Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.12.2014 23:42 - ЮДАИЗМЪТ КАТО ОБРАЗЕЦ НА МОНОТЕИЗЪМ!?
Автор: budha2 Категория: История   
Прочетен: 1705 Коментари: 0 Гласове:
4

Последна промяна: 02.01.2016 11:10

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
image     1 моно + 1 маска = 1 моно смаЗка
Бъл."САМО"=Лат."solo"+ Гр."μόνο"
"In-mutro"-заченат , "In mutro veritas"                                                                
                                     Съществува особен тип "монисти"-социалните паразити произлезли от нагите от юг, които са разбрали, че има Свещени Писания(Шастри) и са ги "пренаписали", само, че са обърнали "главата на мястото на краката"(пунтирайки Северът, а и Западът е станал "Изток"-започнали са да пишат от дясно на ляво). Това са т.нар. ШУМЕРСКИ СЕМИТИ("Ану-наГи"), чиито наследници днес по култове са 3-те "моно-теистични религии" на Близкият Изток- йудаизъм, римско библейско християнство(смесица на брахманийско Арйанство и извънкласово небрахманство) и ислям-"библейско християнство за араби"(виж публ. "Шива, маха дева ил от мракът").
Римляни и гърци като фенове на йудейският "Соло-Моно" в последствие са разбрали, че само МОНЕТАТА (жълтият цвят на кесарят кесията и вайша-кастата от юг)може "да запази" "Моно-теизмът" като "Монет-арен Теизъм". Това откритие на "Моното" продължава и до днес в епохата на Кали.                                                image                                         Последователният "монотеизъм" на юдаизма преминава и в християн­ска Европа (а и не само там). Десетте Божи заповеди стават основен ка­тегоричен императив на религиозния култ и морал (а оттам преминават и в държавното право) и основна психична нагласа на мисленето и пове­дението на европейците. image              ВИЖ ТУК >Как масовото избиване и ограбването на земите на други народи - както повелява Мойсей, влизат в пълен синхрон с десетте заповеди.                                                                                                 Доколкото в книги като Ваикра-Левит, а и в це­лия Стар Завет на Библията, са поставени основите на свещенослужение­то и църковния живот с разделението на църковна иерархия от клирици (първосвещеник, коени и левити) и миряни (Изх. 19:6, 24:5, гл. 19 до 23, Числа 16:40, Втор. гл. 17, Летописи 26:1 и цялата книга Левит), то това имплицитно преминава в християнството: епископ, презвитер, дякон (Матей 18:17, 18, 28:18,19; Иоан 20:21-гл. 23).       image                                                                          Така например в гл. 35 на Шемот-Изход съвсем ясно, след описанието на Кивота, се акцентира върху „служебните одежди на свещеник Аарон и синовете му“. А самият Месия ясно казва на Моше и пророците „дойдох да изпълня Закона“. Месианството е както очакване на бъдещия Цар и Спасител на Израиля, така и титла на миропомазания за отличаване. Множество пророчества и предсказания наред с въжделенията на широките слоеве на обществото отвеждат към това: Бит. 49:10, Дан. гл. 9; Агей гл. 2; Мал. гл. 3; Ис. гл. 32, 35, 38, ІІ Летопис 32:24.
image
  Планината "Син-ай", от където Мойсе взема 10-те "божи заповеди" е именована на Син, богът на Луната.Sin/Син,Шин, Акадийският Върховен бог, прото-тип на дух Йах и Аллах, наречен още Ел(Бел) Шадай ("Господарят на Планината"). Планината Син-ай. Терминът може да означава "Бог на планините".Библейското "Шинар". "Син" и "Шин" са две съседни букви от Ивритската азбука. И двете означават "зъб", а самият знак е взаимстван от тризъбецът("трисула") на Шива(Сива).
Знакът на "Аллах" е взаимстван от Арабската съответка за Ивритската буква "Шин/Син". ش‍,ش
 .Думата "Китай" ("Кина", "Чина", "Шина", "Сина") идва от древната династия "Чин"/"Шин"/"Цин" идеща от Санскритската дума चीन cin(чин, шин, син), извънкласови племена, споменати в Махабхарата, а Гръко-Римляните са ги нарича Сина(Sina), Синае(Sinae), а оттам будистките монаси са наричали планината с полумесецът Сион, Зион, Цион, от където трябвало да дойде Новият Майятрея", а Средно-Азиатските Шамани идва от "Ш-ману"(букв. "хора на Зъбът", "диваци").                                                                                                                                                             При изпълнението на изискванията на религиозния култ е необходи­ма и материална форма, каквато функция изпълняват съответно Соло­моновият храм, днес синагогите и съответно храмовете на Апостолските църкви – католически катедрали и източноправославни църкви/храмове.                                             image                                                            Светая Светих или „хакодеш хакодашим“ е най-важната част от Соло­моновия храм. Пред него има олтар, менора (седмосвещник), свитък с Тората, места за кадене и молитва. В Светая Светих непрекъснато е го­ряла маслена менора, там са се пазели Свещеният Кивот на Завета със скрижалите на Моше, жезълът на Аарон, свитък от плагиатстваната Тора.                 image                 Пустинникът Мойсей(Моше), възражда национализмът на юдеите с расисткият йудаизъм, призовавайки рудра-йах от Лемурия, явяваща му се като огън, запалил къпина. Мойсей е Архетип "Скорпион"(обича да командава, обича върховенство на племето си - все марсови качества, а като добавим конспиративният харакер - да излиза от нечие чуждо място, изпозлвайки го и унищожавайки го- ето го завършеният Архетип на Скорпион!!                                                                                                                                                    Съществуващите днес юдейски религиозни движения – ортодоксално и консервативно (без реформаторите и противниците на държавата Израел – сектата „Карт/р/а“ – уж хасидизма), желаят възстановяване на Хра­ма в държавата Израел и можем да предположим, че когато преодолеят съпротивата на сектантите и окултистите и построят Храма в свещения за целия религиозен свят град Иерусалим, те ще поставят пред Светая Светих и деветосвещник (ханухуя). Именно такъв се пали на празника Ханука, който чества победата на братята Макавеи над гръко-сириеца Антиох ІV Епифан през 165 пр. н. е. Тогава, когато Храмът бил очистен, имало масло само за 1 денонощие, но то горяло цели девет.                                                  image         http://www.prikachi.com/images/349/6270349k.gif                                           
Храмът и си­нагогите имат ритуална площ и дворове. Образно казано, по външен вид и устройство, а и по начин на служение православните храмове повече наподобяват на Соломоновия храм, дори със завесата пред Светая Све­тих, мириса на тамян, свещите, песнопенията, свещниците, епатрихили­те и условното жертвоприношение. Освен това равви и църковни учители има и в юдаизма, и в християнството. Католическите църкви наподобя­ват на съвременните синагоги. Що се отнася до някои протестантски мо­литвени домове – едни следват католическата традиция, а други по дух и устройство повече приличат на мюсюлманските джамии, които от своя страна следват принципа и устройството на синагогата.
image
   Мойсей издига Змията в пустинята."Нага" на Санскрит е и "клан, род."В този случай тази свободна нага на Мойсей е символ на КЛАНЪТ/РОДЪТ. И то - расистки !                             image   Моше бива посветен в змийските мистерии на Йах, след престоя си при тъста си в Етиопия и завръщането му в Египет решава да приложи метода за "Изхода" на йахудите("жреческа каста" при фараона към "Обетованата Земя". "Йахудите"(юдеите) са различни от "ибри"(евреите).
Изход 3:1
А Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, мадиамския жрец; и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив.Авакум 37 Видях шатрите на Етиопия наскърбени; Поклатиха се завесите на Мадиамската земя.                                                                                
                                          Съществено важна е пространствената ориентация - в Храма въ­трешните входове на сградата са винаги от запад към изток, олтарът и Светая Светих са винаги на изток. Всъщност Скинията на Моше по вре­ме на пътуванията из пустинята (като походен храм) е била обърната с лице към изток. Това е била посоката на Ханаан. А освен това пророкът недвусмислено казва: „И ето славата на Бога-Израилев, идеше от Изток“ (Иезек. гл. 4). Важно е да се отбележи и това, че Първият (Соломонови­ят) храм и Вторият храм са били разположени в посока към олтара, зад който се намира Светая Светих, на изток, вход откъм запад и юг. За раз­лика от синагогите и апостолските църкви масонските храмове винаги са обърнати на запад (където е символичният олтар с шпага, модифицирани кръстове, пентаграми и безвърхови давидови звезди, знакът на ложата и т. н.), а майсторът от трон, седнал на запад, единствен гледа на изток, до­като членовете на ложите са обърнати с лице на запад и стоят в източния край. Там входът е източен. В Соломоновия храм само входовете за двора са били в четирите посоки на света, докато главните, парадните врати на Храма – в посока от залеза към изгрева. Най-забележителното е, че при преселението си еврейският народ единствен (за разлика от всички други велики преселения в Стария свят, включително и към Новия, ко­ито са ставали в посока от изток към запад) се е движел в посоката към изгрева, откъдето е дошла и „славата на Адонай-Елоах“.
image
  Абрахамските религии юдаизъм и ислям с духове Йах и Аллах почитат едновременно и Шива-Рудра и Шива-Линга и Кали, като Кали най-вече, която е в смесеното проявление на гуната на страстта -раджас и гуната на мракът-тамас.
йакша-ракшамси раджасах претан
бхута-ганамш чанйе
йаджанте тамаса джанах

Хората в гуната на страстта почитат демоните; а тези, които са в гуната на невежеството, почитат призраци и духове.Бхагавад Гита 17:4                                                                                      
                                                      В Апостолските християнски църкви паленето на свещи, което на­сочва, концентрира и усилва молитвите на вярващите, произнасянето на молитви от свещеника, помазването с елей, прекадяването с тамян, бла­говонията, проповедите, жертвоприношението (евхаристия), както и са­мите „униформи“ (напр.епатрихил) на свещенослужителя са заимства­ни от юдаизма.               image                                                                   Това се отнася не само за сакралното облекло, свещите, формата и устройството на храма, но и за предназначението им. Така например безквасният хляб (маца) в юдаизма се превръща в евхаристия при православни и католици, а виното, маслото и нафората са неотме­ними за причастието и миропомазването в Източното православие.Кол­кото и някои теолози да отричат – това са юдейски ритуали.                           image                                                            Нещо пове­че: християнският ред на богослужението е доктринално изведен от юдейския. И есеите са използвали виното и хляба на другарско ритуални вечери, а за пречистване и посвещение – и вода.                                                 image    Сивата раса(Сем), с предпочитание към черната(Хам)    с цел контрол над бялата(Яфет).                                                                                                                          Името "Шива"("Сива") иде от арийските Веди и буквало значи "СИВ"(Серый,Извънземен).
Асоцииран е с елемента "сяра"(серы) и "сера"(отделям токсини). Сярата е елемента на ада. Сивата раса се свързва със семитите(библейския "Сем"/"Шем"), и по-специално - с "ранните" арио-семити-евреите("късните" арио-семити са арабите).
Към сивата раса се отнасят и някои романски племена от средиземноморието с хаплогрупа "J".                                 image  Религии се "борят против греха", като стандартът за "благочестивост" е САМИЯТ ГРЯХ!Коренът е крие в народните предания: ТАМ ТЕРМИНЪТ Е "МАРС-уване" за сексуални нагони на нагите. Наложило се мнение, че Марс има "червен цвят", но неговият цвят е червено-черен или кафяв. Коренът на латинската дума MARS-"Марс"("богът на войната" при Латините-упадалите АРйани) е "Mavors"(идещо през гръцко μαύρος/"маврос" за "черно").Това съвпада и с коренът на българската дума "мЪрсувам" или "мАрсувам" за огромни сексуални апетити. Наложила се е и анаграма на "Марс"- "сраМ". така, че "Венерическите" "сраМ-ни" болести са всъщност- Марсиански или - Мартенски!!                                                                                                                Опитът да се обединят религиите в една и божествата в един велик Архитект, това е дело на Луцифер.                             image                                                              Виж тук >Създаването на човек с високо разумно начало,но без сърце и душа, е целта на Луцифер                 Гласувай:
5
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 7093616
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1565
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930