Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.11.2016 21:29 - Еврейската Кабала - Jewish Kabbalah (Част 1)
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1064 Коментари: 0 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
image
Писмата санскрит и иврит - са дву-измерна Simulation/Имитация на 3-измерните implosive компресиращи вълни на светлината в човешката ДНК, и се движат по "златната спирала" (Golden Mean) на Фибоначи. ДРЕВНИ хиперборейците са имали знания, да видят тази имплозия вълна (като че сянката на пламъка на горяща свещ в/у дисплей на стена в движение).

"РАЗВЪРТАЙКИ" тази вълна в виртуален тетраедър на 360 градуса около оста си, те са получили писмата санскрит и иврит в писмен вид в 2 двумерната равнина. Цялата азбука - това е Компресирана имплозия на светлинните вълни.

image

Например, най-отгоре - това е думата на иврит "First/В началото" (Berashith) буквално - "Отвътре- навън" .Заключвайки от принципите на "Въртене" -Така както торсионните полета "Въртят" квантовите частици . Това компресирана имплозия на светлинните вълни

Hebrew е изкуствено изобретен много по-късно от санскрит след "кръстосването с ДНК" -та (Атлантида) и копие от идентичения метод на Brahmanic невро-контейнер технология на "вътрешния образ-визия", за да бъде използвани, както и преди създаването на санскрит) - за фиксиране на астрономически и астрологически парадигми време (слотове), с продължителност половин голяма прецесия, начин на въртенето на тетраедъра около оста си (в Кабала, нареченТетраграматон ).

В същото време умишлено полу-изобретяването на азбуката, "санскрит" имаше за цел да спаси хиперборейския сакрален език Arctida в терена (Sound "вълни" Аум) от конкретна метроритмиката - начин на "кодиране" на невро-лингвинистичен контейнер първичен език Prakriti (95% от които са "тракийски"). Трябва да се помни винаги, че не тракийския език еволюира в санскрит, но санскрит произлиза от тракийския по древния хиперборейски, метод за изкуствено математическо опростяване.


image
Имаме умишлената промяна на семантичното значение при (презаписване) на Тората, и на използването на изкуствено създадения "иврит" - умишлена "мутация" на невро лингвинистичния хиперборейски Словесно- образен"контейнер" ..., като астрономическа и астрологическа информация от древната арийска Arktida ...

Всички букви от азбуката - хиперборейската, също имат (и трябва) числова стойност. Това е най-големият език "Neuro-KONTERNEYNERNOY" част от езика на древната Hyperborea около 8 различни опции на числови значения за всяка буква от азбуката на хиперборейците. Таблиците представени по-долу са само един пример, защото (хиперборейски) азбука е била от около 140 писма и отделно - 1600 Руни:

image


Според Фабр д"Оливе, Мойсей, който ,,бил обучен на всичката мъдрост на египтяните", извлякъл от египетските мистерии част от устната традиция, която предал на водачите на израилтяните. Че такава устна традиция (предание), отличаваща се от писанията в Петокнижието, наистина произхожда от Мойсей, и че тя по-късно е била въплътена в писанията на Талмуда и Кабалата, е мнение на много еврейски писатели.

Първата форма на Талмуда, наречена Мишна, се появява някъде около II и III в. сл. Хр., а малко по-късно бива добавен коментар под името Гемара. Тези два труда съставляват т. нар. Йерусалимски Талмуд, който бива преработен през периода между III и V в. Получилото се издание бива наречено Вавилонски Талмуд и е в употреба до наши.

Изложеното в Талмуда се отнася главно до аспектите на ежедневния живот - принципите на купуване и продаване, на сключване на сделки, - но също и до външни религиозни съблюдения, върху които се дават най-педантични подробности. Както се изразява един еврейски писател:
...най-причудливите равински суетности биват сложно разработени в много томове с най-изтънчена диалектика, а най-абсурдни въпроси биват обсъждани с гигантски усилия на всичката интелектуална мощ; например, колко бели косъма може да има една червена крава, за да бъде приета въпреки всичко за червена крава; какъв вид краста изисква такова или онакова пречистване; дали въшка или бълха може да бъде убита в деня на Шабат, като първото е позволено, докато второто е смъртен грях; дали заколването на животно трябва да започне откъм главата или откъм опашката; дали свещенослужителят трябва да си облича първо ризата или пък гащите; дали ,,ябам", сиреч братът на мъж, умрял без да има деца, на когото се налага по закон да вземе за съпруга вдовицата, следва да бъде освободен от това задължение, ако падне от покрив в локва с ,,кал".
Но тъкмо в Кабалата - дума на иврит, означаваща ,,приемане", което ще рече ,,устно приета доктрина" - могат да бъдат открити философските или по-скоро теософските доктрини на Израел. Те се съдържат в две книги - ,,Сефер Йецира" и ,,Зохар".


image


Сефер Йецира

,,Сефер Йецира" или ,,Книга на Сътворението" е описана от Едершайм като ,,монолог на Авраам, в който, чрез съзерцание на всичко, което го заобикаля, той най-сетне стига до заключението за единството на Бог"; но тъй като този процес се осъществява посредством една подредба на Божествените Еманации под названието ,,Десетте Сефироти" и чрез пермутации от цифри и букви от еврейската азбука, той със сигурност не би могъл да предаде подобна идея - нито пък, навярно, каквато и да било друга - към съзнанието на човек, непосветен в кабалистичната система. В действителност ,,Сефер Йецира" се възприема като произведение с извънредна неясност и почти сигурно със значителна древност. В своя публикуван наскоро задълбочен труд върху Кабалата мосю Пол Вюлио (Paul Vulliaud) казва, че времето на създаването й може да бъде определено като не по-рано от VI в. пр. Хр. и не по-късно от X в. сл. Хр.; а че при всички случаи тя е по-стара от Талмуда, се доказва от факта, че в самия Талмуд равините са описани как я изучават, с цел да черпят магически познания. Смята се също така, че за ,,Сефар Йецира" се споменава и в Корана, но под името ,,Книга на Авраам".

Обширната компилация, позната като ,,Сефер ха-Зохар" или ,,Книга на Светлината", е от огромна важност за изучаване на кабалистичната философия. Според самата ,,Зохар", Бог споделил с Адам ,,Мистериите на Мъдростта" - докато последният все още се намирал в Райската градина, - посредством книга, донесена му от ангела Разаел. От Адам книгата била предадена на Сет, после на Енох, на Ной, на Авраам и по-късно на Мойсей - един от нейните основни тълкуватели. Други еврейски писатели заявяват, че Мойсей я е получил за първи път в планината Синай и я предал на Седемдесетте мъдреци, от които тя преминала у Давид и Соломон, а сетне у Езра и Нехемия, за да стигне накрая до равините от ранната християнска епоха.

Дотогава Зохар оставала изцяло като устно предавана традиция, но, както ни се казва, вече за първи път била записана от учениците на Шимон бен Йохай. В Талмуда се казва, че равинът Шимон и синът му Елиазар се скрили за дванадесет години в една пещера, където, заровени в пясъка до шиите, медитирали върху свещения закон и често били посещавани от пророк Елиас (Илия). По този начин, както се добавя в еврейската легенда, великата книга ,,Зохар" била съставена и записана от равинския син Елиазар и неговия секретар, равинът Абба.

За първи път ,,Зохар" се появява официално, както вече е установено със сигурност, в края на XIII век, когато била преписана от един испански евреин на име Мозес де Леон, който - според д-р Гинсбърг - твърдял, че бил открил и възпроизвел оригиналния документ на Шимон бен Йохай, макар жена му и дъщеря му да заявили, че той я е съставил сам. Каква ли е истината? По този въпрос мненията на евреите се делят в две направления: едните поддържат схващането, че ,,Зохар" е сравнително ново произведение на Мозес де Леон, докато другите настояват върху неговата абсолютна автентичност. Мосю Вюлио, който е съпоставил всички тези гледни точки в продължение на петдесет страници, разкрива, че макар названието ,,Зохар" да произлиза от Мозес де Леон, въплътените в нея идеи са далеч по-стари от XIII век. Как е възможно, пита той настойчиво, равините от Средновековието да са се заблудили и да приемат за древен документ един труд, който има относително съвременен произход? Очевидно ,,Зохар" не е произведение на Мозес де Леон, а компилация, съставена от него на базата на различни документи от далеч по-ранни времена. Още повече, както продължава нататък с обясненията мосю Вюийо, онези, които отричат нейната автентичност, са антикабалистите, оглавяващи от Грец (Graetz), чиято цел е да докажат, че Кабалата влиза в противоречие с ортодоксалния юдеизъм. Теодор Райнах отива още по-далеч, като заявява, че Кабалата е ,,бавна отрова, която навлиза във вените на юдаизма и изцяло го опустошава"; Соломон Райнах пък я нарича ,,едно от най-лошите отклонения на човешкия ум".

Много от изучаващите Кабалата едва ли биха оборили тази гледна точка, но да се каже, че тя е чужда на юдаизма, вече е съвсем друга работа. Факт е, че основните идеи от ,,Зохар" намират потвърждение в Талмуда. Както отбелязва ,,Еврейската енциклопедия", ,,Кабалата в действителност не противостои на Талмуда" и ,,много евреи-талмудисти са допринесли за обогатяването й". Адолф Франк не се колебае да я опише като ,,сърцето и живота на юдаизма". ,,По-голямата част от най-изтъкнатите равини от седемнадесети и осемнадесети век твърдо вярвали в свещеността на ,,Зохар" и в непогрешимостта на нейното учение.".

image

Въпросът за древния произход на Кабалата, следователно, опира изцяло до някои имена. Че сред евреите е съществувала мистична традиция още от далечни времена, едва ли някой би опровергал; значи, както отбелязва мосю Вюлио, ,,всичко опира до това, да узнаем в кой точно момент еврейският мистицизъм е приел названието Кабала". Едершайм уточнява как:
Не може да бъде отречено, че по времето на Иисус Христос вече е същестувал сбор от доктрини и схващания, които са били грижливо крити от мнозинството. Те не са били разкривани дори пред обикновени учители, от страх последните да не бъдат подтикнати към еретични идеи. Тази съвкупност носела името Кабала и от семантиката на думата (да получиш, да прехвърлиш) става ясно, че същността й е представлявала духовна традиция, пренесена от най-ранни епохи, макар и примесена в хода на времето с нечисти или чужди елементи.
Тогава, е ли Кабалата, както твърди Гружено дьо Мусийо (Gougenot des Mousseaux), по-стара от еврейската раса - едно наследство, предавано във времето още от първите прародители на човечеството? Трябва да признаем, че тази хипотеза не може да бъде доказана, но въпреки това тя намира твърде широк прием сред изучаващите окултните науки, за да бъде отхвърлена. Самата еврейска кабала я подкрепя, насочвайки ни към патриарсите - Адам, Ной, Енох и Авраам - който са живели преди евреите да се обособят като отделна раса. Елифас Леви (Eliphas Levi) приема тази генеалогия и прави връзката, че ,,Свещената Кабала" е била традицията на децата на Сет, отведени от Халдея от Авраам, който бил ,,наследникът на тайните на Енох и баща на посвещаването в Израел."

Според тази теория, която ни се предлага в също и от американския масон д-р Макей (Mackey), освен божествената Кабала на децата на Сет, имало и магическа Кабала на децата на Каин, която се предала по наследство на сабеите (,,звездопоклонниците) от Халдея - вещи в астрологията и некромантията. А магьосничеството, както знаем, е било практикувано от ханаанците още преди завземането на Палестина от израилтяните; Египет, Индия и Гърция също са имали своите гадатели и ясновидци. Въпреки отправеното проклятие към магьосничеството, съдържащо се в Мойсеевия закон, евреите - загърбвайки предупреждението - се поддали на изкушението и смесили свещената традиция, която били наследили, с магически идеи, отчасти заимствани от други раси и отчасти измислени от самите тях. В същото време, в умозрителен аспект, еврейската Кабала заимствала от персийските маги, от неоплатонистите и неопитагорейците. Ето защо, значи, имат известно право антикабалистите, когато казват, че това, което познаваме днес като Кабала, няма чисто еврейски произход.

illuminatibg.blogspot.bg/2016/11/jewish-kabbalah-1.html

image

Каменна стела от музея в Одрин, на която ясно се вижда бога Бал със същия сюжет, какъвто е наблюдаван при хетите. Тоест Бал е изобразен с лъвско тяло с крила и с бригийска /фригийска/ шапка с рога

Върховният Бог на траките Сабазий е бил изобразяван с рога…
Всъщност, преди Сабазий хората по нашите земи, Мала Азия, както и по крайбрежието на цялото Средиземно море са почитали друг древен бог, на който евреите насила му сложили рога, за да го изкарат Сатана и Дявол – това е Бал /Ваал/! А Неговата Сила /на Баал/ е носела името КиБаал /КиБЛаал или Кибела/!”

Озирис е бил изобразяван като Бик;
Бикът Апис е свещеното животно на египтяните, защото е въплъщение на Озирис;
Бикът Мервер бил свещено животно на слънчевия бог Ра;
Сурия е слънчев бог, който като източник на плодородието се появява като бял бик;
Шива язди Нанди /небесния бял Бик/;
Бикът също е животворният дъх на Адити;
Индра също е приемал форма на Бик;
Силата, която идва от Сома, често се отъждествява със силата на Бика;
Шанкара възседнал белия Бик, подпомаган от Брахма и така възвърнал образа си на Шива;
Мардук /Юпитер/ е изобразяван като крилат Бик;
Зевс /Юпитер/ се е превръщал в бял Бик;
Бикът е свещеното животно на Посейдон; С Бика-водач акадците започват своята зодиакална година;
От Веданта: "Сатякама чул един голям Бик от стадото да му казва: “Сега вече сме хиляда; върни ни при своя учител. А аз ще те науча нещо за Брахман.” “Моля ви говорете, господине,” казал Сатякама. Тогава Бикът рекъл: “Изток е част от Бог, както и запад, както и юг, както и север. Четирите посоки на света са четирите части на Брахман. Огънят също ще те научи на нещо за Брахман.”
ПУРУША /духът на Вселената/ - от пу „Мъж“ и вриша „Бик“. Това е термин в Йога и Санкхя за трансценденталния Аз, или чист Дух, който обикновено е наричан Атман във Веданта. Един текст на повече от 3000 години /Го-патха или "Кравешки път" - брахмана 1.1.39/, определя Пуруша като "този, който почива в замъка"
/пури-шая/, като "замъкът" е тялото.

Всички гореизброени имена на богове са различни метаморфози от върховния Бог Бик във времето. Тоест Богът преминава от своята невидима за нас форма в образ на Бик и така става видим за нас.
Но тогава какво е първичното име на Бога, който винаги е неразделно свързан с Бика?
Първичното име на бога е познато в историографията с теонима… БАЛ!


image

Кабба-ла е интересна за тези които искат да контролират телесната машина без Личностният Бог

image


Йудейска кабба-ла със сефироти(сфери) на брой 12-числото Адити и 12 зоодиаклани архетипа.
Фантазия на духовете от миражът, нямаща научна и космогонична, а само -сугестивна стойност!

С изопачаването на символите за матрицата се придава "нов" изопачен смисъл, къде йудаизъм е мистично-политическа(светска) доктрина за "бого-избраност" на една етническа особена група, а масонството(луциферианството) е формирано по тяхно подобие, комбинирайки символ от Египетско-Халдейската и Друидска култура(клон от Арйаните, но адаптиран към йудаизмът)- доктрина за "избраност на човекът" като висш вид сред живите същества, около който цялата природа трябва да се нагажда и гравитира.(както е казано в библията, че библейският бог е дал "карт бланш" на човекът да разполага с животните и растенията и Природата, като с "бащиния" и накрая Христос идва да ги освободи от техните грехове и заблуди> - веднъж дух ел йах(ал ах) ги вкарва в заблуда, а после библейският Христос идва да "ги спасява".

Фарисеите я прилагат към онова, което ще е от полза и ще издига евреите. Нова фалшива (магическа) традиция отрича универсалността на Бога и интерпретира ,,Бога на Израил" буквално като Бог на евреите. Соломоновото строене на светилища за чужденците е забранено. Сега Бог е срещу неевреите.


image

"Дървото на (йудейският) живот"
Оригналия брой на сефиротите при йудеите са
10-любимото им число и число на Сатурн.
Кабба-ла няма научна, а - хазартна стойност.
Йудейксата кабба-ла има стойност на
"разбъркване на картите на невежеството"
в тъмното за вадене на "вежество" от хаосът.
Това се нарича "йудейски мистицизъм".
В кали-йуга е така...

Гласувай:
2
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6689137
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1559
Календар
«  Август, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31