Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.01.2014 23:12 - ЙЕРУСАЛИМСКИЯТ ХРАМ КАТО ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1352 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 26.02.2017 22:16


 image     

Преди две хиляди години, евреите, след като разрушили републиканския Рим и въвели режима, на императорите, фактически завзели световната власт в свои ръце. Богатите евреи на града, вече назначавали и сваляли римските императори, по своя преценка, понеже именно евреите са контролирали преторианците. За разлика от републиканския Рим, Римската империя вече е била Еврейска Римска Империя. Ако погледнете историята на императорския Рим, то нея, както и всичко друго, трябва да тълкувате напълно обратно. Всичките императори, които са отказали да се подчиняват на евреите, са били обругани и наречени ‘откачени’, като Нерон или Калигула, например. (От това еврейско, „Римско“ време са лозунгите – Хляб и зрелища; Разделяй и владей; Отидох, видях, победих; и още доста други подобни!)

Непослушния на евреите Нерон, те премахнали, след като го обругали и измислили красиви легенди за смъртта му. А услужливите пред евреите, римски императори, нарекли – мъдри и велики.

Но дошъл Христос, и евреите били отхвърлени назад, и изгубили своето световно господство, а еврейското им леговище в Палестина, било разрушено. Но евреите не са от тези, които се предават, и отново започнали борбата си за световно господство, и сега те се намират в заключителния стадий на създаване, на глобално еврейско царство. А място за не-евреи в тази схема – няма.  

image

> Евреите в Русия / ЕВРЕИТЕ И РУСКАТА РЕВОЛЮЦИ
Я    

image

ЙЕРУСАЛИМСКИЯТ ХРАМ
КАТО
ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР

Професор доктор на икономическите науки
Валентин Юриевич КатасоновВече в интернет бяха предложени на вниманието на читателите уводът и откъс от подготвената за издаване моя книга «Йерусалимският храм като финансов център».
Сега предлагам на вниманието им заключението на тази книга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Би ми се искало да направя някои обобщения и изводи от представения обзор за финансовата страна от живота на еврейския народ в древни времена, както и след разрушаването на втория Йерусалимски храм. Те биха могли да имат определено значение за разбиране на събития от днешния ден.
1. След построяването на Втория храм в Йерусалим повечето време Юдея – държава, образувана върху останките от единния някога Израил, се намирала под чуждо владичество. Съответно еврейският народ нямал своя държавност и свои държавни финанси.
Но в същото време през цялата история на древните евреи още от времето на цар Соломон съществувала финансовата система на Йерусалимския храм. При липсата на собствена държава храмовите финанси донякъде компенсирали липсата на държавни такива.
2. След вавилонския плен задграничната еврейска диаспора започва бързо да се разраства - съоветно храмовата финансова система започва да се превръща в международна финансова система. Неин център бил Йерусалимският храм, неин географски ареал – империите, където живеели евреите (като се започне от Персийската и се свърши с Римската), а опорни точки – еврейските общности в чужбина.
3. Йерусалимският храм като международен финансов център освен «уставните» си функции (събиране на храмови подаяния и други официални плащания, разходи за поддържане на самия храм и за решаването на някои социални задачи в Йерусалим) започнал все по-активно да се занимава с търговска дейност, която носела печалби.
С други думи, съкровищата на храма започнали да се превръщат вкапитал.
4. Финансовата активност на храма (особено търговската му дейност) осигурявала преди всичко защита на интересите на «жреческатаолигархия» (първосвещениците и малка група техни приближени свещеници в Йерусалимския храм – левитите), която имала задължението да управлява хазната на храма.
5. «Жреческата олигархия» била тясно свързана с други представители на местния финансов елит, а също и с чиновници на Римската империя (на първо място с римския прокуратор, който се явявал и финансов инспектор).
Както вътре в самата «жреческа олигархия», така и извън нея – между «жреческата олигархия», други представители на финансовия елит и римските чиновници, съществували противоречиви отношения. Всички те били обединени от желанието да ограбват обикновените хора в Юдея – а в същото време водели непрекъсната борба помежду си за достъп до управление на хазната на храма и нейните ресурси.
6. Метрополиите, на които се подчинявала Юдея, вземали от нея данъци, използвайки за целта както лица, откупили това право, така също митари и държавни чиновници (римския прокуратор и неговия апарат). Първосвещениците на Йерусалимския храм били задължени да оказват съдействие при събирането на тези данъци. А хазната на храма служела като своеобразен залог за осигуряване на данъчните изисквания от страна на метрополиите.
7. Като финансов център Йерусалимският храм бил свързан с другите финансови центрове на Средиземноморието – преди всичко с Рим и Александрия. Отношенията между тях имали характер на делово сътрудничество и едновременно с това – на остра конкуренция. В частност, еврейските общности на Йерусалим и Александрия дълго време водели борба помежду си за религиозното и финансово влияние в еврейския свят. Тази борба завършила с победа на олигархията от Йерусалимския храм.
8. Постоянните злоупотреби, свързани с използване на средствата от хазната на Йерусалимския храм, а също и засилването на данъчния натиск от страна на метрополиите били сериозни причини за народни вълнения и въстания в Юдея. В значителна степен именно това предизвиква Първата юдейска война, която приключва с разрушаването на Йерусалимския храм.
9. Макар римските войски под командването на Тит да отнасят съкровищата на Йерусалимския храм като трофеи, все пак това не били всички богатства на храма. Част от тези богаства, намирайки се в търговски оборот под формата на капитал, в момента на разрушаването на храма се оказала извън границите на Юдея. Част от съкровищата била заровена на територията на Юдея (възможно е много векове по-късно част от заровеното злато да се е оказало в ръцете на Ордена на тамплиерите).
10. Обаче с разрушаването на Йерусалимския храм римляните разрушили само горната част на създадената по онова време международна финансова система. «Корените» на тази система (общностите на еврейската диаспора с тяхната търговско-финансова дейност) останалинезасегнати. Те послужили за създаването на други международни финансови центрове – правоприемници на Йерусалимския храм.
Съвременните международни финансови центрове са генетично продължение на Йерусалимския храм.
11. Ролята на лидери на международното еврейство днес се изпълнява от еврейската финансово-жреческа олигархия. Точно кактопреди 2000 години, също и сега тя представлява симбиоза между финансовата олигархия (садукеите) и жреческата олигархия (фарисеите).
Днешните садукеи са представителите на еврейския финансов капитал, най-едрите банкери, които управляват Федералния резерв на САЩ и така са монополизирали печатането на световната валута.
А съвременните фарисеи – това са ръководителите на различните религиозни течения в рамките на талмудисткия юдаизъм, също и лидерите на политическия ционизъм.
12. Ролята на реален международен финансов център днес се изпълнява от вече споменатия Федерален резерв на САЩ. Именно той управлява международните финанси чрез «националните» централни банки, транснационалните банки, най-големите валутни и фондови борси, извънборсовите пазари на ценни книжа и на вторични финансови инструменти, офшорните центрове, рейтинговите агенции и други частни и квази-държавни организации. Онези точки, което днес обикновено се наричат «международни финансови центрове», представляват само периферийни филиали на Федералния резерв. Те са своеобразни «пипала», които осигуряват на ръководителите на Федералния резерв ефикасен контрол върху световните финанси.
13. Финансово-жреческата олигархия, която контролира Федералния резерв, последователно провежда политика за постигане на стратегическата цел, формулирана в рамките на религията на юдаизма още преди повече от 2500 години – постигане на световно господство.
Едно от най-важните условия за реализиране на тази цел се явява възстановяването на Йерусалимския храм. Днес, в началото на 21-ви век, финансово-жреческата олигархия, ръководейки се от идеологията на талмудисткия юдаизъм, разглежда построяването на Третия Йерусалимски храм като приоритетна задача – и мобилизира за целта всичките си финансови, политически, военни и духовни ресурси.

ПОСЛЕПИС
Резултатите от нашето изследване помагат по-добре да се ориентираме и в много днешни руски проблеми.
Тук ще засегнем само един въпрос.
Сегашното ръководство на Русия направи заявление, широко разгласено от медиите, че Москва щяла да се превърне в международен финансов център.
В кратката история на държавата, наречена днес «Руска федерация», вече имаше немалко подобни заявления, издигани в ранг на «национални идеи»: удвояване на БНП, «преход към иновационно развитие», «модернизация», «построяване на социална държава», «борбасрещу корупцията» и т. н. Повечето от тях се оказаха мъртвородени и бяха забравени.
Но идеята за «построяване на международен финансов център» в град Москва продължава да живее.
Съдейки по всичко, вярата във възможността за една «ударнакапиталистическа петилетка» да се построи такъв център вече се превръща в нещо като религиозна вяра за ръководителите на Руската федерация. Също както в древния Вавилон строителите на Вавилонската кула си поставили задачата да се издигнат «над Бога» - и фанатично вярвали в успеха на начинанието си.
Надяваме се, че нашият скромен труд за първата в света международна финансова система, на върха на която се намирал Йерусалимският храм като финансов център, ще помогне по-добре да се вникне в безумието (или лъжливостта) на идеята за превръщането на Москва в международен финансов център.
Защото тогавашният храм бил само върхът, увенчаващ широка и устойчива основа под вида на разгърната мрежа от търговско-лихварски точки (еврейските общности), разгърната по цял свят.
Дори без да споменаваме доколко е необходим собствен международен финансов център на днешната разграбена и крайно отслабена Русия, можем да кажем: проектът той да бъде създаден напомня опит да се посади дърво без корени.
Ако проектът под кодово название «международен финансов център» под една или друга форма все пак бъде реализиран в Русия, той не само не ще укрепи нейните позиции като суверенна държава, а точно обратно – ще нанесе окончателен удар по националния й суверенитет.
Защото това просто ще означава появата на още едно пипало на международния финансов център, наречен Федерален резерв на САЩ.

image   
Съдържание
Моше - еврейският Хитлер
Юдаизмът - еврейският "Майн Кампф". Само един бог, този на Израел, само един избран народ, еврейският, на който е предопределено да завладее света
Вторият декалог или десетте заповеди на сатаната
Библията и Талмудът, наречени двойната Тора, или явният и тайният юдейски закон
Явните и тайните организации на явните и тайните евреи и техните пророци.
Йерусалим, храмът, синагогите, диаспората и световната еврейска мафия
2000 г. нелегално юдейско правителство - Синедрион
Явните и тайните евреи, наречени марани, и техните расистки възгледи
Пророците на юда
Историята на народа, "който се бори с Бога"
Патриарсите на нацията и царете на първия Израел
Главорезите са-газ
Авраам и Сара
Големият глад, предизвикан от Йосиф, и поробването на Египет от евреите
Идеологът Моше и бягството на евреите от Египет
Йеошуа бин Нун (Исус Навин)
Разбитият кивот или как филистимляните спират юда за 200 години
Сладкогласният певец Давид, създателят на крематориумите и изтребителят на непълноцветнните - хроми и слепи
Първият масон Шломо (Соломон) и строежът на първият храм
Двете държави - на змията и на златния телец, тяхната гибел и вавилонският "плен"
Вторият храм на втория Израел
Расовите закони на главния редактор на Библията, юдеиския религиозен фанатик Езра
Чуковете-Макавей срещу културата
"Когато Рим бъде разрушен, Израел ще бъде спасен" - основната цел на петте разновидности на юдеизма - садукеи, фарисеи, есеи, зилоти и юдео-християни
Тайното правителство на тайния Израел
Разрушаването на втория храм и "академията" е Ювне
Новата "академия" в Уша, победата на юдео-християните и краят на Римската империя
Бунтът на "обрязаните по дух" и бягството на Синедриона във Вавилония (Ирак).Проклятието над юда и утвърждаването на световните еврейски лихваро-търговски монопол
Тайното правителство в Лусен и "златните" векове на евреите в поробената от арабите Испания
Новият "златен" век на юдеите в Османската империя. Константинополският Синедрион организира турската агресия и създава "реформатора" Лютер
Кахалът на "четирите земи" в Полша и ролята му за разпалването на религиозните войни
Големият масонски заговор на Синедриода от "новия" Йерусалим (Амстердам)
Влиянието на лондонския Синедрион върху британската империя, Мордохай Леви (Карл Маркс) и битката за Русия
Втората световна война и съпротивата на националните държави срещу всемирното господство на нюйорското еврейство
Новият световен ред на третия Израел
Войната на расите, културите и антикултурите
Новият световен ред                                                               

"Тяхната борба" или как евреите завладяха света
Е. Антонов

 

image

Превод: Л. Чолаков Източник: www.ruskline.ru    Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6895789
Постинги: 4190
Коментари: 1126
Гласове: 1563
Календар
«  Декември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031