Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.12.2013 08:43 - КОЛЕДА И СУРВАКА Борис Балкх
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 679 Коментари: 0 Гласове:
2                                                      image                                                                                                                   Много са неизвестните в древната история на българите. Къде е тяхната първа Родина? Към кой духовен и културен кръг са принадлежали? Какви превратности са претърпели?Аз не знам кога е времето и къде е мястото на нашето начало, защото те днес все още са променливи величини. Връщайки се назад в историята, търсейки истината за нашите деди, учените достигат до предел във времето, зад който няма сведения и той става началото, докато се открият нови данни и истината за нас се премести още по-назад във времето и някъде по картата на Евразия.Вземайки предвид последните достижения на историографията в България и сведенията, които са ми известни, мога да кажа, че съвременните българи са наследници на народи, принадлежали към древния духовен център в района на средноазиатските планини Тян Шан, Памир, Хиндокуш и Западните Хималаи. Район, известен като „Люлката на народите”. Древното учение, към което са принадлежали нашите праотци, е в основата на всички значими древни и съвременни религии, на всички древни философски школи, явни и тайни учения.Името на това учение е Балкхара. В него е вложено познанието на нашите деди за същността, изграждането, съществуването, преобразуването и разграждането на всичко във Вселената. Но до тайните на Балкхара може да се достигне единствено чрез свещения език на древните българи Бхаджа.Балкхара е най-мощният идеен тласък в човешката история, но с времето избледнява, а Бхаджа се забравя, препокрити от множеството породени религии, митологии, езици и символи. Тях днес ги няма в обхвата на съвременното човешко познание. Но в Индия, в този океан от религии, философски течения, митове, писмености и езици е останала голяма част от идеите на Балкхара и Бхаджа, като ехо от онези славни времена когато идеализмът беше над всичко.Тук ще покажа значението на две думи от езика Бхаджа, които са достигнали до нас от древността и не са променили своя смисъл и предназначение въпреки огромната дистанция във времето и пространството.Първата дума е Коледа. Днес за голяма част от българите тя е синоним на Рождество Христово. Но има и немалко наши сънародници които правят разлика между двата празника, а църковниците направо заявяват, че не трябва да се смесват, защото единият е свещен за християните, а другият е недостоен езически празник. Каква е истината?За християнският празник Рождество Христово няма нито един факт или смислен аргумент, който да указва или потвърждава неговата истинност. Годината му е произволно избрана, а датата е заимствана от учението Балкхара, от езическия празник Коледа.За да обясня същността на Коледа е необходимо да направя едно уточнение. Трябва да се има предвид, че днес се е наложила практиката при писането или произнасянето на някои древни думи от езиците Бхаджа и Санскрит, звукът Х да не се пише и произнася. Ето и примери за това: Хиндра днес се произнася Индра, Дхарма – Дарма, Брахма – Брама, Кхали – Кали. Същото е станало и с думите Коледа и Сурвака. Тези думи са част от годишния кръговрат и за да ги обясня ще си послужа с друга дума, също част от годишния кръговрат, за която вече съм писал и публикувал отделна статия. Ето цитат от нея.„Парамардха – това е първообразът на Баба Марта. Термин от древното учение на българите – Балкхара, буквално означаващ „край – излизане от Мъртвото дихание”. Тук става въпрос за диханието на Брахма. Когато той издишва, се създава всичко и светът се разширява, а когато вдишва, светът се свива и всичко се унищожава. Това е модел от макрокосмическо естество, но същият принцип е валиден и за нашия свят, в по-малки мащаби и по-ограничено действие. Това е кръговратът на сезоните в годините, който циклично и безспирно се повтаря като метрична пулсация.Днес годината се разделя на четири сезона; пролет – сътворение, лято – съществуване, есен – унищожение и зима – покой. Но според древното учение тя се разделя по още два начина, на две полугодия. Според първия се разделя на издишване – от средата на зимата, до средата на лятото и вдишване – от средата на лятото, до средата на зимата. А според втория, на Мъртво дихание – от средата на есента, до средата на пролетта и на Живо дихание – от средата на пролетта, до средата на есента.Пролетният преходен период, между зимното и лятното полугодие според Българският зодиак е от 7 март до 6 април. Това именно е периодът Парамардха – край на Мъртвото дихание. Върхът на Парамардха е 22 март.Думата пара означава край, излизане, отвъд. Със същото значение тя се използва и днес в съвременния български език като чуждица – парапсихология, паранормални явления и др.Думата мар в много езици означава смърт, мъртво. В Будизма това е името на бога на смъртта Мара ( м.р.). А един от седемте висши принципа в Хептат от Зороастризма е Амеретед – безсмъртие. Първата гласна А означава отрицанието Не, а коренът на думата носещ нейния смисъл е мер – смърт.От същият корен е и името на планетата Марс – Мъртва планета.Думата дха означава диханието, духът.Това е смисълът на термина Парамардха, от учението Балкхара.”Ще припомня отново какво се случва при диханието на бог Брахма.Когато той вдишва, светът се унищожава – пространството се свива, а времето тече обратно. На езика Бхаджа този полупериод се нарича Кхалидха, а в Индия е богинята Кали. В езика Бхаджа, ЛИ е символ за времето с отрицателен знак.Когато Брахма издишва, светът се създава – пространството се разширява, а времето тече в права посока. На езика Бхаджа този полупериод се нарича Кхаладха, а в Индия е бог Кала. В езика Бхаджа, ЛА е символ за времето с положителен знак.Думата Кхала е първообразът на съвременната българска дума хала – змей, ламя или ураганен вятър – вейте бури, вейте хали!Звукосъчетанието КХ в езика Бхаджа е символ за изграждане или разграждане на материята. Звукът А е символ за Полето (физическото).Отнесено към годишния кръговрат, това са двете полугодия: Кхаладха – от средата на зимата до средата на лятото и Кхалидха – от средата на лятото до средата на зимата. През първото полугодие времето се затопля и се раждат растения и животни, а през второто - застудява и по-малките растения и животинки умират, а по-големите заспиват. Лятната граница между двете полугодия е 22 юни по пладне, а зимната 22 декември в нула часа. Това е най-мъртвата точка на Мъртвото дихание – Мардха и крайната на Кхалидха – на долния предел, където унищожителното дихание Кхалидха спира. Звукът за установяването в езика Бхаджа е Н. Като го прибавим към Кхали – времето с отрицателен знак и свиване на пространството, за датата 22 декември ще се получи думата Кхалин. Това е първообразът на съвременното българско име Калин, Калина. За да уточня и поясня, че става въпрос за дихание, ще добавя и него. Така цялата дума става Кхалиндха – трудна за произнасяне дума, тъй като езикът Бхаджа не е разговорен, но практическата употреба на Кхалиндха я доизглажда, като премахва двата звука Х и думата става Калинда. Това е първообразът на съвременната българска дума Коледа, като в нея е вложен и смисъла на думата колело. Тъй като денят Кхалиндха – 22 декември е краят на старата и началото на новата година, Калинда придобива смисъл за целия годишен кръговрат, за годината.В древността е имало избрани хора, астрономи, звездобройци, които са следели за точното измерване на годината и празниците в нея. Тяхното название се е образувало с прибавяне на наставката ар към думата Калинда. Така както се образуват думите: хляб – хлебар, лек – лекар, нож – ножар, от Калинда се образува думата калиндар – човек, познаващ годишния кръговрат. Днес тези хора са заменени с печатните календари.В античността са известни празниците календи, празнувани от някои народи, но главно те са известни от древния Рим.От Индия е известна епохата Кхали Уга – Кали Юга – Желязната епоха. Това е ледниковият период, през който следват съответните промени с отрицателен знак. За човека главното през този период, освен телесните промени, е вторичното подивяване и оглупяване. Излизането от Кхали Уга и затоплянето на климата са предпоставка за положителните промени.И така, в проследяване на годишния кръговрат, стигаме до нощта след деня 21 декември – най-дългата и най-важната нощ през годината – Бъдни вечер. Тогава в семейното огнище се пали голямо дърво, наречено бъдник. То трябва да гори през цялата нощ, за да пренесе огъня на живота през предела – през времераздела на годината – през дванадесетия час от старата година, в нула часа на новата, на 22 декември – Коледа.Названията Бъдни вечер и Бъдник ни отправят към съвременната дума бъдеще. В древността, а дори и в нашето средновековие, глаголът съм се е изписвал и произнасял в края на изречението. Поради тава думата бъдеще се е изписвала и разбирала като две думи – бъде ще, днешното ще бъде. Затова на Бъдни вечер се мислят (кху мана – добра мисъл), пожелават (кху кхадха – добра дума) и извършват (кху варджа – добро дело) - само положителни неща. Тогава всички се обличат празнично, а трапезата е отрупана с храна. Разменят се подаръци между близките, а към другите се проявява щедрост и благоразположение, защото каквото е тази нощ, ще бъде и през новата година. Затова през тази вечер се извършват пожелания и предсказания от групи млади и здрави мъже, наречени Коледари. Чрез своите песни и наричания те обикалят селото и пожелават на родовете и домовете здраве, берекет и успехи в начинанията през новата година. На следващият ден - 22 декември - е Коледа, най-големият български празник, който няма номер в българския календар и не се брои.По-горе писах, че празникът Рождество Христово е измислен и натъкмен от сдружение на хора, наричащи себе си християни, за целите и нуждите на тяхната религия, наречена Християнство, без да има никакви реални факти и смислени аргументи за определяне на датата и годината на Рождество Христово. За разлика от това, българският празник Коледа, който се е празнувал още от най-дълбока древност, е основан на астрономическия факт Зимно слънцестоене, което от близкото и далечно историческо минало е непроменлива във времето величина. Такова ще остане то и в близкото и далечно човешко бъдеще.След Бъдни вечер идва Коледа, а след Коледа, според народната памет, идват деветте мръсни, черни дни, между 22 декември и 1 януари. Пак според народната памет тогава Слънцето се колебае, дали да продължи по стария път, или да поеме по нов. Същата идея се среща в древни текстове, където се споменава, че при определени обстоятелства звездите ще изпопадат на земята. И двете са верни, но не звездите ще изпопадат или Слънцето ще промени пътя си, а Земята ще се обърне. Но за земния наблюдател, ако това се случи или вече се е случвало, ще изглежда като че ли Слънцето се премества или звездите падат.Днес е известно, че небесните тела от Слънчевата система извършват две движения: годишното обикаляне около Слънцето и денонощното въртене около собствената си ос. Но те извършват и трето движение – въртене около собствена ос, по меридиана.Третото движение е причина осите на денонощното въртене на планетите от Слънчевата система да имат различен наклон спрямо орбиталните си плоскости, а Венера и Уран дори са се завъртели на 180 и 270 градуса спрямо еклиптиката. Поради третото движение Земята си е сменяла няколко пъти магнитните полюси, а днес те не съвпадат с оста на денонощното й въртене. Третото движение е причина и за промените на климата - преди и сега.Ако земният екватор е в една равнина с орбиталната плоскост, на Земята няма да има сезони. Зеленият пояс ще се среща с полярните шапки на ширините на южна Европа. Ако той е с наклон към земната орбита от 20 до 25 градуса, какъвто е сега, се оформят три зелени пояса – екваториален и два умерени, разделени от два пустинни.Ако наклонът започне да се увеличава, климатът ще се затопля и ще се разширяват пустините към екватора и повече към умерените пояси, а умерените пояси ще се преместват към полярните кръгове. Полярните шапки ще се свият и значителна част от ледовете им ще се стопи. Продължителността на зимата и лятото ще се увеличи за сметка на пролетта и есента, а температурите ще са по-високи през лятото и по-ниски през зимата.Ако наклонът продължи да се увеличава, поради третото движение, ще дойде момент, когато Земята ще се завърти на 90 градуса и ще застане с полюса към Слънцето. След време ще се завърти на 180 градуса и екваторът отново ще съвпада с орбиталната плоскост, но Земята ще се върти обратно, а Слънцето ще изгрява от запад и ще залязва на изток. Магнитните полюси ще са сменили местата си. Ще се измени и земната магнитосфера. Днес Венера е в това положение.А когато Земята опише пълна окръжност по меридиана и се завърти на 360 градуса, екваторът отново ще съвпада с орбиталната й плоскост, а денонощното й въртене отново ще бъде от запад на изток.Но тогава на Земята ще са настъпили съществени промени. Гравитацията ще е намаляла. Стойността на магнитосферата също. Условията на земната повърхност ще са различни от днешните, а от това следва, че и животинският, и растителният свят на Земята ще са нови и видоизменени.Но ако до 1 януари Слънцето не промени своя път, значи всичко е наред и животът продължава. На 1 януари се празнува Суров ден – денят на новото Слънце. Суров ден е наречен така от термина от езика Бхаджа СУР. Най-общо казано Сур е светлината, която се излъчва от физическите ядра. Затова някои ядра се наричат Сур – излъчващи, светли, а други – Асур – неизлъчващи, тъмни. Слънцето е Сур, а Земята - Асур. В Индия Сур е богът Слънце или самото Слънце.От Сур в българския език са думите: сурат и сурия.Сурат означава образ, лице. Чрез своето лице човек общува с останалия свят. То е неговият видим представителен образ и чрез него човекът възприема света. Но гледайки човека в лицето, ние всъщност не виждаме нищо друго, освен светлина.Ако през нощта разгледаме нашата стая, ще видим в нея много предмети. Те наистина са там. Но когато изключим осветлението, не виждаме нищо. А предметите са пак там. Човешкото око не вижда, не възприема нищо друго, освен светлина. Ето защо древните са нарекли човешкото лице сурат.Сурия днес означава голямо стадо, много овце, но всъщност е множествено число на Сур – поток от фотони, много светещи частици. Множественото число се образува така, както се образува и от Мари – Мария, от Сара – Сарая и др.Но на Суров ден се празнува нещо много по-значимо. За да научим неговото име, ще трябва да прибавя още срички към Сур. Звукът В или звукосъчетанието ВА от езика Бхаджа, са символ за всестранно излъчваната струя светлина, топлина и звук от физическото ядро. Като добавя ВА към СУР се получава Сурва. Но и това не е всичко. Ще добавя и звукосъчетанието КХА, което в езика Бхаджа означава изграждане или разграждане на материята. С него се получава думата Сурвакха.Сурвакха е излъчването от земното ядро, така както излъчват ядрата на всички планети. Неотчитайки това, учените днес са озадачени: защо Юпитер излъчва много повече енергия, отколкото получава от Слънцето?Но върху земната повърхност влияе и Сурвакхата на Слънцето. Съчетанието, съотношението между двете Сурвакхи е най-щастливото обстоятелство във Вселената. Ако една от тях се промени, и двете ще станат неблагоприятни и нас няма да ни има. Затова се изчакват деветте мръсни дни между 22 декември и 1 януари.От физиката знаем, че едно материално тяло в движение притежава и инерционен момент, който се проявява при спиране или промяна на посоката. Необходимо е време и усилие той да бъде преодолян. Точно това се случва през деветте мръсни дни. И ако всичко е наред, на 1 януари празнуваме Суров ден. Сутринта децата – символ на новото, на началото, тръгват из селото със своите сурвакници, окичени с бели пуканки (сурия) да сурвакат всички хора с пожелания за здраве, берекет и успехи през новата година с израза „Сурва, сурва, весела година…”, който означава, че започвайки светлите, чистите дни, светлата част на денонощието ще се увеличава от ден на ден – „Сурва, сурва...”.Но ако някога, през мръсните, черните дни Земята се обърне, тогава ще настъпи Асурвакха. На Венера днес е Асурвакха, защото тя се е обърнала на 180 градуса и се върти в обратна посока. Излъчването от нейното ядро се противопоставя на слънчевото и бива унищожавано. Венера няма магнитно поле и животът там ще почака, докато се обърне и получи своята Сурвакха.След Суров ден започва годишният полупериод Кхаладха. Тогава времето започва да се затопля, за да се родят растения и животни.Ако от Кхаладха отпаднат двата звука Х, ще остане думата Калада, Клада. Това е първообразът на две съвременни български думи: глаголът клада, с ударение върху последния звук, подклаждам и съществителното клада, с ударение върху първата гласна.През средновековието на клади са били изгаряни богомилите и техните последователи, катари и тамплиери, както и други еретици. Изгаряли са ги християните от изток и от запад, само защото са проповядвали моралния закон на нашите деди, който се състои от три точки: Кху мана – добра мисъл, Кху кхадха – добра дума и Кху варджа – добро дело.

       Гласувай:
2
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6965489
Постинги: 4190
Коментари: 1126
Гласове: 1563
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031