Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.07.2014 20:49 - ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА СВЪРЗВАТ ВРЕМЕТО
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 596 Коментари: 0 Гласове:
0 ВРЕМЕСВЪРЗВАЩАТА СЕМАНТИЧНА ВЕРИГА
Ако обедините два разума, винаги се появява трети, по-висш разум, като невидим сътрудник.
- Уилям С. Бъроус и Брайън Гисин, The Third Mind                                                                                                                              Третата семантична верига борави с артефакти и създава „карта" (тунел на реалността), която
може да се предава на други и дори от поколение на поколение. Такива „карти" могат да бъдат картини,
проекти, думи, понятия, оръдия на труда (като инструкциите за употреба се предават вербално),
теории, музика и т. н.Човешките същества (уседналите примати) са създания, които използват оръдия, а това
означава, както отбелязва пионерът на семантиката Коржибски, че тези, които управляват
символите, управляват и нас.
Ако Мойсей, Конфуций, Буда, Мохамед, Иисус и св. Павел могат да се смятат за фигури с
непреходно влияние (а те са такива огледайте се по света), това се дължи на факта, че техният Сигнал
ни е бил предаден чрез човешките системи от символи. Те включват думите, художествените
произведения, музиката, обредите и неосъзнатите ритуали („игрите"), чрез които се предава културата.
Маркс и Хитлер, Нютон и Сократ, Шекспир и Джеферсън и т. н. по същия начин - чрез семантичната
верига - продължават да „управляват" части от човечеството.
В още по-голяма степен, макар и по-неосъзнато, сме управлявани от изобретателите на
колелото, плуга, азбуката и дори на римските пътища.
След като думите съдържат както денотации (референтите в сетивно-преживелищния свят),
така и конотации (емоционалния тон и поетичните или реторичните оттенъци), хората могат да бъдат
накарани да действат дори чрез думи, които нямат реално значение или референт в действителността.
Това е механизмът на демагогията, на рекламата и на голяма част от организираната религия.
Веригата на биооцеляването разделя преживяванията на две групи: тези, които са добри за мен
или са полезни, и онези, които са лоши за мен или са опасни. Емоционално-териториалната верига
също разделя света на две половини: тази, която е по-силна от мен (намира се по-високо в
йерархичния ред), и онази, която е по-слаба от мен (на по-ниско стъпало в йерархичния ред). На тази
основа се развиват социо-биологичните системи и се изучават животински „общества" с истинска
човешка сложност.
Семантичната верига ни позволява да разделяме нещата и след това да ги свързваме повторно
когато ни скимне. Това дейно, неспокойно, вечно етикетиране и пакетиране на опита няма край. На
индивидуално ниво то е „вътрешният монолог", открит от Джойс в Ulysses („Одисеи"). На историческо
равнище то е времесвързващата функция, описана от Коржибски, която позволява на всяко поколение
да добавя нови категории в умствената ни библиотека - свързвайки нови неща, отделяйки нови неща,
повторно класифицирайки ч размествайки до безкрайност. В това времесвързващо измерение
Айнщайн замести Нютон, преди по-голямата част от света(По-голямата част от света до 70-те години на XX н. беше неграмотна.) да е чула за Нютон; простата аритметика
отстъпи място на алгебрата, която доведе до диференциалното смятане, а то - до тензорното смятане, и т. н. Хайдн и Моцарт подготвиха пътя за Бетховен, нахлул сферите, които след това превзеха
романтиците и вагнерпанците, а те поставиха началото на наричаното днес музика.
Така нареченият „шок от бъдещето" винаги е присъствал - още откакто семантичната верига е започнала да функционира в предисторията. За символизиращия, пресметлив, абстрахиращ
биологичен вид всички времена са „времена на промяна". Процесът обаче се ускорява все повече с течение на времето, защото символизиращата способност е иманентно себеускоряваща се.
На обикновен език семантичната верига обикновено се нарича: „разум". (Както отбеляза психологът Робърт Орнстейн в едно неотдавнашно радиопредаване, когато кажем, че някой „има ум в
главата си", обикновено имаме предвид, че притежава добра уста, т. е. използва добре семантичната верига.)                                            
От гледна точка на Транзакционния анализ първата (оралната) верига се нарича Естествено дете, втората (емоционалната) Адаптирано дете, а семантичната верига - Възрастен или Компютър. В
терминологията на Юнг първата верига опосредства усещането, втората - чувстването, а третата -разума.
Неврологичните компоненти на първата верига се простират чак до най-старите части на главния мозък: Карл Сейгън ги нарича „рептилоиден мозък". Тези нервни структури са поне на милиарди години. Структурите на втората верига се появяват заедно с първите амфибии и бозайници -
някъде преди около 1000 или 500 милиона години; Сейгън ги нарича „бозайнически мозък".
Семантичната верига се появява може би преди 100 хиляди години и в терминологията на Сейгън е
„човешки мозък". Не бива да се учудвате, че повечето хора през по-голямата част от времето са по-силно контролирани от по-старите рептило-бозайнически вериги, отколкото от човешката семантична
(рационална) верига, или че семантичната верига твърде лесно се изражда във фалшива логика (сляпа привързаност, нетолерантни идеологии, всякакъв фанатизъм), когато веригите на биооцеляването сигнализират за заплаха срещу живота, или емоционалната верига запали сигналната лампа за заплаха срещу статуса.
Циниците, сатириците и „мистиците" (типовете от вериги V-VIII) отдавна ни повтарят, че „умът е курва", т. е. че семантичната верига е открита за манипулации от страна на по-старите, по-
примитивните вериги. Същевременно колкото и силно да се противопоставя Рационалистът на това, то
винаги е вярно в краткосрочен план. т е., ако използваме една от любимите думи на Рационалиста, то винаги е прагматично вярно. Този, който може достатъчно да уплаши хората (да създаде тревожност за биооцеляването), е в състояние бързо да им „пробута" всякаква вербална карта, която сякаш им дава облекчение, т. е. лекува тревожността. Като плашат хората с Ада и след това им предлагат
Спасение, и най-невежите или извратени индивиди могат да „пласират" цяла система на мислене, която не би могла да издържи и на двеминутен рационален анализ. А всеки уседнал алфа-самец сред
приматите - без значение колко жесток или извратен е - може да сплоти зад себе си племето, като надава вой, че съперничещ алфа-самец ще поведе бандата си в атака срещу техния хабитат(Мястото, където живее организъм или общност от организми, включително всички живи или неживи фактори или условия на заобикалящата
среда.)
.                                                         Тези два бозайнически рефлекса са известни съответно като Религия и Патриотизъм. Те функционират както при опитомените, така и при дивите примати, защото са Еволюционен относителен успех. (Досега.)
Емоционално-териториалната, или „патриотичната", верига също съдържа статусните програми или йерархичния ред на глутницата. Работейки в тандем с тревожността на първата верига на
биооцеляването, тя винаги е в състояние да изврати функционирането на семантично-рационалната
верига. Всичко, което заплашва статуса или нахлува в собственото „пространство" (включително собственото идеологическо „умствено пространство"), представлява заплаха за средния уседнал примат. Следователно, ако някой бедняк има една-единствена статусна подпора в живота си: „Аз съм бял човек, а не някое проклето негро", или „Аз съм нормален, а не някой проклет педал", или каквото и
да е, всеки опит да се проповядва( Разбира се, самото проповядване е лоша политика на втората верига, тъй като ви поставя на едно ниво по-rope от този, на когото
проповядвате. Вие не сте едно ниво пo-горе, освен ако не сте бил запечатан като такъв от това. че сте алфа-самец в същия генофонд, или не сте били обусловен като такъв чрез факта, че сте “шеф" или друга властна фигура. Подобно на много други идеалистични движения, контракултурата на 60-те години ма XX в. се провали заради твърде многото проповядване по-горна нравствена позиция, когато никой не беше обусловен и не беше подложен на запечатване да я приеме като по горна.)
толерантност, хуманизъм, релативизъм и т. н. не се преработва ч
реч семантичната, а чрез емоционалната верига и се отхвърля като атака срещу статуса (егото,
социалната роля).
Внимателният читател ще си спомни, че решетката на първите две вериги поставя все още
непроговорилото бебе в двуизмерен свят, който според най-простата диаграма изглежда така:
Доминиране
Оттегляне Подчиняване
Подчинение
Третата, семантичната верига, изглежда, е тясно свързана триизмерността (макар че тук, разбира се, играе роля и бинокулярното ни зрение). По-конкретно, десноръкостта е човешка черта или
поне е характерна за приматите. Другите бозайници не демонстрират предпочитание към дясната ръка:
те използват еднакво добре всичките си крайници.
Съвременната неврология показва, че нашата десноръкост е тясно свързана със склонността ни да използваме лявото полукълбо на главния мозък повече, отколкото дясното. (Малцинството на
леворъките се обсъжда по-долу.) Всъщност използваме дясното полукълбо толкова малко в обикновения живот, че то отдавна е било; наречено „безмълвна хемисфера".
Следователно в повечето хора съществува генетично (хардуерно) предпочитание към
манипулациите с дясната ръка и мисловната дейност с лявото полукълбо. Днес тези връзки сякаш са тясно преплетени с нашата вербална, семантична верига, защото лявото; полукълбо е „говорещата"
хемисфера. То е линейно, аналитично, прилича на компютър и е много вербално. Следователно връзката между очертаването на карти и манипулирането има неврологична основа. Дясната ръка
манипулира Вселената (и сътворява арте-фактите), а лявото полукълбо очертава резултатите в модел, който позволява прогнозите за бъдещото поведение на тази част от Вселената. Това са отчетливо човешки (пост-приматни) характеристики.
Леворъките, обратно, се специализират в употреба на функции те на дясното полукълбо, които са холистични, надвербални, „интуитивни", музикални и „мистични". Леонардо, Бетховен и Нищше
например са били леворъки. Обикновено леворъките са вдъхвали както ужас, така и страхопочитание -те са били разглеждани като чудаци, шамани и вероятно общуващи по специален начин с „Бога” или с
„Дявола"(Алистьр Кроули е знаел за това на практика преди появата ма съвременната неврология. Той карал учениците си да се научат да пишат еднакво добре н с двете ръце, като по този начин принуждавал дремещото полукълбо да се събуди за дейност.).
Следователно съществува пресичане, което изгражда полярността ляво-дясно както в мозъчното функциониране, така и в действията на ръцете, като всяко е огледален образ на другото.Тази двойна (и огледална) полярност ляво-дясно в неврологично отношение ни поставя в
триизмерно пространство. Преподреждайки диаграмата и добавяйки третата верига, можем да илюстрираме полето на разума както следва:                         image За да видите както трябва този двуизмерен скеч на трий мерната система, е необходимо да си
представите, че оста оттегляне/приближаване е под прав ъгъл с другите, т. е. да я „видите" като
идваща от страницата към вас.
Това е „Евклидово" пространство. В този контекст е очевидно защо то е първият тип
пространство, открито от математиците и от художниците и защо все още ни изглежда „естествено", а
също така защо някои имат огромни трудности да си представят не-Евклидов типове пространство,
използвани в съвременната физика.
Евклидовото пространство е проекция навън на начина, по който нервната ни система натрупва
информация по веригата на би оцеляването и по емоционалната и семантичната верига.
Местата на запечатване по тази верига се намират в левия кортекс и са тясно свързани с
деликатните мускули на ларинкса и фините манипулации на десноръката „сръчност". Самата кора се е
появила толкова скоро в еволюцията, че често се нарича „нов мозък": тя се открива само при висшите
бозайници и е най-развита при хората, делфините и китовете.
Екстремалните случаи при хората, които са подложени на най-силно запечатване по третата
верига, обикновено израстват като церебротоници. Те са високи и слаби, защото енергията
непрекъснато се изтегля нагоре от тялото и се концентрира в главата. Окарикатуреният зъл гений д-р
Силванъс в „Супермен", който на практика е само глава, представлява крайността, към която сякаш
еволюира този тип. На популярен език тези хора са наречени „яйцеглави"(Игра на думи от англ. egghead, което буквално означава “яйцеглав” а преносното му значение е “интелектуалец", “дървен философ.).
Почти винаги тези церебротонични типове с развита Трета верига пренебрегват или са враждебни към функциите на своята първа и втора верига. Игривостта ги озадачава (изглежда им глупава или ексцентрична), а емоциите едновременно ги объркват и плашат.
Тъй като всички ние имаме тази верига, трябва редовно да я упражняваме. Направете схематична диаграма на вашия бизнес или на дома си и се опитайте да я рационализирате за по-голяма ефективност. Нарисувайте схема, която обяснява цялата Вселена. На всеки няколко години в център за образование на възрастни изучавайте наука, за която не знаете нищо.
И не пренебрегвайте играта с тази верига: пишете стихотворения, песнички, басни, поговорки
или анекдоти.
ПОМНЕТЕ, Г-Н КРОУЛИ КАЗА: И ТИ СИ ЗВЕЗДА                                                         П.П. ОСВЕН ТОВА ТОЙ КАЗА: НЕ БЪДЕТЕ АЛЧНИ ЗА РЕЗУЛТАТИ
Както е и при по-старите вериги, семантичната верига изгражда цялото си обуславяне и учене въз основа на дълбоко вплетеното запечатване. Следователно много екзистенциално възможни мисли
са социално немислими, тъй като (1) всеки в дадено общество има приблизително едно и също семантично запечатване и (2) това се подкрепя всекидневно от допускания, които механично се
приемат за даденост.
Следователно геният е този, който по силата на някакъв вътрешен процес успява да премине до Верига VII - дребно неврологично чудо, неточно наречено „интуиция" - и се връща до третата верига
със способността да нарисува нова семантична карта, да изгради нов модел на опита. Не е нужно да се казва, че това винаги е фундаментален шок за онези, които все още са впримчени в старото
роботизирано запечатване, и по принцип се смята за заплаха към територията (идеологическото пространство на ума). Дългият списък на мъченици на свободното търсене още от Сократ насам
показва колко механична е тази неофобия (страх от нови семантични сигнали).
Както показва Томас Кун в The Structure of Scientific Revolutions („Структурата на научните революции"), самата наука - апотеозът на семантичната рационалност на третата верига - не е
свободна от подобна неофобия. Той демонстрира в подробности, че на всяка научна революция е необходимо цяло едно поколение, за да преобърне стария светоглед. Освен това Кун показва, че по-
възрастните учени никога не успяват да приемат новата научна парадигма. В нашата терминология те са механично обвързани с първоначалното си запечатване. Революцията е пълна - демонстрира Кун -само когато второ поколение, което не е обвързано със старото запечатване, успее да сравни двата модела и рационално да реши, че по-новият наистина е по-смислен.                                                                                      Ако обаче науката - най-силно самокоригиращата се от всички по преработка на информацията
на третата верига - има такова изоставане във времето, простиращо се върху цяло поколение, какво да кажем за политиката, религията, икономиката? Там изоставане от векове и дори хилядолетия е често
срещано.
По-рано коментирахме, че в неврологията на биооцеляването няма време. „Просто установих, че го правя" - казваме, след като сме осъществили автоматичен рефлекс от веригата на биооцеля-
ването.
Действията на равнището на емоционално-териториалната верига започват да включват и времето като фактор. Възможно е сигналите за доминация да не „работят": привидно по-слабият бозай-
ник може да предложи ответно предизвикателство. Две кучета се обикалят едно друго в продължение
на няколко минути, ръмжат и се душат (химическите секрети на всяко разкриват действителната степен на страх, който то изпитва от другото), преди да стане ясно кое ще надделее и кое ще се подчини.                         
На човешко ниво: често се „потим" върху емоционални решения, осъзнавайки изключително ясно времето, докато се двоумим какво да предприемем. Както знае всеки автор на съспенс романи,
основният начин да се засили емоционалното напрежение е да се постави времева граница на трудно
или опасно решение. (Погледнете сценария на която и да е серия от „Стар Трек": времевата граница никога не липсва. Или пък някой от бестселърите на Ървинг Уолас. Разбира се, съспенсът винаги се
засилва, ако времевата граница рязко се съкрати точно преди кулминацията.)                      
При третата верига времето не само се преживява, но се концептуализира. Познаваме се като създания на времето: „приказката на племето", тотемният кол, „Одисеи" на Омир, Старият завет,
Ведите и т. н. ни казват какво е било преди и често съдържат пророчества за онова, което ще настъпи занапред.                                                                                               Науката разширява третата верига в съзерцание на времеви граници, които смайват въображението ни. Самата употреба на писмени езици и на други символи като математиката създава
чувството за свързване на времето в смисъла на Коржибски: познаваме се като получатели на послания, изпратени от старите мъдреци и като потенциални предаватели на съобщения, които могат
да се получат след векове напред в бъдещето.                                                                  
Четвъртата верига ни кара да бъдем още по-включени и притиснати от времето.
Завършвайки тази глава, нека си спомним, че Джордано Бруно е бил изгорен на кладата на 18 февруари 1600 г. заради учението си, че Земята се движи. Виновен ли е бил, или не?
Упражнения
1. Ако сте либерал, абонирайте се за една година за National Review (Национален преглед) -най-интелигентното (и остроумно) консервативно списание в тази страна. Всеки месец се опитвайте да
влезете в техния тунел на реалността за няколко часа, докато четете статиите там.
2. Ако сте консерватор, абонирайте се за една година за The New York Review of Books (Нюйоркски книжен преглед) и се опитайте да навлезете в тяхното умствено пространство за по няколко часа на месец.
3. Ако сте рационалист, за една година се абонирайте за списанието Fate (Съдба).
4. Ако сте окултист, присъединете се към Комитета за научно изследване на твърденията за паранормалните явления и в продължение на година четете тяхното списание The Skeptical Inquirer
(Скептичният наблюдател).
5. Купете си екземпляр от Scientific American (Науката в Америка) и прочетете някоя статия, публикувана в него. Задайте си следните въпроси: „Защо звучат толкова уверено?", „На този етап данните подкрепят ли догматизма, или догмата е навик на приматите (защита на умственото
пространство)?" „Хората ще вярват ли на тези теории и през 2014 г.?", „А през 2593 г.?"
6. При първа възможност започнете философска дискусия с образован марксист, интелигентен
мюсюлманин и японски бизнесмен.
7. Купете си ZOOM или LIFT (две имена на един и същ стимулант с високо съдържание на кофеин) от магазин за здравословна храна. (Те доста добре наподобяват по ефект незаконния кокаин.)
Когато сте приели дозата и умът ви препуска, открийте си жертва и й обяснявайте Вселената, докато
човекът не успее да избяга от вас.
Преживяванията ви в това състояние са онова, на което винаги прилича главата на обсебения Рационалист. Това е вербална верига, която е пощуряла и е потънала в пълно неведение за информацията, идваща от всяка друга верига. То обяснява защо повечето хора не могат да понасят
рационалистите. „Стимулантите" очевидно задействат невротрансмитери, характерни за вербалните центрове на лявото полукълбо.                                                    www.otzvuk.com/Knigi/Okultna/Taini%20obshtestva/vustanalia.prometei.pdf     
                                                        Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6688999
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1559
Календар
«  Август, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31