               900  Нахор родил Тара                       29              1-4-5-0               890  Тара родил Авраам                    70              3-5-0-0               2100  Общо изминали години:              292 8860  Източник: Битие 11
Забележки:  Датата, отнасяща се до Сим, е написана
на шумерски, но е преосмислена от редакторите на Библията в контекста на хронологията отпреди Потопа и поради това е разделена на 100, а не на 50.
Някои библейски автори казват, че Тара е станал баща на Авраам на 130 години, което се базира на Битие 11:32; 12:4 и на неправилното приемане, че Тара е
умрял в годината, когато пристигнал в Харан.
С цел да бъдат записани възрастите от таблица В, колони (б) и (в), на едно „приемливо" ниво, бе необходимо те да бъдат редуцирани с един общ делител, който аз предположих, че е 50. Защо е било решено шумерските числа да бъдат разделени на 50? Отговорът всъщност е твърде лесен.
Числата в таблица В, колона (б), могат единствено да бъдат разделени смислено на 25, 50 или 100. Няма друг делител, който би довел до цели числа.

Може да се види, че делител 50 дава резултат при Нахор, станал баща на Тара, когато бил на 29 години. Ако бе използвано числото 100, Нахор би трябвало да е
станал баща на Тара на 14-годиш-на възраст! От друга страна, ако се използваше делителя 25, щеше да излезе, че Тара е станал баща на Авраам на 140 години! Поради това числото 50 бе най-добрият компромис дотук. В
подкрепа на това заключение трябва да се отбележи, че 50 било свещено число за еврейските издатели на Библията; всяка 50-а година била празнувана от
евреите като Юбилейна година, в която робите били освобождавани, а дълговете опрощавани.
А сега, с цел да изчислим реално изминалото време, всичко, което трябва да сторим, е да превърнем шумерските числа от таблица В от основа 60 към база
10. Резултатът, показан в колона (в), е продължителност от 8860 години. Ако използваме рождената дата на Авраам - 2123 г. пр. Хр. (виж приложение А), тогава Потопът може да бъде датиран точно към 10 983 година пр. Хр.

Изчисление на дълголетието
 
В случая с патриарсите отпреди Потопа, цитираните в Битие 5 числа показват броя на годините от баща до първороден син, броя на годините след
това, когато бащата „имал други синове и дъщери" и накрая общата продължителност на живота. След като вече стигнахме до заключението, че годините между баща и син са разделени на 100 (таблица А), няма причина да се съмняваме, че общите сборове от жизнения им път също били разделени на
числото 100.
Все пак животът на патриарсите след Потопа от Сим до Авраам е съвсем друг въпрос. Данните са обобщени в Битие 11 по подобен начин, както в Битие 5,
но с една съществена разлика - авторите на Библията нямали желание да събират заедно възрастите, за да стигнат до общата продължителност на живот. Защо е трябвало да бъде така?
В днешно време е общоприето, че Старият Завет е издаден при ползването на различни източници. Вече предположих, че годините, съставляващи
родословието от Ной до Авраам, били записани чрез шумерската шестдесетична система. Твърде вероятно е източникът на тези данни да се е занимавал единствено с наследствените връзки от Авраам назад до Ной.
факт от живота е, че рождените дати се запомнят много по-лесно от спомените за деня на смъртта. Но дали подробностите за допълнителните години не идват
от различен източник, с различна математическа система? Ако наистина е имало друг източник, който е предоставял по-пълни данни за живота на патриарсите,
включително общата продължителност на житейския им път, и ако тези данни не са били записани на база 60, тогава библейските редактори трябва да са имали
огромни трудности при съгласуване на двата комплекта цифри. Възможно ли е това да е била причината, поради която те не са събрали заедно числата, за да
получат сбора от всички преживени години?
Линията на разсъжденията  допуска, че еврейските съставители на Библията са загубили своето познание по „древната" и необичайна шумерска шестдесетична математическа система. Как е могло да се случи това?
Еврейският народ е прекарал изключително дълго изгнаничество в Египет в продължение на 400 години преди Изхода. По-късно те прекарали около 60
години изгнание във Вавилон. И дори след като били освободени от Кирии през 539 година пр. Хр., огромното мнозинство от евреите останали във Вавилон,
вместо да се върнат в Йерусалим. Поради това по време на цялата им история те били обект на влияние на чужди култури - египетска, вавилонска и по-късно
персийската култура. През това време много обичаи били изоставени или забравени. Известно е например, че след вавилонското изгнание евреите възприели вавилонски имена за месеците на годината.
Има също и доказателство, което твърди, че на евреите било забранено да записват числа по време на заточението им във Вавилон, затова през този
период те разработили азбука за произношение на определени букви с цел да представят числата -умсвена дейност, която отсъства след изгнанието им.


Забележителното е, че системата за броене, която те разработили по това време, била десетична със специални символи за цифри, като например 100, а
най-голямото им число било „мириада", което представлявало 10 000.                                                           Поради това евреите са твърде далече от шумерския произход на техния шумерски патриарх Авраам и са загубили познанието за шестде-сетичната
система, с помощта на която било записано тяхното родословие до Авраам.
Библейските редактори по тази причина имали проблем. Те притежавали три комплекта числа, които не си съвпадали, по причини, неразбираеми за тях.
Най-ранното решение вероятно е било да се изостави общата продължителност на живота, и точно това откриваме в Битие 11.
Нека сега изпробваме някои алтернативни теории, за да възстановим дълголетието на патриарсите след Потопа. Вече установихме, че родовата линия (от всеки баща до първородния му син) бил шумерски първоизточник,-
разделен на 50 (таблица В), а този делител дотогава бил най-добрият компромис. Нека сега се концентрираме върху допълнителните години, които съставлявали остатъка от всеки житейски път. Първо, нека потвърдим моята хипотеза, че допълнителните години не произлизали от шумерските числа, разделени на 50. Ако случаят е бил този, тогава Евер, който е роден през 8893 г. пр. Хр. (8) и който родил фалек през 7873 г. пр. Хр., би трябвало да е живял още 8100 години (допълнителни 430 години към библейските х 50= 2-1-5-0-0 на шумерски = 8100 години). Това изглежда доста невероятно, тъй като той би трябвало все още да е бил жив, когато се е пишела Библията! Така можем да отхвърлим шумерски източник при определянето на допълнителните години.
Не трябва ли да вземем допълнителните години по номинал? Ако е така, тогава фалек, който бил роден през 7873 г. пр. Хр. и се сдобил с Рагава през 6973 г. пр. Хр., би трябвало да е умрял 209 години по-късно през 6764 г. пр. Хр. Това би означавало да е бил баща на дете през 81 процента от своя живот (а подобни резултати се откриват и за всички останали патриарси). Макар и да не е
невъзможно, това е в пълен контраст с модела, установен преди Потопа, където откриваме еквивалентни съотношения от 17 процента за Иаред, 19% за Матусал
и 23% за Ламех.
По какъв друг начин биха могли да се пръкнат тези допълнителни години?
Най-приемливото решение се явява и най-ясно. Ако умножим допълнителните години с 10, това ни дава съотношения на първородния син към общата
продължителност на живот, които са много близки до най-ранните патриарси, цитирани по-горе. Твърде вероятно е библейските редактори да са разделили наистина първоначалните числа за допълнителните години много точно на 10, с цел да съвпаднат с картината, която те се опитвали да представят.
Единственият останал проблем е да се дешифрира реалната продължителност на живота на Ной, който според притчата е живял 950 години - 600 от
тях преди Потопа и 350 след него. В контраст с повечето от по-късните патриарси, Библията в действителност събира заедно неговите ГОДИНИ, за да
достигнат до 950 общо. Докато шестстотинте години преди Потопа биха представлявали 60 000, можем ли да приложим същия способ като при по-възрастните патриарси и да умножим годините му след Потопа - 350 х 100? Ако го сторим, тогава би се оказало, че Ной е живял 35 000 години след Потопа, което според моята хронология е невъзможно, тъй като Потопът е станал едва преди 13 000 години.
Една от възможностите е да умножим тези години по 10, както става с по-младите патриарси. Това би дало истинската продължителност на живота на Ной от 63 500 години. Моето най-добро попадение все пак е, че библейските редактори са притежавали този сбор, написан на шумерски като 1-9-0-0-0-0, което е 68 400 в десетичната система. Разделянето на това число на 50 или 100 би довело до продължителност, несъвпадаща с тази на другите патриарси, и би означавало, че Ной е живял по времето на Мойсей и Давид. Поради това
възрастта на Ной била скалъпена на 950 години, като 1-9-0-0-0-0 било разделено на 200. Ако съм прав, тогава твърдението на шумерския цар Гилгамеш, че е срещал Ной (за което преди бях скептично настроен), може
действително да е било истина, защото Ной не е бил умрял до 2160 г. пр. Хр.
Според мен общият подход на библейските издатели бил базиран на плавното редуциране по целия път от Адам до Авраам. Доста сходно с начина, по който един добър счетоводител би изгладил тенденцията за нарастване
числата на неговата печалба с цел да задоволи своя шеф, придавайки допълнителна достоверност на цифрите. Те вероятно са работили назад във времето към Авраам, за чиято продължителност на живота били твърдо уверени, и във връзка с ограниченията, споменати по-горе, те са се споразумели за 50 като необходим делител след Потопа. Тогава, с уважение към преданията, че животът преди Потопа е бил по-продължителен, те са възприели метода за изчисления на продължителността преди и след Потопа да бъде по средата, използвайки делител 100 за първия период и комбинирайки 10 със съществуващия вече делител 50 за последния.  

Таблица Г показва  как цифрите трябва да са се появили за "издателите" на Библията и как се е провело упражнението по придаване на достоверност.
Добър пример за зле свършена работа от редакторите на Библията може да се види в Битие 11:28. Библията, която обикновено е толкова точна при описване на годините, когато са се случвали съответните събития, изведнъж
става особено неясна:
Докато баща му Тара бил още жив, Харан умрял в Ур на халдейците, в земята на неговото раждане." (Следва обяснение).                                                                               Таблица Г Обобщение на общата продължителност на живота.Станал Допълнителни Общо Възраст Ревизирана!            прародител         години         според Библ. възраст                                                                                                       Адам 13 000           80 000         93 000       930         93 000
Сит    10 500           80 700         91 200        912         91 200
Енос   9000             81 500          90 500       905         90 500
Кенан 7000             84 000          91 000       910         91 000
Иаред 16 200         80 000         96 200        962         96 200
Енох 6500               няма             няма        няма         няма
Матусал 18 700     78 200          96 900       969         96 900
Ламех 18 200         59 500          77 700       777         77 700
Ной 50 000                               1-9-0-0-0-0   950        68 400
Сим 10 000
(+ год. сл. Потопа) 2-0-0            5000       600/602     15 120
Арфаксад 1-7-5-0   4030                              438           5 100
Сала 1-5-0-0           4030                              433           4 930
Евер 1-7-0-0           4300                              464           5 320
фалек 1-5-0-0         2090                              239           2 990
Рагава 1-6-0-0        2070                             239            3 030
Серух 1-5-0-0         2000                              230            2 900
Нахор 1-4-5-0        1190                              148             2 080
Тара 3-5-0-0          135                                205             2 235
Авраам 100 75      175                                175              175

Източник: Битие 5-7, 9, 11, 25 Забележки: Колоните от лявата страна представляват възстановяване на онова, което са видели библейските издатели. Числата с тирета са шумерска- та основа 60. Превръщането на
шумерските данни към съвременна десетична основа е обяснено в края на глава 11.

Сега ще демонстрирам защо Библията е толкова неясна. Според моята хронология Тара родил Харан, когато бил на 2100 години, но той доживял едва до 2235-годишна възраст (доста закъсняло дете по щастливо стечение на
обстоятелствата - виж по-нататък). Шумерските данни вероятно са били показани като: 3-5-0-0 и съответно 3-7-1-5. Тези цифри, разделени на 50, представляват възраст от 70 и 74 години. Поради това вероятно на библейските
издатели им се сторило, че щом е умрял Харан, докато баща му все още е бил жив, той не би могъл да бъде с четири години по-възрастен. Защо това
представлява проблем? Защото Харан вече бил станал баща на Лот! Затова възрастта на Тара по времето, когато Харан умрял, била превърната в класическа измислица. Това потвърждава моята теория, че възрастите, показани в Библията, били драстично намалени и се основавали на оригинални шумерски
данни.                                                                                       БОГОВЕТЕ НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ                                                     
     
 Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6185412
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031