Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.07.2014 22:12 - Синагогите ,апостолските църкви и масонските храмове
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1756 Коментари: 2 Гласове:
2

Последна промяна: 13.04.2016 19:45


image   Кападокия (ранно християнство)                                                                                    Главната разлика между християнството и юдаизма се състои във факта на приемане на вече дош­лия Месия и по-нататъшните му интерпретации, като в някои случаи те вече се раздалечават от идеята за божествения пратеник – Машиах! Но така или иначе, сам Йешуа ха Ноцри (=Иисус от Назарет) казва на своите сънародници – юдеите: image Битие 9:3
Всичко живо, що се движи ще ви бъде за храна; давам ви всичко също, както дадох зелената трева.                                   /Живите мулетата движат ли се... ?/ 
                                                                                      „Аз не дойдох да наруша, а за да изпълня закона“ (на Моше), който всички приемат за директно богооткровение и дадено чрез теофания (Шемот, Деварим; Матей 5:17).

Една от малкото разлики между юдаизма и християнството е в това, че ортодоксалният юдаизъм признава за богоизбрани само приелите юдаизма, докато християнството смята за актуално изкупени и поне по­тенциално спасени всички хора без оглед на националната им принад­лежност. Но така или иначе юдаизмът, колкото и да обвързва религия и етнос, не е тотално затворен за чужденците, приели безусловно всички заповеди на Тора, съдържанието на Писанията (Кетувим) и на пророците (Невиим) – Исаия 56:7: „Моят дом ще се нарече молитвен дом за всичките народи.“ Факт е, че през XX и XXI век сл. Хр. има не само остатъци от хазарски, но и от юдеи – представители на монголоид­ната раса.  
                  image                                                               
В действителност християнството, което от гледна точка на юдаизма не е идолопоклонство, признава същите заповеди на Моисей и същите свещени книги – тоест книгите на Стария Завет от Библията. И следва да си зададем въпроса: дали християнството не е еманация на юдаизма, на същия този юдаизъм плюс елементи на държавна религия след IV век, етнически и културни съдържания в условията на вече дошлия Месия (Машиах, когото юдеите все още очакват)?                                                                                                          При изпълнението на изискванията на религиозния култ е необходи­ма и материална форма, каквато функция изпълняват съответно Соло­моновият храм, днес синагогите и съответно храмовете на Апостолските църкви – католически катедрали и източноправославни църкви/храмове.                                                                                                       Светая Светих или „хакодеш хакодашим“ е най-важната част от Соло­моновия храм. Пред него има олтар, менора (седмосвещник), свитък с Тората, места за кадене и молитва. В Светая Светих непрекъснато е го­ряла маслена менора, там са се пазели Свещеният Кивот на Завета със скрижалите на Моше, жезълът на Аарон, свитък от Тора. Съществуващите днес юдейски религиозни движения – ортодоксално и консервативно (без реформаторите и противниците на държавата Израел – сектата „Карт/р/а“ – уж хасидизма), желаят възстановяване на Хра­ма в държавата Израел и можем да предположим, че когато преодолеят съпротивата на сектантите и окултистите и построят Храма в свещения за целия религиозен свят град Иерусалим, те ще поставят пред Светая Светих и деветосвещник (ханукия). Именно такъв се пали на празника Ханука, който чества победата на братята Макавеи над гръко-сириеца Антиох ІV Епифан през 165 пр. н. е.             "Доблестните братя Макавеи".    
Знаете ли кои са Макаби? Това са някогашните юдейски кървави фамилии на Макавеите. Те са били сикарии - скрити убийци, извършващи революция чрез внезапен терор над тълпите. С малобройни групи овладявали огромни маси от хора. Със забрадени лица се смесвали с тълпите и по даден знак изваждали ножовете изпод наметалата, и започвали да колят наред. Масите от хора се разбягвали. Така завладели доста градове и изклали стотици хиляди мирни жители, включително деца, жени и старци. Император Адриан приключил с тях като изпратил войската си и им казал убийте ги, ако не искате да разрушат и избият всички градове чрез подлите методи, които употребяват. Така тези основатели на тероризма останали в единствената крепост Масада и до последно се защитавали докато били обезвредени. Затова в днешния частен кибуц със статут на "държава" Израел националната служба за охрана на държавни обекти носи името на някогашната до последно отбранявана терористична крепост - МАСАДА. Тези бащи на днешните тайни служби по света, имащи за цел всеобщ контрол в координация помежду си, демократични партньорски служби, "рицарите на плаща и кинжала". Тези са инсталираните професионални терористи и революционери. А фарисеите от еврейската "православна" "християнска" църква благославят техните убийства защото са част от юдейския подземен сатанински окултизъм.                Тогава, когато Храмът бил очистен, имало масло само за 1 денонощие, но то горяло цели девет. Храмът и си­нагогите имат ритуална площ и дворове. Образно казано, по външен вид и устройство, а и по начин на служение православните храмове повече наподобяват на Соломоновия храм, дори със завесата пред Светая Све­тих, мириса на тамян, свещите, песнопенията, свещниците, епатрихили­те и условното жертвоприношение. Освен това равви и църковни учители има и в юдаизма, и в християнството. Католическите църкви наподобя­ват на съвременните синагоги. Що се отнася до някои протестантски мо­литвени домове – едни следват католическата трдиция, а други по дух и устройство повече приличат на мюсюлманските джамии, които от своя страна следват принципа и устройството на синагогата.

Съществено важна е пространствената ориентация - в Храма въ­трешните входове на сградата са винаги от запад към изток, олтарът и Светая Светих са винаги на изток. Всъщност Скинията на Моше по вре­ме на пътуванията из пустинята (като походен храм) е била обърната с лице към изток. Това е била посоката на Ханаан. А освен това пророкът недвусмислено казва: „И ето славата на Бога-Израилев, идеше от Изток“ (Иезек. гл. 4). Важно е да се отбележи и това, че Първият (Соломонови­ят) храм и Вторият храм са били разположени в посока към олтара, зад който се намира Светая Светих, на изток, вход откъм запад и юг. За раз­лика от синагогите и апостолските църкви масонските храмове винаги са обърнати на запад (където е символичният олтар с шпага, модифицирани кръстове, пентаграми и безвърхови давидови звезди, знакът на ложата и т. н.), а майсторът от трон, седнал на запад, единствен гледа на изток, до­като членовете на ложите са обърнати с лице на запад и стоят в източния край. Там входът е източен. В Соломоновия храм само входовете за двора са били в четирите посоки на света, докато главните, парадните врати на Храма – в посока от залеза към изгрева. Най-забележителното е, че при преселението си еврейският народ единствен (за разлика от всички други велики преселения в Стария свят, включително и към Новия, ко­ито са ставали в посока от изток към запад) се е движел в посоката към изгрева, откъдето е дошла и „славата на Адонай-Елоах“.

В Апостолските християнски църкви паленето на свещи, което на­сочва, концентрира и усилва молитвите на вярващите, произнасянето на молитви от свещеника, помазването с елей, прекадяването с тамян, бла­говонията, проповедите, жертвоприношението (евхаристия), както и са­мите „униформи“ (напр.епатрихил) на свещенослужителя са заимства­ни от юдаизма.Това се отнася не само за сакралното облекло, свещите, формата и устройството на храма, но и за предназначението им. Така например безквасният хляб (маца) в юдаизма се превръща в евхаристия при православни и католици, а виното, маслото и нафората са неотме­ними за причастието и миропомазването в Източното православие.Кол­кото и някои теолози да отричат – това са юдейски ритуали.Нещо пове­че: християнският ред на богослужението е доктринално изведен от юдейския. И есеите са използвали виното и хляба на другарско ритуални вечери, а за пречистване и посвещение – и вода.

Естествено е, че и жреците на друидите или тези в древна Елада, как­то и жреците на стотиците вероизповедания в древния Рим са имали бо­гослужебно облекло, но в този случай няма еднозначно съответствие, а аналогия. Еднозначна, а не аналогична е взаимовръзката юдаизъм-хрис­тиянство. Факт е обаче, че чисто антропологически лицата върху право­славните икони са лица на елини.Разбира се, ние не можем да забравим другите форми – липсата на перспектива, аскетизма или духовната сила, която не просто потиска, а владее материята, както и центрирането върху главата и богоугодното дело. Факт е обаче, че през ХХ–ХХІ век се пее все още по маниера на старогръцкия многогласен хор.Интересна е и друга корелация – еврейски религиозни хорове въвеждат православното осмо­гласно пеене. Католическите скулптури пък са произлезли от хуманис­тичния идеал на елините и строгостта на римляните, а само сюжетната линия е юдео-християнска. Раннохристиянските мозайки и съвременни­те (или не) витражи са заимствани от Гърция и Рим.  Съдържателното разглеждане (на­пример от евр. Елоах – Аллах; от шалом – селям; от сатан – шейтан) на Ал-Корана ясно показва филиацията на идеи и в исляма. Може да се спори дали той е комбинация от идеологизирани, етнизирани и фолклоризирани мотиви на Библията, където Ной става Нух, Авраам – Ибрахим, Шломо (Соломон) – Сюлейман, Моше или Моисей – Муса, цар Давид – Даут, съответно Иисус (Иехошуа) и Мария – Иса и Мириам, като във всички тези случаи статутът на библейските персонажи е понижен или поне пре­работен.    http://draganbachev.wordpress.
com/                                                                paraatmajiwaatmavedaanta.blog
spot.bg/2015/11/blog-post_31.html
              Гласувай:
2
01. nikikm - Малко
29.07.2014 20:14
трудно е да се определят светците,като гръцки образи,защото какво значи грък? Нашите деди са ги наричали егюпски цигани.Произходът им е от Египет,черни и негроиди! Има американски филм Блек Атен,има и антични свидетелства за това,как ги окачествява тракийски Цар!Има и антични образи върху вази. Така че, тези образи не бива безрезервно да се подаряват на гърците,които по принцип нямат нищо свое! А с нашето пирува целият свят!
цитирай
2. tzarkarui - трудно е да се определят светците, ...
05.08.2014 12:48
nikikm написа:
трудно е да се определят светците,като гръцки образи,защото какво значи грък? Нашите деди са ги наричали егюпски цигани.Произходът им е от Египет,черни и негроиди! Има американски филм Блек Атен,има и антични свидетелства за това,как ги окачествява тракийски Цар!Има и антични образи върху вази. Така че, тези образи не бива безрезервно да се подаряват на гърците,които по принцип нямат нищо свое! А с нашето пирува целият свят!

Абсолютно съгласен.
Ние самите никога не сме се наричали траки, а Бел Гари (чисти, бели Гари/Кари).
А Карите/Гари намираме в Египет, Палестина, Ирак, и Балканите. (Карийски залив на Черно море - само като пример).

Гърчулята (със родоначалник Яван) и евреите (племенцето Йадава) са съюзници в борбата си срещу арийците (от които сме били и ние Карите) и Индра. Джагалите (цигани), евреите, и грците са едно и също нещо - всички черни като божеството си Кришна.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6184794
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031