Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.01.2014 10:50 - К Х А Р М А Виртуални , реални фотони и карма
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1163 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 27.10.2016 22:06

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  image 

Бом смята, че причината субатомните частици да остават в контакт една с друга, независимо от разстоянието между тях, не се дължи на факта, че те си разменят някакви сигнали напред-назад, а защото тяхната разделеност е илюзия. Той смята, че на някакво друго ниво на реалност, такива частици не са индивидуални, отделни, а части от едно фундаментално цяло.                                                        

budha2.blog.bg/drugi/2013/10/23/holografski-model-na-choveshkiia-mozyk.1196013                                         


budha2.blog.bg/drugi/2013/11/19/dvijenie-pokoi-vylna-chastica-dusha-gen.1208478                                                 

image


Всяко едно тяло е съставяно от молекули, молекулите са съставени от атоми, атомите от елементарни частици, елементарните частици от частици (универсални тухлички), които са основни за материалния свят. Основните частици на материалния свят са съставени от основните частици на астралния свят, а от тях... Основните изводи, които правят впечатление са: Всяка една частица или тяло имат тяло (образ) във всеки един свят - т.е. дори атомите, планетите и звездите имат душа, дух и т.н. Всичко съществуващо е вечно, защото има първообраз съхраняван и изграден от материята на Върховния Абсолют. Върховния Абсолют е съставен от най-малките възможни частици, следователно те са носители на най-мощните енергии. Всички останали светове се захранват от тях. Следователно, ясно се вижда, че правилното енергоснабдяване на човека е отгоре на долу (дух-душа-ментал-астрал-етер-материално тяло), а не от долу на горе (минерали-растения-животни-човек).    
                                                                   

budha2.blog.bg/drugi/2013/09/07/pranata-kato-nositel-na-informaciia.1146473                                                           

budha2.blog.bg/drugi/2013/11/19/dvijenie-pokoi-vylna-chastica-dusha-gen.1208478                                                   

www.scribd.com/doc/128430180/%D0%9A%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0                                                                                           

Всички частици, в зависимост от зарядите, масите, разстоянията, участват в 4 вида известни досега взаимодействия свърани с живата и неживата природа : гравитационно, електромагнитно, силно и слабовзаимодействие. Всички те, обаче, по мнение на много учени,могат да се сведат до едно - електромагнитно поле, като две страни на едно и също нещо: излъчват се от един и същобект, взаимодействат си и отново се привличат от него, тъй като електричните и магнитните полета са двете страни на електро-магнитното поле.
Гравитационното взаимодействие е универсално - в него участва всяка частица и масата й е количествена характеристика на свойството й да участва в такива взаимодействия. Гравитационните сили, обаче, не влияят на процесите между елементарните частици, защото масите имса твърде малки. Тези сили са важни в макросвета - те определят движението на небесните тела.С четирите основни сили може да се обяснят всички взаимодействия между частиците и на всички физически явления. Свойствата им се определят от свойствата на съответстващите обменни частици, или кванти на полето:колкото по-голяма маса те имат, толкова по-кратка е отдалечеността на тяхното действие. При единичен целочислен спин те създават между аналогичните частици сили на привличане, а при неединичен - обратно, на сили на отблъскване. Макар че гравитацията е извънредно слаба, тя действа като единствена сила на привличане между всички двойки частици, имаща голяма отдалеченост на действие .Посредник при взаимодействието на заредените частици еелектромагнитното поле. Във физиката на елементарнитечастици тази картина се уточнява: оказва се, че всяказаредена частица непрекъснато изпуска фотони, наречени виртуални, които после отново поглъща. При наличие на два заряда единият поглъща виртуални фотони от обкръжението на другия, приемайки техните енергия и импулс,като по този начин се осъществява и самото взаимодействие.Аура на човека е излъчване на виртуални фотони и обмен с космически енергии.При ускорено движение на заряда част от виртуалните му фотони се откъсват от него и се разпространяват вече като реални фотони, които можем да регистрираме.Електромагнитните вълни са съвкупност от такива фотони .Чрез силното (ядрено) взаимодействие се осъществяватвзаимодействията в атомните ядра. В него участват - p, n, l0,S, X, W, k, p-бариони и мезони. На малки разстояния то е около 1000 пъти по-силно от електромагнитното, но породените от него сили намаляват толкова бързо с раздалечаване на частиците, че на разстояние над 10-14 м(т.е. извън ядрата) то практически не се проявява.
Механизмът на силното взаимодействие е подобен на този на електромагнитното, но сега взаимодействащите частици обменят виртуални p - мезони, т.е. p -мезоните са кванти на полето, чрез което се осъществява силното взаимодействиетака, както фотоните са кванти на полето, с което сеосъществява електромагнитното взаимодействие. Фак-тът, че масата в покой на p- мезоните не е нула, е причина за бързото отслабване на ядрените сили при раздалечаване на частиците. Слабото взаимодействие е причина за разпадането на нестабилните частици. Макар и около 1010 пъти по-слабо отелектро-магнитното, подобно на гравитационното и то е универсално - в него участват всички частици, освен фотона.Осъществява се посредством обмен на частици.Посредниците при слабото взаимодействие са w± и zо-бозони.През 1983 г. тези частици бяха открити и техните маси се оказаха правилно предсказани от теорията. Те са приблизително 100 пъти по-тежки от протоните, поради което слабото взаимодействие намалява с увеличаване на разстоянието дори по-бързо от силното взаимодействие.При тези взаимодействия се отделят и поглъщатедновременно огромен брой виртуални и реални фотони -кванти на космическа енергия.Именно тези физически частици, които нямат маса, но имат неограничено по разстояние действие, са, вероятно,основните носители и преносители на биофизичната (от органите на тялото) пси и друга информация и са причина за екстрасензориката и "необяснимите" паранормални явления.Така, виртуалните фотони могат да се поглъщат от електроните на биосистемите, натрупват се за много кратко или по-дълго време и отново се излъчват, ако действа силенвъзбуждащ външен фактор: слънчеви, космически лъчи,радиоактивни излъчвания, биополето на силен сензитив,особено, ако владее пси методи, ВЧ генератори и други, магия и т.н., те могат да напуснат окончателно биообекта, без да се прекъсва основната нишка канал между тях.                  

budha2.blog.bg/drugi/2013/10/30/mnojestvennost-na-vselenata.1198817                                                                   


budha2.blog.bg/drugi/2013/11/09/holografskata-realnost.1202527                                                                                          

Според източната философия, излъчването от човешкото тяло е предимно от областите на енергийните центрове - чакрите. То се състои от виртуални фотони,биофотони, електромагнитни дифузни частици, постъпващи от различните източници на околната среда. Те бомбардират тялото и могат да предизвикат светене в електронния облак (електроните преминават в различни енергетични нива, при което излъчват фотон-квант). Но това светене е много слабо,не може да се види с просто око, но може да се усети от по-силно чувствителните хора или от подготвените за това, в особени състояния на съзнание (в алфа, бета ниво на мозъчните импулси), така нареченото Псисъзнание, или астрално и ментално ниво.Колкото по-активно работи нервната система и е по-голям обменът на веществата, толкова по-голям брой биофотони ще се излъчват, а така ще разполагат и с по-голяма енергия електроните в електронния облак около тялото, по-плътна и силна ще бъде аурата му.

По-главни качества и характеристики на биополето.

1. То включва елементарни частици и свързаните с тях полета, субелементарни частици и полета и т.н. до субстанцията - единната първооснова на всички неща във Вселената.По мнение на много учени, субстан-цията е "дъното" на нещата.Там няма пространство, време, разстояние, скорост - всичко е тук и сега: цялото пространство и изобщо пространствата са в една "точка", всички времена (минало, настояще, бъдеще) - в един "миг", всички знания и информации на света като цяло - в един "бит", всички енергии - в един "импулс". На това ниво светът е един супер гегаквант без части вътре в себе си, макар че съдържа всичкото.Това означава, че и биополето, както всички неща в природата, е етажно, йерархически структурирано, като всеки етаж (ниво) има свои специфични функции в живия организъм,специални енергии, частици, качества, свойства (напр.астрално ниво, ментално (умствено), каузално и т.н.). При това, все по-ниските, фините слоеве и нива на биополето и изобщо в природата имат все по-фундаментални енергии, по-мощни от вътрешноядрените, и все по-големи скорости на разпространение.

Според субквантовата механика и физика, ако две частици някога са си взаимодействали, т.е. били са в една квантово-механична система, след като се разделят, на каквото и разстояние да се намират, връзката между тях се запазва.

Това означава, че промените с едната мигновено променят състоянието на другата и че тези промени с огромни скорости се натрупват и запечатват последователно, носещи съответен.заряд и енергии, т.е. информация. Това поставя в нова светлина еволюцията на живота и информацията, която носи всяка структурна генетична клетка - ДНК, закона за генетиката и кармата, за ясновидството и телепатията и т.н. - за всички ония явления, наречени свръхестествени, т.е. естествени, но неизучени.


2. Биополето има пълна информация за всичко в човека -тялото му (анатомия, физиология, биофизика, биохимия ит.н.), психиката и съзнанието му (мисли, чувства, усещания,представи, цели, планове, измами, поквара и др.), болестите му (телесни, психически, генетични, кармични),нравствеността му, паметта му (всичко от раждането му до настоящия момент).3. По силата на вълновите си свойства биополето излиза извън тялото и се разпространява до безкрайност,обхващайки в себе си целия Космос, въздействайки и търпейки взаимодействия с всички земнокосмически вълни от пространството.Вълните, излъчени от всеки биообект при своето разпространение и при среща с еднородни вълни, могат:а) да интерферират - да се усилват или отслабват. Това свойство е от особена важност за приемателния процес в радиестезията.б) да се модулират - това е интерференция на статична с постоянна носеща вълна - за предаване и приемане на радиестезични вълни от разстояние.в) да претърпяват резонанс - това е интерференция между подобни или еднакви вълни, т.е. вълни с еднаква дължина,честота и фаза на вълната. Резултантната вълна е същата, но с по-голяма амплитуда, равна на сбора от амплитудите на резониращите вълни. Явлението резонанс е проява на всемирния закон за подобието и е основно и най-важно свойство на вълните, чрез което те се излъчват, насочват и приемат избирателно.Доказано е, че електроните в човешкия орган се движат със скорости, по-големи от 300000 км/сек.,при това техният вибрационен ефект и вътрешноатомнотоциклично движение се запазват, поради което имат вълнообразен пулсиращ характер. Всички електрони, протони,йони и елементарни частици в човешкия организъм образуват неговата биоплазма - прана или ин-ян енергия.                              


budha2.blog.bg/drugi/2013/09/24/spektyr-na-svetlinata.1151604                                                                  

budha2.blog.bg/drugi/2013/11/16/niama-syshtestvo-dvijeshto-se-ili-nedvijeshto-se-koeto-da-mo.1207205                            Гласувай:
1
01. olivie - Така е
12.01.2014 11:19
Каквото долу, такова и горе. Затова престанете с ускорителите. Създавайки нови Вселени, не можете да ги обслужвате и само вредят на нашата.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 7093624
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1565
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930