Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.07.2014 23:23 - Днешните кюрди не са кюрди.Във физическо отношение древните кюрдите се различават от всичките околни народи: те са всички бели и красиви имат природна интелиген
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1068 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 27.02.2016 18:57

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
image

Много кюрди имат "еврейска" Коен Modal хаплотип група

Кюрдите в историческите времена се споменават най-на-
пред от асирийските паметници, които говорят за победите на Тукултиа-бал-ешарра І, под името Курхи. Те населявали планинските долове и бърда между Нипивия и езерото Ван, и през тая планинска страна водил пътят от Асирия за Урарту. Тази почти непроходима планина стои между реките Тигър и Големия Заб,
и сега, именувана Джуди(от Джу-чи син на Чингиз хан), населява се също от кюрди но те не са древните кюрди. Пределите на царството им или на етническите им земи не се споменават от асирийските надписи или плочи. Върху езика и народността на кюрдите е твърде трудно да се говори поради нямане на достатъчно данни. Авторите са съгласни, че те и отечеството им носят името на един тракийски цар, Гордий, но не бащата на Мида, а някой измежду другите Гордиевци, живели много векове по-рано.Имената на царете им, по които можем да съдим за езика на народа, не са още правилно прочетени, поради несигурността на клиническата азбука(Ленорман е сближавал имената на царете с троянските топографически и други имена: Sayce ги сближава с имената на хититите, обаче несполучливо), но
авторите са склонни да ги приближат към разните тракийски племена. Шадиантеру отговаря на лидийското Садиати, което е съставено от сади и Ати. Географските имена, давани от асирийските паметници, ни напомнят чисто тракийските имена. Долината на Големия Заб, или както го именували асирите, Забу-Илу = Горния Заб, пълна с разнообразни и живописни гледки, гигантски планини и очарователни долини, се именува
Хубуския, от зендо-санскритския корен хубъ – хубаво.
Класическите имена на двете исторически реки на Месопотамия също носят тракийски имена. Ефрат, която туземците наричат Форат, е носила името Пурат, едноименна на реката в Източна Дакия,
именувана от класическите автори Пурат и останала в наше време на Прут. Асиро-вавилонските клинически паметници я пишат Пура и добавили семитската дума нуну = река, вследствие на което формата ѝ е Цура-Нуну. Навярно туземни племена са я изговаряли Ипурат, от което елинските автори слушали Епурат
и написали Ефрат (Епрат). Обстоятелството да се даде това име на реката не може да бъде друго, освен че по планинското ѝ корито е имало тракийски градове крепости, които обикновено се наричали пуро, от което елините направили пуло и полис. Втората голяма река Тигър, също носи тракийско име. Асиро-вавилонските клинически паметници я пишат Дигна; по-после се изменила на Дигла. Източните племена обикновено
изменят д на т, вследствие на което Дигла станала Тигла, после на Тигра, от което се установил сегашният Тигър. (Монголските и много от семитските племена изговарят таг или тау
вместо даг (планина), Танай вместо Данай (Дон), Туна вместо Дунав, тале
вместо дале (Далай Лама). Името Дигна е дадено на реката далеч в предис-
торическите времена, когато не е съществувала още асирийската империя и когато във Вавилония или Халдея са господствали шумерите, в езика на които се намира тракийската дума дигна(Тая дума е пропътувала много народи. Шумерите: digna; елините –
δυνα и δυναρος – високо, достойно, сила; латински: dignus – достоен, висок; digma – знаме; френски: – digne, достоен, висок; digue – бряг, подпора – упора, издигнато срещу някой напор; турски: дик – нагорно, върло, издигнато, стръмно: дик – йокари (нагоре), Διητυννα от dikt = планина. Най-високият връх на Демавсид се именува Диким (дигна) по времето на Салманасар ІV.
Вероятно на едно подобно обстоятелство дължи името си и реката Тигър (Масиеро: Histoire Ancienne, t. III. 142, 143). От диг станало даг, форма, която се среща в санскрит в смисъл на високо или висота, издигнатост. В Индия
кубетата на будистките храмове, като най-висока част на зданието, се нари-
чат дагоба. Татаро-монголите присвоили тая форма на думата и с нея означи-
ли върховете на планината или самата планина: даг, таг и тау). Днешните кюрди не са кюрди.Във физическо отношение древните кюрдите се различават от всичките околни народи: те са всички бели и красиви, ярки и пър-
гави, имат природна интелигентност и с това се идентифицират с древните траки. Първоначалният им език е бил тракийският, който е останал като основа на сегашния им език. Вследствие на това мнозина смятат кюрдите или за европейско племе, или попълнено от кръстоносците, които останали и се населили по тия страни.Съмненията, които историческата наука повдига относно мнимото азиатско произхождение на кюрдите, са твърде стари и древността се е трудила да ги обясни чрез светлината на легендите. Три-птолем, митически цар на Елевзия, гдето господствал Евммолн, родоначалникът на тракийската династия, като бил тръгнал да търси Io, от Киликия (се установил в долината на Оронт), изпратил сина си Гордю, който завладял страната по планинско- то течение на Тигър и тук настанил колонистите си, доведени от Аргус; те и страната добили името на своя предводител, като се нарекли гордиени, а страната – Гордиена(Тая легенда е една от многото, каквито обичали да коват тракийските жреци при всяка победа и завоевание, предводителствани и извършени от върховното божество – слънцето. Три-птелом е едно от многото имена на слънцето. Мислят, че то означава трикратно изораване на земята. Божеството носи житни класове, възседнало на хвърката колесница, запрегната в змеюве, шества по света и народите, за да ги научи на орачество и посеви.
Безспорно, туй е пролетното слънце с неговите топлини, облаци, светкавици (змеюве) и дъждове. В народа и досега е останало поверието, че светкавицата и гръмотевицата излизат от хвъркащата из облаците колесница на това божество, която ту е запрегната с огнени коне, ту в крилати и огнени змеюве (светкавицата). Понеже траките, където воювали, обръщали туземците в роби земеделци, а те техни господари, станали оседли домакини с чифлици и стада, то неминуемо тия победи били нанасяни от божеството, което организирало и земеделието на новото отечество. В специалния случай, който ни занимава, следва да се разбира, че първо е била покорена долината на Оронт, между Ливанските планини, и оттук царят, който неминуемо е син на божеството, възлязъл нагоре и покорил и населил с дружината си и Гордиена. Три-птолем е третото въплъщение на Брахма, олицетворен във водите и плодовете; намираме го отпосле под името Аполон, божество, дохожда всяка пролет от север, олицетворение на дъждовете и светкавиците, които се явяват пролет, веднага след зимата, и карат семената да прогледнат. Името иде от санскритското Апо = вода, Аптиа – Великия океан (виж бел. 3, стр. 40), Етрурски: Apul). „Прибрежната част на Тигър, казва Страбон, е населена от гордиените, потомци на древните кардуки: между другите градове, забележителни в Гордиена, ще споменем Сариса, Ситалка и крепостта Пинака, осно-
вана върху три стръмношилести върха, всеки един от които има своите крепостни стени, нещо, което, погледнато изобщо, дава изгледа на едно триградие“
Тия три имена, безспорно чисто тракийски, трябва да са дадени през времето на македонското
владичество, нещо, което авторът не ни споменава, обаче останали и след победите тук на Помпея. Страбон ни осведомява, че кюрдите били „реномирани архитекти“ и „несравними военни инженери“, отличителни свойства на всичките тракийски племена, а страната им „притежава твърде богати пасбища и цели кантони, в които растителността има такава сила, щото растат
дървеса с постоянна шума, раждат се аромати, въдят се много лъвове, има нефтени извори и рудници на камъка гангитид, от който бягат змиите.
Легендата, съединена с фактите, които ни представлява типът и езикът на това племе(M. Auguste Jaba: Dictionnaire kurde – Francais: dor – двор; zawa . зълва; zabun – забунче; devar – девер; nyvestin – невеста; како – кака; ne mir, ne ji – ни мъртъв, ни жив, и други. По старозагорско наречие и сега двор се изговаря дор. Ни-вестин излиза от ни = идва, доведена, и въс = дом, с други думи, ни-веста означава (по санскритски) доведена къщница (неродена в къщата).
, тракийската топография на тяхната страна, троянските надписи, които и сега стоят там по скалите,
постоянната свръзка с монарсите на Елензия, на Троя и на Велика Фригия, задружните вековни борби срещу Асирия, ни дават решителност да признаем древните кюрдите за потомци на древните траки.                                                                               Забележително е, че геноцидът на 1,5 милиона арменски гои се е случил в Турция, но не и в руския Армения . Освен това се отбелязва, че "младите турци" дадоха на арменския геноцид като ще "подизпълнител" - кюрдите . И кюрдите - тази семитски хора - друго диво племе на Израел.Тук е статията "израелско-кюрдски отношения" , в който изрично се посочва, че кюрдите - са потомци на племена на Израел. Ето какво казва експертът MacDowall: "И все пак за известно време, преди появата на исляма терминът" кюрди "не е национален, а социален, той прилага към номадите от северната част на Иранското плато, много от които са етнически семитски ! "
И ако си спомняте, кой бе домакин на север-Иранското плато в средата на първото хилядолетие, тогава ще видите, че това  просто са редица еврейски хаганати.                                                image Вижте, това, което е писано за същите тези кюрди                                                           "Кюрдски евреи и някои кюрдски християни обикновено говорят арамейски (например: като първи език".
Кюрди говорят арамейски ! Този древен говорим иврит. Т.е. кюрди - медиен арамейски! В Израел днес не говорят арамейски!                                                                                     Съвременните израелци не са носители на езика им родител - а кюрди са!
Исус Христос говори арамейски, а не на иврит и арамейски на който е написана Библията !    В тази статия за кюрдите, между другото, изрично се посочва, че "ARARAT" - това е начина, по който сте се досетили, думата на иврит. Прочети за себе си:
"Етимологията на термина кюрд не е ясно известна. Рейнолдс смята, че терминът кюрд е най-вероятно свързан с древния план Qardu. Общият корен на кюрд и Qardu се споменава за първи път в шумерски таблетка от третото хилядолетие преди Христа, тъй като" земя на Kar-га. "е етимологически свързана Qardu да асирийската Уратру и на иврит Term Арарат .
И ако "Арарат" е думата на иврит, след това Армения - също.Имайте предвид, че за кюрди в Русия никога не се е чувало .В Турция, кюрдите - 20% от населението в Ирак - 20%.                                                                 imageМинистър на образованието на Русия - типичен Kюрд Уваров.Защото тези, които са били "UARami" в Транс-Каспийския регион, отиде до Европа като "Crash" авари и Caucasian_Avars .Само имената са променени. Мигрантската кръв остава същата.                                                                                                                     Сега кюрдите се борят срещу иракчаните на Amer-Израел, и там са в израелски лагер, където израелци обучават кюрди и ги снабдяват с оръжие .

В Сирия кюрди 8% от населението. А това е и "пета колона". Ето една статия, че " Ливан обвинява кюрди кюрди шпионаж в полза на Израел " . 7% от кюрдите в Иран - и това също е петата колона и 1,3% от кюрдите в Армения.

Въпреки произходът на кюрдите както можете да видите, самите кюрдите, както и други изгубени племена на Израел: пущуни, пенджабски и Сингх в Индия, уйгурите и манджурите в Китай, хазарите в Русия - те са напълно ориентирани, за какво се борят   image "Кюрдската кавалерията в Кавказ":                                                              Стана ясно, че както в Киргизстан можете лесно да правите преврат , също в Близкия изток лесно ще наемете кюрди, за да стрелят по училище или болница или да завземат Дубровка в Москва - няма да е обсаден от доброволци нали. Всъщност името "Азербайджан", е като в "Ambartsumian / HAmbartsumyane"/Хампарцунян" Khazer - Baijan също е очевидно! Т.е. Азербайджан -е хазарска страна дори и сега! Извадка от пресата: ". В Азербайджан", "университет" е Хазарски .Оценката на международни комисии преразгледани и от международни компании обявиха Хазарския University за един от най-добрите университети на Азербайджан и на по-широки региони като Кавказ и Централна Азия, Близкия изток и Източна Европа ".

И не забравяйте, Baku радио фабрика е "Хазарско". http://zenapieviska.blogspot.com/2010/10/blog-post_15.html


Арменците са избити не от турците, а от... кюрди

 > Кюрди и Арменци 


ВАСИЛИЙ І МАКЕДОНЕЦ И АРМЕНСКАТА „ВРЪЗКА“

Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6580463
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1552
Календар
«  Юни, 2020  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930