Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.12.2013 08:48 - - АСТРАВЕДА , Борис Балкх 1ч.
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 528 Коментари: 0 Гласове:
2 Днес битува мнението, че съвременната цивилизация е наследство от древна Гърция, от идеите и достиженията на нейните философи, учени и държавници. Но дали е така?

Прочитайки биографиите на големите древногръцки философи, забелязах една закономерност. Преди да станат известни и почитани в Гърция, те пътуват дълги години в странство. До Палестина, Египет, Бабилон, Персия, чак до Индия. И това пътуване-обучение трае понякога до двадесет, че и повече години. Едва след завръщането си в Гърция стават философите известни и днес.
За древна Гърция има и още една особеност. Всичко научено в чужбина се превежда на гръцки. Така до нас достигат знания чиито оригинали днес са изгубени, но чрез превода понякога те остават неизвестни, а смисъла на съдържанието им се променя или изчезва.

Всички знаем, че Астрология и Астрономия са думи от древногръцки произход и това не подлежи на съмнение. Но дали е така?
Кои са първообразите на древногръцките Астрология и Астрономия?

Това са древнобългарските думи-понятия Астраведа и Астралока. Те се състоят от по две части: астра и лока, и веда. Веда е и съвременна българска дума и не се нуждае от обяснение. Какво означава астра? Първата гласно А, е отрицанието НЕ, в съвременния български език.
А какво означава стра?

Тук ще навлезем в дебрите на абстрактни понятия, от древното учение на българите, Балкхара. Понятия, до които съвременната академична наука още не е достигнала, а нашите прадеди са ги познавали и подредили в стройна система за строежа на Вселената. Тези знания, още в древността са преминали във: Ведизма, Хиндуизма, а от там в Будизма, Даоизма, Зороастризма, през Етиопия в Египет, през Шумер, Акад и Бабилон в Юдеизма и Християнството.

Всемирът се състои и изгражда от две противоположности. Поради това навсякъде във Вселената действа Законът за единство и борба на противоположностите. Тези две действия обуславят единното всемирно поле, чиито посока и напрегнатост се променят и различават в зависимост от наличието, броя, състоянието и взаимното разположение на небесните тела.
Тук е необходимо обяснение на всеки звук от стра – за техният смисъл в свещения език на древните българи Бхаджа.

Звукосъчетанието СТ, е символ за съотношението между двете крайни агрегатни състояния на материята в околоземното пространство. Те са Садва гуна и Тама гуна. Садва гуна е символизирана със звука С – символ за ефирното състояние на материята в околоземното пространство (всичко, което не е течно или твърдо). Тама гуна е символизирана със звука Т – символ за твърдата материя около земното ядро.

Звукосъчетанието РА, е символ за напрегнатостта на полето в околоземното пространство. Когато РА се променя, променя се и съотношението между С и Т, между Садва гуна и Тама гуна.
Днес полето, в околоземното пространство е в относително устойчиво неравновесие, което бавно и незабележимо се променя.
Кръстът е графичния символ за стра. Вертикалната линия е символ за С, хоризонталната за Т, а пресечната им точка за РА. Когато напрегнатостта в околоземното пространство се променя, хоризонталната линия от кръста се премества в съответната посока, надолу или нагоре.
Когато Садва гуна преобладава, пресечната точка на линиите в Кръста – РА, е по-високо. Този кръст и Садва гуна са символи за просветление, просветеност и добродетелност. Когато Тама гуна преобладава, пресечната точка на линиите в Кръста – РА, е по-ниско. Този кръст и Тама гуна са символи за примитивизъм, безпросветност и злонамереност. Ниският кръст, всъщност е издигнат меч.

Затова, когато нашите владетели в древността се установят на нова територия, забиват меча си в земята и с това обявяват, че военните действия са приключили и от тук нататък започва съзиданието.

СТРА означава неравновесие,а АСТРА ненеравновесие = равновесие.
Какво означава лока?
От чужди езици в българския са навлезли думите локал (местна кръчма) и локатор (радар с кръгово въртящ се лъч).
Не е беда, ако някоя дума от нашата древност не е оставила следа в съвременния ни език, но лока е останала и днес в нашия говор с цели три думи: лъка (Широка лъка, голям завой на река), лъкатуши (реката, пътят) и лакът. И трите означават извивка, окръгленост на определено място.
Лока означава място. Известно, определено, ограничено, окръглено място. Двуизмерно, някъде върху земната повърхност и триизмерно, някъде в пространството.
Астралока означава място в пространството, където полето, тежненията на двете противоположности са в равновесие. Това място е междузвездният вакуум.

Знайно е, че биологичните системи се изграждат от химични, а те от физически. Разграждането им става по обратния път. Биологичните се разграждат в химични, а те във физически. Движението на всяка физическа система е насочено към равновесие с околната среда. Затова накрая и те ще се разградят и върнат отново там, от където са произлезли, в Астрала – в междузвездния вакуум. Всичко започва и завършва там. Чрез единното всемирно поле, Астралът въздейства навсякъде във Вселената и всичко е подвластно нему. Той е началото и края. Виж: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080312.html *
Нашите деди, опознавайки Астрала, създават АСТРАВЕДА – най-висшата наука – Науката за полето – за влиянието на близките и далечни небесни тела, чрез своите полета, върху полето на Земята, а така и на всичко, намиращо се на нейната повърхност.

Научавайки за Астралока и Астраведа, древните гърци ги превеждат на гръцки. Вероятно за астра са нямали подходящо слово, защото не са я заменили, но заменят лока и веда с две гръцки думи. Първата е ном (административна провинция, област, окръг). Така, Астралока, става Астроном и съответно науката Астрономия. Втората дума е логос (разум, познание). Така, Астраведа, става Астрологос и съответно науката Астрология.
Днес астрономията е наука,подчинена на материализма, отчитаща предимно следствията. А Астрологията би трябвало винаги да е наука , подчинена на идеализма, отчитаща главно причините.
Като следствие от прочетеното по-горе, не виждам причина, защо от тук нататък вместо Астрология да не ползваме хубавата древнобългарска дума Астраведа, а вместо астролог, астраведар.

Но какво е станало в древността с Астраведа, къде изчезва тя и защо не се знае нищо за нея.
Когато някой титан на разума или група мислещи хора достигнат до безценни знания и ги оформят в ново учение (обикновено, само нов, по-съвременен поглед), естествено ги предават на своите ученици или последователи, да ги пренасят през времето и пространството. Но поглеждайки в историята за такива примери, ставаме свидетели как „Когато гръм удари, как ехото заглъхва”.
Последният пример е Елена Блаватска и нейната Теософия. След мощния тласък в началото, днес теософските общества по света са се превърнали в своего рода литературни кръжоци. Виж: http://www.theosophy.ru/

С една дума, всеки ден не се раждат гении. Техните висши достижения избледняват с времето и преминават от човек на човек, от група в група. Висшето, сакралното се превръща в догма, а учението в религия или безпаметни традиции. От криле за полет - в тежки окови.

Знаейки това, нашите деди са разделили науката Астра Веда на четири: Аура Веда (Аюр Веда, Яджур Веда), Адхарма Веда (Адхарва Веда), Риган Веда (Рег Веда) и Самар Веда (Сама Веда). Това са четирите периода от кръговрата при сътворението, съществуването и унищожението на Земята. Символичен аналог за това са четирите сезона през годината. Но не спират до тук. Всеки от тези четири периода разделят на три и общо се получават дванадесет. Това са известните днес зодии, символично проектирани като месеци в земната година. Но те са само идейни, безпочвени проекции, с цел посяване и запазване на идеите за големите и важни неща. Когато се изгубят, да има една или повече нишки на Ариадна, които да ни върнат „в правия път”.

Днес истината за Големия Зодиак е изгубена. Останали са само двете му производни; Малкият зодиак – проекция на Големия в земната година и Звездният зодиак – проекция на Големия, върху картата на нашата галактика – Млечния път.

Ползването на Звездния зодиак за астраведически цели, може да става само за установяване на местоположението на Земята в пространството, спрямо Слънцето и Галактическия център, но не и за кратковременно, ежегодно или ежедневно въздействие на съзвездията върху земното поле. По горния метод могат да се наблюдават и установят или изчислят, промените на положението на Слънчевата система спрямо съзвездията и галактическия център. Само такива промени, за големи периоди от време, не по-малки от хилядолетия, могат да оказват влияние върху полетата в цялата слънчева система.
Но има и още нещо, недоразбрано и неизползвано по предназначение. Нещо, въплътило в себе си истината за съотношението между астраведическите причини и метеорологичните следствия върху земната повърхност. Нещо, описвано днес в китайската книга на промените – И Дзин. Това е Колелото на промените.
Мярката за стойността на всеки времеизмерителен инструмент, от древността до днес, е неговата ориентация спрямо четирите астрономически точки; зимно и лятно слънцестоене и пролетно и есенно равноденствие. Веднага се вижда, че календарите са ориентирани различно и произволно в годината, а съвременния зодиак е относително точно ориентиран, но астрономическите точки в него са край и начало, а не връх.

Как са ориентирани и за какво служат трите български времеизмерителни инструмента: Зодиака, Колелото на промените и календара?

Целта на българския календар е да ориентира хората за стопанската им дейност през годината. За да изпълни целта си, в календара са направени два компромиса: с броя на дните в него – 364 и приблизително точното му ориентиране спрямо астрономическите точки, като те са постановени не като връх, а като край и начало. За корекция, всяка година, на 22 декември се добавя един неброен ден, а през високосната и втори неброен ден на 22 юни. Така календарът става математически симетричен, с непроменливи дати в годината и седмицата, а поради това и лесен за запомняне и боравене с него.
продължава...Гласувай:
2
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6965566
Постинги: 4190
Коментари: 1126
Гласове: 1563
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031