Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.12.2013 08:38 - СЕМЕЙСТВОТО НА ДОМНА ЦАРИЦА
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1073 Коментари: 0 Гласове:
0 image                                                                                                                               1. Подялбата на света.

Ан, владетелят на планетата Нибиру, имал двама сина. Пръв се родил Еа, но наследник по закон бил Енлил, като син от полусестра. Наследството било повод за кавги между братята. По предложение на Ан тримата решили да си поделят света. Хвърлили жребий. На Ан се паднало небето, на Енлил – Земята, а на Еа (Енки) – морето (и земните недра). Ако се задълбочим в названията, под “Земята” трябва да разбираме всички тела в слънчевата система, а под “морето” – космическото пространство, защото водата е флуид, както и пространството. Делба станала и на по-ниските нива. Земното небе се деляло на “път на Енлил” - северното, “път на Енки” - южното и “път на Ан” - тропическото. Освен това Енки получил “Долната земя”. За моето изследване е много важно какво значи това. Сичин намира, че това е Южна Африка. Преди него (Крамър и др.) единодушно са считали, че става дума за преизподнята. 

В българския фолклор важно място заема семейството на Домна царица. Нейното име изследователите извеждат от латинското domin – господар. Бегло ще спомена, че шумерското ДАМ означава и съпруга.

Домна царица е майка на Св.Илия, Св.Никола, Св.Иван и Огнена Марина. Основание да сравнявам тримата фолклорни светии с главната тройка шумерски божества е, че и те си делили света. При делбата на Св.Илия се паднало небето, на Св.Иван – земята, а на Св.Никола – морето. Освен това, на Св. Иван се паднала Богданската земя (Молдова), на св.Никола – долната земя (долната земя Охридска) и на Св.Илия - по подразбиране – средната (централна) земя, Каравлашко и Легенската земя.

Всичко това дава основание да сравнявам двете семейства, въпреки че Св.Илия трябва да се изкачи с едно поколение. Аналогиите са следните:

Ан – Св.Илия; Енлил – Св.Иван; Енки – Св.Никола.

Това само по себе си е много приятен резултат, но той дава възможност да сравня целите семейства – съпруги, деца, внуци. Предполагам, че семейната йерархия е показала консервативност и всеки ще намеря на мястото му в родословното дърво.

2. Св. Илия

И така, при подялбата на Ан се паднало небето, което се олицетворява от планетата Нибиру. Там имало други владетели преди него. Кумарби, внук на предшественика му Алалу, му оспорил властта. В битката с него Ан загубил своята “мъжественост”. Въпреки това той запазил властта си. При подобен случай, гръцкият Уран бил свален от синът си Сатурн.

Ще цитирам една песен от разреда “стари градски”, извънредно популярна, лесна за изпълнение.

Градил Илия килия – на пътя, на кръстопътя.
Отдолу иде Ирина, тя на Илия говори.
Вземи ме, бате Илия – във твойта тясна килия.
Не мога, либе Ирино, че ти играят очите...

Съзнателно поех риска от може би гуляйжийската песен, заради това, че ни връща много, много назад. Съдете сами:

Илия е Ан.

Градежът е “на пътя, на кръстопътя”, т.е. върху законното владение на Ан – Нибиру.

Ирина съответства на Ирнини (силната, приятно ухаеща господарка) – Инана, Ищар, Астарта.

“Отдолу иде” - от Земята към небето, посоката е спазена. Ирнини няколко пъти ходи на Нибиру. Това е част от усилията й да стане “велика богиня”, т.е да влезе в съвета на 12-те. Става фаворитка на прадядо си. Той й дава името Инана – любима на Ан. Разрешава й да се настани в земния му дом (храм) Е.АНА в Урук.

“Бате Илия” - бат по Й.Вълчев е титла на старши съвладетел, а бал – за младши. Намерих, че Птоломей е наричан Бат Ламиос.  Тук се вижда, че пто = бат, а “пто” води до главния бог на Египет – Пта. Пта е Енки, а Бал (Мардук) – Ра, неговият първи син. И така бат/бал се отнасят както Пта/Ра; Енки/Мардук; баща/син. В песента Илия е “бат” спрямо двамата си сина Енлил и Енки и “бате” е употребено точно.

“не мога” – трябва да му се вярва...

“либе” – част от името; произнесено от Ан е точно Инана.

“че ти играят очите” – моралът на Инана е одумван още по шумерско. На няколко места тя е изобразена с високо вдигната пола.

По-нататък в песента Инана проявява настойчивост, като предлага “да си укроти очите”, “да си отреже косите”. Това са усилия, в съзвучие с амбициите на богинята.

Всичко разгледано може да се приложи към шумерския мит. Нищо от останалата част на текста не му противоречи. Основният парадокс на песента е строежът на “килия” – място за усамотяване - на кръстопът, за мита е основно начало. Това е така, само ако приемем шумерския разказ в превод на Сичин.

Наличието на божествен елемент в “пиянски” и “мръсни” песни не бива да предизвиква очудване. Виното е считано за божествена напитка и средство за сближаване с боговете. Употребата му е била строго регламентирана – кога, колко, в каква пропорция да бъде разредено с вода и пр. *Изглежда, че демонстрационната сексуалност в пиянските песни произтича от хиерогамията – свещенния брак между земният владетел и богинята. Това е било важна стъпка към преутвърждаването на властта.*

Не намерих прототип на тази песен. Ако тя е авторско творение, то нейният създател е бил духовит и страшно много информиран.

В сборника Народни песни от СИ България изразът “на пътя, на кръстопътя” се среща само веднъж – в песен №994. Там искала Вида да я погребат. Ако приемем, че нейната родна планета е Нибиру, в това желание няма нищо ексцентрично.

Възлово място във фолклора(16) има “Господ или Вишен Господ. Той стои на седмото небе. На Земята язди кон или сур елен. Притежава ключовете на рая; разделя света между светиите и се оттегля. Фитоморфен аналог – дърво, израсло в средата на рая, а около него летят пчели. Образът на дървото се счита за ос между световете, заменяно понякога от световната планина (Света гора). В корените обикновено стои змия. Когато Господ слиза на земята, наблюдава хората, дали спазват обредите и обичаите. Притежава функциите на светиите и особено на Св.Илия.” Това ми дава основание да гледам и на фолклорния Вишен Господ като отражение на шумерския Ан.

Сичин тълкува номерацията на небесата като планети, надвишаващи Земята. Това са планетите, чиито орбити обхващат земната. Те са точно 7, като седмата е Нибиру. Там се намира Ан, което отново показва, че е вярно съответствието Ан = Вишен Господ = Св.Илия. Не бива да се смесва Вишен Господ с индийския Вишну, тъй като последният приема образа на риба, с което прилича на Енки. * и Нергал *

3. Св. Марина

Ан има дъщеря, известна с имената Нинхарсаг (господарка на двата върха), Нинти (господарка на живота), Суд (дойка) и Нинмах. Тя е главен лечител на боговете-анунаки. Като полусестра на Енки и Енлил, син от нея би бил безспорен наследник на властта. Енки няма късмет – от него сестра му ражда момиче. От Нинхурсаг и Енлил се ражда Нинурта и той е наследник на бащината власт.

Името Нинти богинята получава, когато с помощта на брат си Енки сътворяват човека.

Във фолклора съответствие на Нинти можем да видим в Огнена Марина. Тя е сестра на Св.Никола и Св.Иван (и Св.Илия). Господарка е на змиите и лекува от ухапването им. Покровителства брака. Става съпруга на Слънцето.

Българската православна църква е канонизирала Св.Марина, която е била известна лечителка.

Моралните норми на шумерите реално присъстват в съвременния живот. Най-старите записани закони защитавали слабия от произвола на силния. Задължително се спазвали договорите. Въвеждали се максимални цени на храни и аренда на земя. Подобно на нас, древните шумери са оплаквали мъртвите си близки, а на живота са се радвали. По някои показатели шумерският морал превъзхожда днешния: ”не задържай надницата на ратая”, например. Съвременният морал обаче не допуска кръвосмешението, като различните религии го определят повече или по-малко строго. При шумерските богове това понятие на практика липсва. Предпочитаната съпруга била полусестрата. В Египет фараоните се женели за сестрите си. За да направят своя наследник безспорен, са обявявали свои съпруги за сестри. Оказва се, че това правило на анунаките може да се обоснове генетично. Откри се, че част от гените се предават само от майката. Те са свързани с “митохондриалната” ДНК и въпреки че са много по-малко на брой от другите гени, не могат да бъдат пренебрегвани. Преродената сестра – съпруга осигурява съхранението на семейното генетично богатство за наследника.

За творците на народни песни този “грях” намира отдушник в убийството или в смъртта на роденото от брата и сестрата дете.

Може би различията в семействата на Домна царица и Ану се дължат на същата причина. Съпругата на Ану – Анту, е негова полусестра. При нас не се говори за съпруг на Домна царица. Св.Илия, който изпълнява функциите на Ану, се представя за син.

Кръвосмешение откривам в песента:

Не се Маринке захващай / със девера си Никола
Да жънеш да се наджънеш...П13

Кръвосмешението между Енлил (Иван) и Нинхурсаг (Огнена Марина) е факт, основен в шумерската митология. Ражда се Нинурта, който е главният наследник. Девер е единственият брат на Енлил – Енки (Никола). Но в цитираната песен детето в люлката е от брат и сестра и трябва да умре. Майката загубва облога, забравя за детето, а когато се сеща за него е вече късно.

Мотивът жътва-облог-забравено дете-смърт е основен за множество жетварски песни, в които не е ясно защо се стига до жестокия край. В редки случаи майката успява да спаси детето.

Трябва да спомена и за връзката между Огнена Марина, празника на Св.Марина (17 юли) и жътвата. Най-горещото време на годината е свързано с двете жертви – на детето и на житото. Историята се усложнява от това, че детето се казва Нинурта, а него го очакват велики дела.

Нинурта има прозвище “ураш” със значение “орач”. Ки-ураш сравняваме с Ге-орг (обработва земята). Двамата са първи змееборци. В Междуречието Нинурта (Нингирсу) е главният земеделец, дава рало на хората и ги учи да сеят. Така или иначе, вторият план на събитието е пожънатата нива и смъртта на детето – Нинурта.

В друга песен, където също има смърт на дете на кръвосмешение, нещата са малко по-заплетени. Децата на Никола войвода и Мара кръчмарица са разделени и по-късно се женят. Мара е повикана да бави бебето и разпознава сина и дъщеря си. За да се изкупи грехът, детето трябва да бъде убито и изгорено (всесъжжение). В случая възможно е да се прикрива греха на Никола и Мара (брат и сестра), повторен при децата им. Прочие, на невъзможността да бъде заобиколена една морална норма се дължи “кръвожадността” на този тип народни песни.

4. Св.Никола

Преди всичко ще използвам тясната връзка между Енки и друг фолклорен герой - Янкул. Последният се явява с няколко имена, но основни са две – млад Янкула и стари Яно. Оказа се, че става дума за двама души - син и баща. По различните подробности ще разграничаваме единия от другия.

В народна песен, спомената от А.Калоянов, се разказва за сватбата на Янкул. Той се жени за Дели Димка Дрянополка – презморчанка. Девер на сватбата е Марко. Когато сватбата стигнала до морето, Марко го разделил и сватбарите минали по сухо. Естествено, след сватбата Дели Димка става Янкулица. Намирам текстове на песни, в които разликата е само в имената – Янкулица или Св.Неделя. Значи, трябва да се има предвид и тази връзка.

Съпруга на Енки е Дамкина. Близостта на имената Димка и Дамки-на е очевидна. Друга прилика между тях намирам в думата “дели” - свързвам я с българското календарно название “дилом” - змия. Според Л.Гарднър цялото семейство на Ану е “драконско” или “змейско”. Известно е също, че като ерген Янко ходи по нощите при “самовила – първо либе”. Тази “титла” носи и Янкулица – “първа любна”. От това заключавам, че въпросната “самовила” се казва Дели Димка и че “първо любе” в семейството значи главна съпруга, защото това е достойнството на Дамкина. Селото на Димка - Дряно поле - трябва да търсим някъде далече, на край света, а на Адрианопол да гледаме като на негов земен аналог.

Св. Иван строи три черкви и получава право да кръщава, да венчава и да прощава. Той единствен се наема да кръсти Млада бога. В редица песни придружава Божа майка и Вишен господ. Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6965489
Постинги: 4190
Коментари: 1126
Гласове: 1563
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031