Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.10.2013 18:41 - Кой донася кастовата система в Индия
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1205 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 12.11.2014 21:40


                                                                                                                                                                          Думата Ариец на Санкрит, откъдето значи благороден. Историцитете все още не са убедени точно откъде идват арийте, като изказваните теории варират от това че са преселнци от Територията на Киргистан във Иранското плато, до това че те винаги са си били именно във същата геогравска област, простираща се от Авганистан до териториите на днешните Кюрди. Въпреки че прародината им не е ясна, то поне от няколко хиляди години, и то преди почти всички други тези племена създават една доминираща и безспорно велика цивилизация. Демогравската експанзия между 20-15 век преди Христа, принуждава една малка част от тях, да прекоси Хиндокуш и да се засели във Северна Индия. Днес от тези племена не е останала и следа в етническо отношение, но културното влияние наследство от тях е от световна великина. Днес във Малкият регион около река Сарасвати, са открити над 1200 селища на арийте, нямащи нищо общо със местните туземни сламени колиби, в който са живели(и все още живеят) днешните индиици.Изключително важни са данните от генетичните изследвания на Скул, Шарда и Сонина показващи, че индийската аристокрация е генетично по-близка до източноевропейците отколкото до съседите си индийци. Касае се за генетичният маркер Р1 а1.Той е типичен за създателите на курганската култура ( принадлежаща на създателите на могилните погребения), които са и древните арийци. Освен, че арийският ген Р1 а 1 се среща най-вече сред източноевропейците трябва да се добави, че най-старият му вариант е от Балканите, т.е. Древна Тракия. Щом това, което и типично за арийците се среща без изключение в Източна Европа, то трябва да заключим, че Прародината на древните арийци е Тракия. Всичко сочи към Тракия. От нашите земи войнствени племена са поели на изток и са покорили много народи. Потвърждение за това получаваме и от сведенията на десетина древни летописци, които споменават за походът на Дионис към Индия състоял се доста преди Троянската война.След като бе обяснено къде е родната земя на древните завоеватели на Индия трябва да се поясни и понятието ариец. На санскрит ария означава господар, владетел, върховен. Като такива са считани свещениците - брамини и воинската общност - кшатрия. Правени са доста опити за тълкуване на понятието ария , но според мен най-логичният е пропуснат. Ария е свързано с ведическите думи арка – яркост, сияние, лъч, слънце, арошана-яркост, сияене, аркин- ярък, сияещ и аркатвис – ярка светлина, слънчева светлина. Смятам, че ария означава ярък, светъл, сиятелство ( титла за господар), светлейшество ( титла за духовно лице с висок ранг каквито са били брамините). Българската дума ярък, чийто древен вариант са тракийсите арз, арг – ярък [6], е сродна на ведическите ария, арка, аркатвис.
Брамин е свързана с древнолатинската ( пеласгийската ) фламин – жрец и с българската дума пламен (плам, пламък). Арийските жреци са били поклонници на огъня ( пламъка), не случайно едно от върховните арийски божества е Агни – огънят. Арийският теоним се среща като лично име при българите. Огни, Огнян, Огнен, Огньо, Огненин, Огнена, Огняна са едно ехо от времето когато дедите ни са виждали в огъня един от аспектите на бога си - светлината. В пураните се казва, че арийското племе бргу/блгу познато още като бргава/блгава  е почитало огъня. Добър кандидат за митичните бргу са тракйското племе бриги, чиито най-стари земи са България и Макеодния. Бригите са народът, от чийто среди произлиза Дионис – обожественият тракийски цар, който покорява Индия в дълбока древност. За неговия поход свидетелстват много летописци, а и не трябва да забравяме, че древното арийско божество Браман  е всъщност едно от имената на Дионис-Бромий.
Кшатрия показва връзка с тракийският етноним сатри, пеласгийската дума сатир и разбира се българските думи сват, свекър. Кшатрия означава представител на ( войнска) група, общност, точно каквото е и значението сатри, сатир, сват . Интересна подробност е фактът, че военната терминология на арийските кшатрия е смайващо близка до старобългарската. Рата означава колесничар, войн и отговаря на нашата ратъ- война. Сена означава войска, а старобългарският й еквивалент е санъ-войска, военен отряд. Уржас отговаря на оръжие ( уръжие на диал.блг.), картака е в превод кортик, тапар е топор-бойна брадва, а астри означава остро, острие, меч. Ще бъде добавено също, че нашата дума чета ( група бойци) отговаря на арийската чата-група, отряд.
Като най-важни качества на арийската войнска класа се определят смелостта, героизма, решителността, силата, но също благородството и способността да се прощава.
Арийското общество е познавало класовото разделение. Чатур- варнас означава четири цвята, т.е. четири класи. Чатур-четири не се нуждае от коментар, а за варнас трябва да се спомене, че е обяснима със старобългарския глагол варити . Може да се каже със сигурност, че благородническата класа са били европеиди със светла коса и светла кожа, понеже в санскрит имаме термин хари кеса – русокос, а противниците на арийците са наречени кали- черни ( имащи цвят на кал). Също така трябва да се спомене, че според Патанджали важно качество за брамините е това да имат руса коса.
Освен брамините и кшатрия са познати още две по-низщи класи. Това са ваишия и ксудра. Ваишия са били занаятчии, търговци, скотовъдци, т.е. простолюдието, селяните. Ваишия е свързано с арийските думи васа, виша – село, които са еквиваленти на старобългарската вьсъ- село, словенската вас-село и чешката вес-село.                                                                                                                   Ксудра е най-низшата класа. Тези хора са изпълнявали тежка работа като оране, пране, чистене на риба. Името на последната прослойка означава дребни, ситни, незначителни. Свързва се с персийската кутра-дребен, която пък е родствена на нашата кутре-дребосъче.
Виждаме, че не само Прародината на арийците са нашите древни земи, но също и, че понятията ария, брамин, кшатрия, ваишия, ксудра и класовото разделение чатурварнас са обясними на български език.
Истината може да бъде укривана дълго време, но не може да се унищожи! Тя е вплетена в езикът ни, в древните ни обичаи, в недрата на българската земя съхранила споменът за първите благородници!               image                                                                     На снимката отдясно се вижда вече пресъхналото легло на реката Сарасвати, и поселенията на колонистите от белият север. Днес кастата на Брахмините и една по-малка група от тях(Гоуда), се самопровъзгласяват за наследници на Ариите дошли преди векове в Индия. Като аргумент те изтъкват своя бележи средовековен лидер Сарасват Муни. Единственият проблем на тяхните теории е че дори и те - най-визшата каста в Индия, нямат генетическо сходство със оригиналните преселници-колонисти. Реката е любопитна и със семантичната връзка между Етнонима Хървати и Сарасвати. Тази теза се поддържа главно от Индииски историци като др. Самар Абас. Проблемът на неговата теория е че думата Сарасвати идва от прото-ирански и означава многоръката(с много речни ръкави). Днес в Индия, е запазена и богиня на име Сарасвати. По протежение на иранското плато обаче има десетки подобни и близки хидроними и топоними. Заключението на повечето от учените е че макар че Хърватите са иранско племе, техният произход не е от Северна Индия, както искат да изкарат някой националистически настроени индиици.
image
                                                      image
   /Крепостите Моханжонаро и Харрапа - останки от древните арий и тяхната доминация върху огромния регион./                                                                                                                    Повечето от ариите заселили се около реката продължили земеделските си практики, който практикували и преди идването си. След като изгонват повечето от циганите и дравидите от земите на Северна Индия, а останалите взели за роби който да работят в плантациите им, те установили и един съвършенно нов за света по онова време модел на държава - Кастовата. Тя се налагала поради малкият брой от хора, притежаващи цивилизаторски импулс, и нуждата от съхраняването им, от несметните дравидски племена, наброявали милиони, още през онези времена. Тези арий станали извесни в историята като Сарасвати. С течение на времето, те посели огъня на цивилизацията на юг и изток по долините на реките, и окупирали земите между Хималайте и Севера. Тази земя, вече във владение на ариите се именовала Ариябарта.                                                                            image                                                                      На снимката  кастова система на Индия наложена от Арийте. Днес долните 5 съсловия същестуват, но самите арий са били претопени, най-вероятно поради нарушаване и разхлабване на дисциплината у кастовата система. Желязността на тази система и тоталният апартеид, е бил възприет от много страни по-света в различни периоди от време. Любопитно е че във ведите, кастовата система и нейната структура е наречена "Варна", и на нея са посветени няколко от древните книги на това арииско поселение в Индия. У книгата Бхагавата се споменава следното за съсловието на свещенниците(брахмини)

yasya yal lakṣaṇaḿ proktaḿ
uḿso varṇābhivyaсjakam
ad anyatrāpi dṛśyeta
at tenaiva vinirdiśet


"Само защото си роден брахмин не ставаш такъв. Но имаш по-големи шансове да станеш брахмин. Но трябва да имаш повечето от качествата на брахмините за да станеш такъв. От друга страна човек роден не-брахмин но имайки качествата да бъде такъв трябва да бъде незабавно приет като такъв"

Последното изречение, донякъде и обяснява защо у брахмните вече няма никаква следа от ариите, макар да се смята че тази най-визша измежду индииските касти е била също отначало съставена от арий. Реда "Варна" обуславя че сина на доктор трябва да е доктор, сина на воин да е воин, и така нататък, за да може поколенията да събират и увеличават опита си през поколенията без знанията да се губят. По този начин са се съхранявали хилядолетни знания.

През 5ти век преди новата ера, тази цивилизация, оставила уникален модел на йерархична подредба на държавата си, е била изцяло претопена от многоброините нискоразвити индиици. От нея днес са останали само Ведите, Кастовата система и стотици археологически обекти.

                         Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 7025112
Постинги: 4190
Коментари: 1126
Гласове: 1564
Календар
«  Февруари, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728