Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.08.2016 22:44 - Информацията като енергия, енергията като информация
Автор: budha2 Категория: Технологии   
Прочетен: 620 Коментари: 0 Гласове:
3

Последна промяна: 13.08.2016 22:48

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
image

Историята на науката в много отношения е огледален образ на историята на религията. И двете избират едно верую и вярване, което след това налагат на света, и двете се опитват да блокират всички усилия за представяне на информация и доказателства, които излагат наяве техните погрешни разбирания. Но тогава и двете са контролирани от едни и същи господари, които са се погрижили оцеляването им да става чрез потисничество. Веднъж издигнали своя флаг и прокламирали една твърда догма, техните империи, финансиране, власт и влияние стават зависими от оцеляването на тази догма в умовете на достатъчен брой хора. Прикриването на информацията и разбирането са решаващи за продължение на съществуването им. Прикривайки тази истина, те трябва да пропагандират една деструктивна илюзия, върху която да се фокусира вниманието на роботизираните хора.


image


Локализация на информацията в тела от мъртвата природа

(Няма мъртва природа. Всичко , което съществува чрез Сътворението, е една и съща енергия - съзнание в различни състояния на съществуване. Разликата между нещата е в тяхното ниво на съзнание ( Еволюция, разбиране , осъзнаване ) и скоростта, с която вибрира енергията - честотата й. Колкото по-висока е честотата, толкова по-напреднала е еволюцията. Цветовете са памет и дори отразяват степен на еволюция - пример с чакрите , звездните спектри и т.н. 

През 60-те години група учени провеждат уникална програма, в която операторите на биолокацията се обърнаха към Земята с молби и регистрираха дали ги изпълнява.
Обръщението се е строяло така : в началото човек е формирал в своето съзнание молба към Земята. От съзнанието тя преминава в подсъзнанието. Според все повече учени подсъзнанието на човека и планетата имат общ информационен език и закони на работа, т.е., подсъзнанието на човека е своеобразен вход в подсъзнанието на планетата, което прави диалога реален. За повечето това е фантастика, но както е известно, най-гениалните идеи в началото изглеждат безумни от гледна точка на мъдростта на деня.
)

image


Защо предметите, които не светят, имат цвят?

Дълго време се смяташе, че защото те поглъщат останалите цветове от спектъра, а един или друг отразяват. Оказа се, че нещата са по-сложни. Цветът не само се отразява, но и се акумулира. Следователно цветът притежава енергия, както и светлината. И най-важното, цветът е присъщ на предметите. По какъв начин предметът може да се "запаси" с цвят? Възможно е в случай че енергията, която носи определена дължина на вълната, не само се отразява, но и частично се поглъща. Става дума за дълбоките фотохимични процеси, които протичат в повърхностните слоеве на веществото като резултат от въздействието на различни видове лъчиста енергия.

Какво представлява процесът на отразяването?

Ако дължината на вълната на атома, излъчващ квант, и на атома, поглъщащ квант, съвпадат за известно време атомът ще се окаже във възбудено състояние. Той ще "погълне" тази допълнителна енергия, за да я излъчи веднага отново. Ако вместо един квант в такъв атом постъпва порция след порция, на него ще му се наложи да прехвърля все по-голямо количество електрони на максимално разрешените им орбити. Атомът ще започне да "набъбва". Ако рязко спре притокът на енергия, атомът започва на порции да излъчва излишната енергия. Следователно явлението цветоусещане, без помощта на зрението, е възприемането на акумулираната в предмета енергия посредством вълноводите на Канарк, с последващото й високочестотно предаване на невроните, а после на централната нервна система. Някои хора успяват да изработят усещане за светлина, радиовълни и др. в ръката. Странно би било отсъствието на такива явления. Но от това следва, че щом в телата на мъртвата природа може да се локализира лъчиста енергия, то същото може да се направи и с психическата енергия.

Енергията, излъчена от разумно живо същество, винаги носи информация за емоциите. В телата на мъртвата природа по този начин може да бъде локализирана информация. Тази информация може да се възприеме от живо същество, да се анализира от неговия мозък и да бъде приета като ръководство за действие при нужда.

Обратни кръпки и системата "общо биомагнитно поле - индивид"

Понятието "преобразуване на информацията" изключва възможността за нейното съхраняване за неопределено дълго време. Какво би станало, ако в една и съща книга всеки читател внася свои корекции? Ако по подобен начин изглеждат нещата и в общото биомагнитно поле, не би могло изобщо да се говори за ролята му на пазител на информацията. Но самото явление ретроскопия ни подсказва, че положението в действителност не е чак толкова лото - независимо от факта, че информационният елемент в психиката винаги е по-малък от единица, че всяка вълна в полето може и да не взаимодейства с други вълни и т.н., все пак имаме възможност да възприемаме тъкмо тази информация, която веднъж е била изпратена. Следователно терминът "преобразуване" не означава тя да бъде деформирана. Взаимодействието на вълните има забележителна закономерност. За сметка на наслагването на мощностите на отделни вълни (в случай на резонанс) или на тяхното взаимно погасяване в общото биомагнитно поле се наблюдава допълване на информационните комплекси до единица или тяхното унищожаване. Фактът на допълването не е изкривяване. С други думи, общото поле работи като грамадна кибернетична машина на вълнови принцип.

В случаите, когато се получава информация от бъдещето, факторът време се изплъзва от контрола на съзнанието - възможно е съвсем конкретно да се възприеме предмет или явление, с които предстои да се сблъскаме в бъдеще, ако не... Може с най-големи подробности да се "види" обстановката, в която протича процесът. Обаче само в изключителни случаи получателят на такава информация може да осъзнае ясно времето, в което ще се случи събитието. Нужно е да подчертаем, че в явленията на проскопията отсъства всякакъв елемент на фатализъм. По-голямата част от така наречените ясновидски сънища не се сбъдват именно защото човекът съзнателно или подсъзнателно мобилизира своите психически и физически сили с единствената цел — на всяка цена да промени процеса, да вкара в него нови действащи фактори, да избегне бедата. Проскопията може да бъде разглеждана като един от могъщите фактори за приспособяване на живото мислещо същество към неживата природа, към законите за движението на материята. Дори най-съвършената ни кибернетична система, създадена на дискретни начала, е само жалък опит за създаване на проскопично приспособление, с цел да се разбере това, което "още не е, но би било, ако..." - т.е. имитация по "образ и подобие" на биомагнитното поле.

image

Обратни връзки в системата "индивид - тяло от мъртвата природа"

Тъй като цветът на предмета се възприема чрез електромагнитните колебания, предавани в системата на Канарк, то може да предположим, че е възможно приемането на всякаква информация, локализирана в тяло от мъртвата природа под въздействието на психическа енергия. Нещо повече, всяка информация, локализирана в предмет и приемана от човека, с достъпна за осъзнаване и обработване. Става дума за информация, локализирана в тяло от мъртвата природа чрез спонтанно излъчване - резултат от силни преживявания на човек, възприел дадения предмет като символ на своите нещастия или като препятствие по пътя към собствената цел. Възможно е също така съзнателно да бъде локализирана дадена предварително обработена информация. В "черната магия" този процес се нарича построяване на елемента. В повечето случаи целта е да се фиксира и предмета информация, която може да предизвика у този, който я приеме, силно емоционално разтърсване (отчаяние, ужас, опустошеност и др.), и впоследствие да повлияе отрицателно върху неговата физиология.

Информацията, носеща отрицателен характер, може да се осъзнае в процеса на приемане и човекът може да се защити или като се освободи от предмета, или като се противопостави активно на въздействието на елементала, като го обезвреди или като разгради съзнателно неговия потенциал.

Локализираната в тела от мъртвата природа информация може да се съхранява произволно дълго (ако енергията, която носи тази информация, достигне вътрешноорбиталните електрони). Условие за задържане на елементала е липсата на обект на въздействие и на взаимодействие, липсата на живи същества в непосредствена близост. Разреждането на елементала започна и стана само в случай че между тялото, в което е локализиран, и живия организъм, оказал се в достатъчна близост, се създаде своеобразна разлика в потенциалите, разлика в енергийните нива, за да може в кръга на енергийната обмяна, протичаща в организма на живото същество, да постъпи енергията, фиксирана в тялото от мъртвата природа.

image


Ясновидството като следствие от закономерностите, действащи в системата "индивид - тяло от мъртвата природа"

Наблюдавано е доста странно явление. Ако върху лист синя хартия се сложи червен, то човекът, възприемащ информацията, локализирана в двата листа, неизвестно защо фиксира със съзнанието си само синия цвят. При всички случаи се възприема информацията, идваща не от близкия, а от по-далечния предмет. Още по-впечатляващ е примерът с възприятията на Оссовецки. Какви са тези вълни, които преминават и през олово? Работата е там, че по време на такива опити Осовецки (опит с капсула) и Месиш- (опит с листа хартия) са изпадали в транс (екстаз, самадхи) или са се подлагали на въздействието на фармакологични средства. В подобни случаи стават неизбежни активизирането на физиологичните и психични процеси, ускоряването на енергийната обмяна, възбуждането на атомите за сметка на наличните в организма резерви от прана, изместването на честотите към синята част и увеличаването на мощността на излъчване. Така човекът не получава просто информация, а изпраща "насреща" към интересуващата го информация своята енергия, в резултат на което той като че ли се слива с обекта, включва го с усилия на волята в кръга на своя енергиен обем. Древният израз "познаването на обекта е резултат от сливането с него", ни се явява в нова светлина. Грубо казано, за да "изцедиш" от предмета информация, трябва да го "напомпаш" със своята прана и тогава енергията, локализирана в предмета, ще "потече" по канала на установената телепатична връзка.

image


Обратни връзки при телепатичните въздействия в системата "индивид - индивид"

Какво значи магьосничество? Това са различни начини за влияние върху човешката физиология по "заобиколен път" - влияние чрез психиката.

Всяка информационна пратка трябва да се предхожда от установяване на телепатична връзка. Когато се изпраща информация с отрицателен характер, индукторът се стреми "моментално да изхвърли от главата си", да забрави образа на този, за когото е предназначена изпратената погубваща информация, тъй като чрез тази пратка е установена двустранна връзка (без което самата пратка е невъзможна), а това може не само да бъде усетено, но и осъзнато от перципиента. И този случай може съзнателно да се контролира получаваната информация, да й се противодейства, да се обработи или да се отрази, за да се унищожи отрицателната страна чрез преработване. Съществуващата връзка налага определени забрани върху произволното изпращане на отрицателна информация с агресивни цели.

При "бялата магия" на базата на използването на същите закономерности, действуващи в системата "индивид-елементал" или "индивид - индивид", действащ фактор става информация с положителен характер, носеща образи, заставящи човека, който я приема, да мобилизира собствените си енергийни ресурси, да почувства увереност в собствените си сили, да се бори успешно с болестта. Всеки човек може да излекува другия с помощта на собствената си енергия и енергията на полето, както чрез непосредствен контакт, словестно внушение, внушение на разстояние, концентрирано насочване на поток от прана през общото поле, изпращане на елементал или на подарен предмет, в който е локализирана положителна информация, чрез локализация на такава информация в храната или водата, определена за болния, така и ако той усети тази необходимост като собствена жизнена необходимост, т.е. ако емоционално обагри своето решение.

image

"Производствената" магия е използване на телепатичните закономерности в света на "втората природа", създавана от човека. Тук може да бъде причислено създаването на елементал, който безпогрешно ще наказва дори и след няколко хиляди години всеки, дръзнал да похити скъпоценностите на фараона. Това са и "магическите" огледала, широко разпространени в древен Китай, в Персия и при алтайците, това са древните изображения на животни по стените на пещерите, призвани да насочат психиката към поражение или унищожение в името на някакви цели, да покажат уязвимите места, накрая това е строгото спазване на правилата в архитектурата на храмовете, църквите, джамиите и синагогите. Вярващите трябва да са обърнати винаги с лице на Изток.

Явленията ретроскопия и проскопия в техните по-сложни примери трябва да бъдат разглеждани не просто като следствия от съществуването на обратни връзки в системата "човек — общо поле". Те са и следствие от колективно мислене, колективна фиксация, осъзнаване на различни процеси от огромно количество хора, събрани в една точка във времето, установяването на телепатични връзки между тях и получаване чрез някого от тях посредством осъзнаване на крайния резултат от процеса.

image

Какво е информация?

Могат да се дадат три определения:

1.Информацията е материя, чиeто осъзнаване ни е дадено посредством усещания, разположени под прага на нашата чувствителност (философско определение).

2.Информация е сумата от сведения, разпределени във външната и вътрешната памет (в кодиран вид), където активното начало принадлежи на външната памет (кибернетично определение).

3.Информацията е енергия, преработена в полетата на взаимодействие с веществото от органите за мислене на разумните същества (на живите същества въобще), излъчвана в околната среда или съхранявана в кръговете на информационно - енергийната обмяна на специализираните органи на живите същества, в тела от мъртвата природа или в общото биомагнитно поле (физично определение).

Енергиен квант, попаднал от външната среда в организма на живо същество и възприет като информации, може да предизвика усилване на физиологичните процеси и да повлияе върху психиката. С други думи, енергията с изчезващо малка мощност, възприета като информация, възбужда енергии с неизмеримо по-големи мощности.
Вече се запознахме със същността на този процес, затова сега ще разгледаме обратния. Всяко силно емоционално сътресение (или емоционално обагрена мисъл) измества честотата на високочестотното излъчване на организма към синята част на спектъра и рязко увеличава мощността на излъчването. Но това не винаги е резултат от претоварване с енергия. В повечето случаи процесът е предизвикан от претоварване с информация. Ние съвършено спокойно понасяме поглъщането на голямо количество енергия, когато се печем на слънце, но само кратката, тихо произнесена дума "война" е достатъчна да засили рязко процесите на енергийната обмяна. Така информацията, която идва от външната среда и се приема по пътя на традиционните ни усещания или чрез усещания, намиращи се под прага на нашата чувствителност, и информацията като материя, доведена до нашето съзнание (без осъзнаване на самото усещане), се превръща в енергия. Тази енергия поставя началото на своеобразно информационно-енергийно "разпадане" (или "синтез") в психиката, а после и във физиологията, което от своя страна води до рязко увеличаване на количеството излъчвана енергия-информация. Така при определени условия всяка енергия може да придобие значението на информация и обратното. Речта на един оратор за маймуните е енергия, а за човека е информация. Информацията-енергия е в състояние да предизвика осезаеми промени във времето, пространството и гравитационното поле - нужни са обаче известна настройка и определен резонанс.

Вълноводи на Канарк - микроскопични тръбички под повърхността на кожата, наподобяващи антени
Ретроскопия - виждане в миналото
Проскопия - виждане в бъдещето
Елементали - духовете на стихиите на природата.Елементалите биват с различна сила и големина, като се почне от духа на тревицата и се стигне до духа на торнадото, което обединява у себе си милиарди елементали на въздуха.
Осовецки - полски психометрист


universalnite1neo.blog.bg/Гласувай:
4
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6569420
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1551
Календар
«  Май, 2020  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031