Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.09.2015 20:20 - Мултимедията като добро и зло / Перспективите пред глобалната мрежа
Автор: budha2 Категория: Технологии   
Прочетен: 1059 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 28.09.2015 22:36


 Мултимедията като добро и зло                                                                                                                                                      Мултимедията е резултат от развитието на компютърните технологии, в следствие на което може да се осъществи съчетаването на телевизора, компютъра с клавиатурата и стереоколонките. Мултимедията се включва в обикновената телефонна мрежа, но за нейното пълно използване е необходимо да бъде включена към кабел, способен да предава цифрови сигнали, благодарение на което се създава истинска компютърна връзка, даваща възможност за общуване с целия свят.

Необходимият за мултимедията кабел е от стъклено влакно и по мнение на специалистите той скоро ще подмени старите връзки.
Мултимедията позволява да се приемат 99 телевизионни програми и човек може сам, използвайки компютърната клавиатура, да съставя подобни на телевизионните програми. Посредством мултимедията може да се изпращат и предават факсове, би могло да се използва видеотелефон.

Мултимедията позволява да се управляват сметките в банката, както и да се правят покупки в магазините, да се поръчват и резервират самолетни и железопътни билети...
Мулти CD плейърът пък дава възможност за запис на звук, фотография, видео и пр. и срещу определена месечна такса може да се поръчват новини, свързани с музиката и политиката, както и филми с високо качество на записа, както и дава възможност за смесване на аудио- и видео сигнал и да се правят професионални видеоклипове. Наред с това, благодарение на CD количеството на игри става безгранично и всеки би могъл да участва в тях по единично или на двойки.

Вече е завършена работата по създаване на тримерно изображение на екрана, за осъществяването на което се използва специален монитор или специални очила, позволяващи възприемането на обемното изображение и, разбира се, за целта е необходимо прилагането на специалните програми ,,3D". Всичко това дава възможност чрез мултимедията да се създаде един невероятен изкуствен - виртуален свят, който благодарение на Интернет за една не малка част от хората вече се е превърнал буквално в обичайна реалност, а според прогнозите на специалистите в началото на новия век над 80% от населението на Европа ще може да работи с компютри.

Ето защо големите концерни са така мотивирани да изразходват за подобни проекти милиарди долари, но какво те ще ни предложат като потребителски продукт?
Както вече отбелязахме, мултимедийната технология създава представи за изграждането на един изключително широк спектър от информационни връзки, за които разстоянията нямат никакво значение, т.е. с тяхна помощ човек попада в една глобална мрежа за общуване. По този начин той може да контактува с хора или група от хора, независимо къде се намират на територията на Земята и в близкия Космос дори, но и обратното - те да общуват с него (което в един друг план може да означава и да го наблюдават или контролират!?). В крайна сметка, създава се възможност да се формира едно информационно, компютърно, интернет, виртуално социално пространство - социална общност, която не може да бъде вместена в познатите ни досегашни социални пространства на семейството, рода, колегиалните или териториални общности на квартала или махалата, на града или селото, на региона, на държавата. Създава се усещането за принадлежност към един друг свят без граници, обхващащ Планетата като цяло, но затова пък и откъсващ ни от реалното прост- ранство, в което сме. На основата на това, съчетано с останалите технологични възможности, чрез мултимедията човек заживява в един друг свят, в който няма място за живи цветя, треви, езера, слънце... Всичко това ще бъде заместено (а може би и изместено) от компютърните им превъплъщения, ще бъде само върху екрана на компютъра. Реалните игри на децата са изместени от необикновения свят на компютърните и това ще заеме (а за някои вече заема) почти цялото им свободно време. Последното обаче не бива да отнасяме само до децата, защото като имаме предвид теорията на Хьойзинха за "Homo ludens", игрите ще навлязат и навлизат в живота на всички възрас- тови групи. С помощта на мултимедията човек получава такъв поток от информация, какъвто не е в състояние да обработи. Чрез нея той става творец в нереалния свят, в него той определя сам какво иска и с движение на пръста превръща намисленото в реално,

В крайна сметка мултимедията така ще завладее човека, че това може да се превърне в една страст да се удовлетворяват почти всички потребности (разбира се, компютърът не би могъл да ни даде хляб например) и дори да се получават различни видове удоволствия (например виртуален или киберсекс). Но всичко това има и още един аспект, за който вече загатнахме и който не бива да подми- нем с мълчание. Мултимедията дава технологични възможности с едно натискане върху клавиатурата да бъде осъществен контрол на другия край на мрежата. Нещо повече, това може да се осъществи във всеки един миг с точност до секунди - например какво върши даден човек в определен час от денонощието, какво е здравословното му състояние и пр. и пр., според това по какъв начин е включен в мрежата.

За силните на деня мултимедията като създаване на нереален свят, извеждащо човека от реалността и като възможност за контрол (впоследствие и за тотален контрол) на дейността и на състоянието на всеки включен в мрежата, има изключително голямо значение.

Още от сега, от първите примери на общуването с и чрез мултимедията, може да се прогнозира, че тя наред с положителното влияние и възможности, дава и редица негативи. Особено това се отнася до децата и младежта. Защото, ако у много възрастни не достигат силите да се откажат от омаята на развлечения, които предлага мултимедията, то какво бихме казали за децата и особено за тийнейджърите, за които мултимедията може да се превърне в тотален заместител на реалния свят. Така бъдещото поколение още днес се подготвя да бъде един винаги активиран край в мрежата - отворен за контакт, но и за контрол!

Без да се поддаваме на комплекса на онзи човек, който, като наблюдавал пускането на парния локомотив, в началото твърдял, че машината няма да тръгне, а след това - че няма да спре, защото този човек, въпреки своя скепсис, не се замислил, че парният локомотив е замърсител на природата, както и без да се поддаваме на краен негативизъм, нека да завършим с думите - за бъдещото приложение на мултимедията е необходимо да се замислим навреме, защото темповете на развитието й и на приложението й вече свързват в едно бъдещото и настоящото време.                                                                                                                                                                 http://illuminatibg.blogspot.com/                                                                                                                                          
Интернет - огледалото на човешката душа                                                                                                                                          Огледалото на човешката душа.

Огледалото е технологията, която служи на човек да разпознае себе си. Но как бихме могли да видим душата на човек в едно огледало? Как може нещо материално да отрази нематериалното в нас? Това би могло да се случи единствено, ако приемем, че тази технология е лишена от физическото си измерение и в същото време запазва свойството си на инструмент за отразяване (невидимото присъствие на новите възможности).

Известен е фактът, че днес почти всеки има отношение към използването на интернет и го прави по един или друг начин, за да улесни живота си. Дори и най-незапознатите от нас имат какво да споделят във връзка с този човешки артефакт. Интересното в случая е какво би могла да „каже" глобалната мрежа за човека, след като все по-голяма част от живота му се пренася във виртуалното пространство. Все пак именно човекът е създател на интернет (по свой образ и подобие) и като негово творение, той трябва да интегрира в себе си и отрази целите на създателя си.

Психологическа интерпретация.

За да изпълня целите си тук, ще разгледам твърдението на част от обществото, че интеракцията с интернет има предимно патологични характер и последствия. Изхождайки от това твърдение бих бил оправдан да използвам психологически метод за по-точно дефиниране на проблема. Нека си представим, че целия информационен фонд в интернет формирал се през годините е като отражение на съзнателното и несъзнателното у човека. Информацията която търсим в даден момент е състоянието на нашето съзнание, а тази която остава в сянка е све още в границите на несъзнателното, но въпреки това съществува.

От тук следва, че всички обвинения свързани с „развращаване и опетняване" на човешката психика са нерелевантни именно защото мрежата е изцяло отражение на тези човешки качества и сама по себеси не подлежи на морална интерпретация. „Огледалото е чисто."

Политическа интерпретация.

В същността си интернет представлява глобална система от взаимосвързани компютърни мрежи, които обслужват милиарди потребители по целия свят. Технологията която има достъп до тези мрежи далеч не се ограничава само до настолните компютри. Разпространени преносими устройства са смартфони, таблети, часовници, електронни книги и все по-често срещаните умни очила, които осигуряват достъп до мрежата без значение къде се намира човек. Понижаващата се цена на тези технологии повишава тяхната достъпност. Една от последните статистики в областта сочи, че повече от 3,5 милиарда души в световен мащаб имат достъп до интернет. Какви са политическите последствия от тази промяна? На първо място трябва да се отбележи преудоляването на времето и пространството като фактор на взимане на решения. Съвременните общества започват да разчитат все повече на светкавичността и повсевместното разпределение на интернет за да се организират и да координират дейността си през големи разстояния. В последните години станахме свидетели на първите политически революции в арабския свят, организирани изцяло благодарение на социалните мрежи. Виртуалните правителства, които са все още в своя зародиш, са инициатива с цел създаване на една ясна, хоризонтална демократична платформа, която да е алтернатива на йерархичните политически структури, които имат елитарен характер. Тук човек не трябва да остава с впечатление, че „новият" начин на политика е добър, а „старият" лош, а по-скоро да гледа на тази промяна като на естествен процес.

Друга интересна, но все още нова тенденция е част от градското население в по-развитите държави да се преориентира към по-спокойни, отдалечени от големите градове места. За много хора информацията е най-ценния ресурс и ако тя е гарантирана, причините за живот в големия град намаляват драстично. Ако тази практика се запази и занапред вероятно ще наблюдаваме частична децентрализация на населението от градовете към малките селища. Силен е интересът към политиката на малките сплотени общности, подобно на племена, които антропологията представи на западния свят в началото на миналия век. За разлика от архаичния начин на живот обаче, съвременния човек има за съюзник интернет, който му позволява да остане в центъра на събитията, без значение къде се намира.

Социална интерпретация.

С изпозлването на интернет човек съзнателно, или несъзнателно е част от някъква общност. На първо място това се определя от самия факт, че се използват предимствата на мрежата (1. интернет общност). Следващата стъпка е определянето групата на интересите, които има индивида (2. напр общност на готвачите, философите, програмистите и т.н.).

Всеки интерес, колкото и да е незначителен намира почва и последователи в интернет, като по този начин се очертават различните общества (изразени някъде повече - другаде по-малко).

Как се разпространяват идеите? Един от главните двигатели на идеи е така наречената мема. Тя предствлява „идея, поведение или стил, който се разпространява от човек на човек в дадена култура". Уникалното при тях е, че са най-малката частица „значение", която в комбинация с останалите придава форма на определени от контекста чувства, така като протоните и неутроните са най-малките частици образуващи формите в материалния свят.                                                                                                                                                                    Перспективите пред глобалната мрежа и отражението им върху бъдещото обществото.

Дематериализация на бъдещето.

С увеличаването на скоростта за предаване на информация и високата изчислителна способност на компютрите, се наблюдава тенденцията цели сектори в икономиката да се пренасят във виртуалното пространство. Една от стъпките към осъществяването на тази цел беше преминаването от аналогова към цифрова информация, която има предимство на „неразрушим носител" (двуичен код) и е практически вечна. Филмите, музиката, книгите, произведенията на изобразителното изкуство и др. постепенно губят своя физически характер и се пренасят в свят създаден изцяло от „светлина". Cloud (облак) системата от своя страна прави излишна нуждата от преносими устройства (компакт дискове, флаш памети) и изисква единствено достъп до интернет, за да управляваме всичките си файлове навсякъде, по всяко време.

Преобразяване на комуникациите.

Вече споменах за скоростта на предаване на информация и внезапната повсевместна актовност, имаща тотален ефект върху всички сектори на обществения живот. Важен е и напредъка в софтуера позволяващ безпроблемната комуникация между хора говорещи различни езици. Така конференциите на бъдещето ще се осъществяват във виртуалното пространство, в което хората ще присъстват със своите аватари и всеки от участниците ще чува разговора на своя собствен език. Но разликите на свършват до тук. Щом една среда е виртуална, това означава, че има способността да се модифицира. Така например във виртуалните класни стаи ще може да се изучава география директно на върха Еверест или на дъното на Марианската падина. Ще можем да участваме във Френската революция, или да рисуваме в пещера заедно с праисторическия човек.

От казаното до тук можем да заключим, че един от главните стремежи на човек е да преудолее ограниченията с които животът неумолимо го сблъсква. Това са ограниченията на собственото му тяло, ограниченията на времето и на пространстовото.

Някои от по-известните критики към интернет културата.

До тук обърнах внимание единствено на положителните страни на глобалната мрежа, така че смятам за редно да изброя и някои от минусите. Това ще направя с опит да ги подредя по значение, като започна от най-разпространените.

Може би най-големият недостатък на мрежата е възможността на човек да скрие самоличността си и, или да изгради грешна представа в другите. Това изкушава много хора да преминат към асоциален начин на живот, поради дадени неудобства които изпитват при реалните социални взаомоотношения. Тази прикритост много често води до очуждение и израз на крайни емоции като омраза (расизъм, сексизъм). Чрез „чат" комуникацията много често се получават недоразумения свързани с неяснотата на намерението.

Много от интернет обществата имат крайно консервативен характер заради идеите около които гравитират. Поради тази причина се наблюдава взимането на решения от участниците, които нямат връзка с обективната реалност, а са просто плод на затворена, безкрайна циркулация. Откъснатостта от ефекта на дадено решение може да доведе до безразличие към последствията.

Заключение.

С написаното до тук се надявам да оставя читателя с реализацията, че интернет може да действа единствено като огледало на човешките стремежи и не бива да се категоризира като нещо добро, или лошо. Сама по себе си глобалната мрежа не е нищо друго освен една потенциална основа за изграждане на същности. По какъв начин ще бъде използвана зависи от човека, който и придава смисъл. Все още е трудно да видим ясно преобразяващия ефект на глобалната мрежа върху всички апсекти на човешкия живот, защото се намираме по средата на промяната която все още не е завършила. На пръв поглед нищо във физическия свят не се е променило толкова много през последните 20 години, но под тази привидна еднаквост се е разгръща невидимата пелена на интернет съзнанието.                                                                                                                                  notabene-bg.org/read.php                                   Гласувай:
2
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6895921
Постинги: 4190
Коментари: 1126
Гласове: 1563
Календар
«  Декември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031