Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.05.2014 15:02 - Насилие и месоядство
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1186 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 13.06.2017 21:57


image           
Защо си мислите, че месото ви прави силни и ви дава енергия? Това е пълна лъжа! Сила получавате от земята и плодовете. Кой ви е внушил, че трябва да убивате, за да се храните?                                                    

Това е тъмна и гнусна лъжа! Силни и здрави сте когато ползвате плодовете на земята, а не убивате, за да се храните. Не се заблуждавайте и без това живеете в тъмнина и заблуда! Стига сте хранили злото! То иска точно това да живеете в заблуда, за да сте по лесни за манипулиране в техните ръце. Месоядни хора!                                                image  "Животните също отбелязват напредък в еволюционният си житейски път, като транс-мигрират от една категория на животинския свят в друга. Ако дадено животно се убива, то след това се проверява степента му на напредък(на съзнанието). Ако едно животно се намира в конкретна форма на живот за толкова много дни или толкова много години и е преждевременно убито, то след това то трябва да се върне отново в тази форма на живот за завършване на оставащите дни, за да бъде издигнато в друг вид форма на живот. Така че, развитието им не трябва да се проверява преждевременно и по прищявка на небцето на човек. "(Шрила Прабхупада, Бхагавад-гита, 16.1 Тълкуването)                                                                     
image
                                                                                                Един от четирите регулативни принципи на предано служене към Върховният Бог, изисква човек да се въздържа от ядене на месо, риба или яйца. Храненето с месо включва ненужно насилие към животни, така че всеки, който остава далеч от тази храна ще избегне отрицателните кармични реакции на Майката-Природа(Майа), свързани с проливане на кръв с цел удолетворяване на езикът и стомахът. Опростено материално битие на задоволяване на 4-те инстинкта(хранене, спане, самозащита и размножаване), включващо ненасилствен начин на живот("ахимса") ни позволява да концентрираме своето време и енергия за реализация Бог.   
                                                                    image                                                                                                  Какъв е " духовният ефект"(последица)от извършване на животински и кървави жертвопринушения или консумацията на месо, особено във векът на кали-йуга?... - Душата не може да се освободи от цикълът на прераждания(самсара) и попада отново и отново в "Утробата на Вишну"("U-Terra", Uterus) безсъсзнателно в "махат-таттва", чакайки съдбата си при Ново Съторение(Проявление в материалният свят). Преди това резидира за известен период от Време в адът и Питра-лока (виж ВЕДАическа космогония) за да изтърпи кармичните си последствия. Следващата и форма на инкарнация е най-много животинска по съзнание. Спирайки кръвпролитието душата спира да се вкарва в Утробата и така преминва ОТВЪД С ПОМОЩТА НА КРИШНА  СЪЗНАНИЕТО СИ!(паралел: жената спира да ражда деца, когато и спре менструалният цикъл)!! "Въпреки че човек може да бъде религиозно предразположен, животински жертвопринoшения се препоръчват при шастрите, не само във Ведите, но дори и в съвременните писания на други секти ... Когато тези хора убиват животни, те поне могат да правят това в името на религията си. Въпреки това, когато религиозна система е Трансцендентална, като религия Ваишнава, няма място за животински жертвопринoшения. "
(Шрила Прабхупада, Шримад Бхагаватам, 4.26.1-3 тълкуването)
Думата "Ваишнава" се отнася за поклонник на Бог Вишну, който е същият като Бог Кришна. Следвайки принципите на преданото служене, ние нямаме нужда от светски жертвен материал. Всички ние трябва да се опитаме да достигнем до такава платформа - отказването от яденето на месо.  
                                                                                  image   
16. заколи овена, вземи му кръвта и поръси жертвеника от всички страни;
17. разсечи овена на части, измий (във вода) вътрешностите му и пищелите му, и тури ги върху разсечените му части и върху главата му;
18. и изгори целия овен върху жертвеника: това е всесъжение Господу, благоухание приятно, жертва Господу.
19. Вземи и другия овен, и Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на овена;
20. заколи овена, вземи от кръвта му и тури върху крайчеца на дясното Аароново ухо и върху крайчеца на дясното ухо на синовете му, и върху палеца на дясната им ръка, и върху палеца на дясната им нога; и поръси с кръвта жертвеника от всички страни; 21. вземи от кръвта, която е на жертвеника, и от помазния елей, и поръси Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него, - и ще бъдат осветени, той и одеждите му, и синовете му и одеждите им с тях.
22. След това вземи от овена тлъстината и опашката, и тлъстината, която покрива вътрешностите, и булото от дроба и двата бъбрека и тлъстината по тях, дясната плешка (защото това е овен за връчване свещенство),
23. и един кръгъл хляб, една елейна питка и една безквасна пита от кошницата, която е пред Господа;
24. и сложи всичко връз ръцете на Аарона и връз ръцете на синовете му, и принеси това, с полюшване пред Господа; 5. и да заколи телеца пред Господа, а синовете Ааронови, свещениците, да донесат кръвта и да поръсят с кръвта околовръст жертвеника, що е при входа на скинията на събранието;
6. и да одере жертвата за всесъжение и да я разсече на части;
7. а синовете Ааронови, свещениците, да накладат на жертвеника огън и да наслагат на огъня дърва;
8. синовете Ааронови, свещениците, да наслагат частите, главата и тлъстината връз дървата, които са на огъня, върху жертвеника;
9. а вътрешностите на жертвата и нозете й да измие с вода, и свещеникът да изгори всичко върху жертвеника: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.
10. Ако жертвата му за всесъжение (Господу) е от дребен добитък, овци или кози, нека я принесе от мъжко, що е без недостатък (и нека възложи ръката си върху главата й), 13. а вътрешностите и нозете свещеникът да измие с вода и да донесе всичко и да го изгори върху жертвеника; това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.
14. Ако ли принася Господу всесъжение от птици, нека принесе жертвата си от гургулици, или от млади гълъби;
15. свещеникът да я донесе при жертвеника, да й извие главата, и да я изгори върху жертвеника, а кръвта да изцеди по стената на жертвеника;
16. да отдели гушата й заедно с перата й и да я хвърли до жертвеника към изток, на пепелището;
17. и да я скърши между крилете й, без да ги отделя, и свещеникът да я изгори на жертвеника, върху дървата, които са на огъня: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.                                                                                                                                                28. Говори още Господ на Моисея, думайки:
29. Kажи на синовете Израилеви: който представя Господу мирната си жертва, да принесе част от мирната жертва като принос Господу;
30. С ръцете си да я принесе в жертва Господу: тлъстината заедно с гърдите да принесе (и булото на черния дроб), като полюшва гърдите пред лицето Господне.
31. Свещеникът да изгори тлъстината върху жертвеника, а гърдите принадлежат на Аарона и на синовете му.
32. И дясната плешка от вашите мирни жертви, като възношение, давайте на свещеника.
33. Който от синовете Ааронови принася кръвта от мирната жертва и тлъстината, нему и принадлежи като дял дясната плешка.
37. Това е законът за всесъжение, хлебен принос, жертва за грях, жертва за вина, жертва за посвещение и за мирна жертва,
38. Що Господ даде Моисею на Синай планина, когато заповяда на синовете Израилеви в Синайската пустиня да принасят Господу своите приноси.  
                                image                                                                                                  При растенията на сушата семето за оплождане се осъществява чрез прашец, който се разнася по въздух. Това е така, тъй като растенията има само етерно съзнание,т.е ВИРАжно Астрално съзнание.Растенията  не изпитват болка    
                                                                    image   
Кришна казва в Бхагавад Гита 10:39
Аз съм семето, което поражда всичко съществуващо. Няма същество — движещо се или недвижещо се, — което да може да съществува без Мен."Семе" на Санскрит е "биджа". Сперматозоидите са само превозно средство(вайхана) за предаване на семето до яйцеклетката.   
                                                                                                                                     Животните имат МИРажно Астрално съзнание със сложна нервна система, плюс кръвоносна. Зачатието на плодът става не във въздушна, а - ВЪВ ВОДНА СРЕДА.Кришна е в семената на всичко съществуващо. "Съществуващо" означава ТОВА, КОЕТО ПРИТЕЖАВА ИНДИВИДУАЛНА ДУША- "ДЖИВА-АТМА". Според ВЕДА - от вирус до дев носи индивидуална душа(джива) и се размножава чрез семе(биджа). Вирусите, едноклетъчните, многоклетъчните, вкл. растения и животни, хора и деви се размножават чрез биджа(семе), където се намира Самият Кришна. Според Абрахамските религии- Бог създал мъжът и жената от кал и "им вдъхнал живот". После им казал, че "душата=животът им е в кръвта. Aдвентистите, считат, че дори и че "човекът нямал душа", а - САМО "Христов дух". Този, който нямал "Христов дух" щял да изчезне завинаги в несъщесвуващото(нихилото), т.е. "душата му ще умре"и др. подобни заблуди.Минералите(вкл. и библейската "кал") не притежават душа, следователно НЕ СЪЩЕСТВУВАТ, те са ИЛЮЗИЯ. Ние ги възприемаме тъй като имаме индивидуалност и съзнание, но те не възприемат нищо, тъй като нямат индивидуалност и съзнание. Там съществува Кришна, но в "сърцето" на атомите, като "Парам-атма". Кришна прави разграничение между своята низша енергия- материалните атоми и по-висшата си енергия- "джива-атма"(индивидуална душа).В живите същества Кришна същестува в семето(биджа) и в сърцата(сърцевината) им!!Душата влиза в тялото(яйцето, символ на материалната енергия) при ополождането от семето "биджа".След оплождането яйцето (материалната енергия) започва да се дели именно благодарение на Кришна, първоначалното живо същество, в нея. Процесът на деление на клетката продължава до умирането и. Биологичната смърт настъпва, благодарение на това, че Кришна е излязъл, зедно с индивидуалната душа от клетката. Същото се отнася и за "Развиващата се Галактика". Сперматозоидът е носител на индивидуалната душа, която е водена от Свръх-душата(Кришна) към утробата на Вишну и Майа за НОВО ПРЕРАЖДАНИЕ. Изпълнението на ритуалът на Шива-Линга/Майа-Йони се ръководи от Кришна, тъй като Той е в основата на процесите. Всемирното Космическо яйце(Брахманда) на "самороденият Брахма" не е нищо друго освен "фин, космически материал" за Оплождащият Кришна.
Яйцето(egg~ego) не е нищо друго, освен КЛЕТКА или ДЕТЕРМИНИРАНА МАТРИЦА в която ще се движи Кришна, като "съзнание". В този аспект- "клетките"(cell) са ОГРАНИЧЕНИЯ от Самият Кришна за отделните типове съзнание при многообразието от форми на живот - 8,400,000 в цялата Вселена.Новата карма на преродената душа, винаги започва с Брахма, който е на върхът на лотусът, непотопен във водата. Докато плодът е във водна среда(Утробата на Вишну и Майа) душата все още си носи СТАРАТА КАРМА от предната инкарнация. Новата карма започва с ВДИШВАНЕ НА ПЪРВАТА ГЛЪТКА ВЪЗДУХ.! (лица в Кришна-съзнание не консумират не само месо, но дори и животински зародиши-яйца, хайвер, т.нат., тъй като не поемат никаква карма!!)Същите етапи, които претърпява оплодената яйцеклетка от зигота до биологичната смърт на излезлият плод от Утробата, преживява и Вселената, чиито образ е Брахма(първи излязъл от Утробата на Вишну). Спирането на развиването на Галактиката в периферията и означава "разтваряне в пра-лайа"- "просмукване"("свиване") във Вишну. Рибата е символ на РАННОТО Християнство(НЕ- библейското!!), не за друго а защото презентира Вишну- спасяване на душата в Утробата на Вишну"U-Terra"  

image                             Гласувай:
2
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6188491
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031