Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.12.2017 20:32 - "Лабораторната работа" на паяците - 4
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 689 Коментари: 0 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg


Подготовка и четвърти етап от насилствената намеса

От 6534 г. пр. Хр. до 6234 г. пр. Хр. (300 години):

подготвителен процес за повторно внедряване на програми от Управляващ характер;
почистване от последствията от текущи експерименти;
повърхността на Земята е била насипана на h = -1200 м (спрямо текущото ниво), на формираната повърхност са положени 8640000 енергетични шини с междуполюсно направление (географите ги наричат меридиани, въпреки че те не са 360, а малко повече), свързващи всички контролни системи и спуснати обекти;
създават се възли (контролни сървъри и сървъри за разпределение на енергия);
след това фино инженерство, цялата сложна "инсталация" е засипана до h = -100 m;
От хидрофорния слой на атмосферата бяха изсипани огромни маси вода с височина 1500 м и от този момент се образува морска вода за първи път - това е "световният потоп";
повърхността на Земята приемаше форми, близки до съвременните.
Започнаха да използват хуманоиди, вмъквайки в тях честотите на мозъка на паяка. Последователното задаване на честотите доведе до добри резултати. При материализацията всички хуманоиди получиха мозъка на паяците и формираха модерна цивилизация.
От 3761 г. пр. Хр. с получените хора бяха проведени много краткосрочни експерименти, за да се доближат до външния вид, който човекът е имал преди намесата на Земята. До средата на септември 3761 г. пр. Хр. този процес на тяхното фигуративно сходство е завършен (т.е. приказката за "образ и подобие" в Библията и други легенди).
От 0 г. от н.е. интервенционистите започнаха да въвеждат голяма група генерирани от тях честоти на производни енергии (в сравнение с въведените от тях основни) и да подобряват самата Система за контрол. Интервенционната система се усложняваше и усъвършенстваше от създаденото от тях Управление на Земята. Въведен бе контрол върху състоянието, изпълнителското поведение и контрола на качеството на произтичащите аспекти на групите и на отделните индивиди от хората. Една изключително важна стъпка беше въвеждането на програмата за прераждане. Това беше единственият изход от трудната ситуация за цялата система на Ебра, която не успя да реши проблема за несъответствията между голямата продължителност и непрекъснатост на необходимите изпълнителски функции на хората с ограничения период на техния живот. Те не успяха да стигнат до четвъртия кодон на ДНК и усвоиха само три от тях, и само поради тази причина животът за хората, създадени от тях, е толкова ограничен във времето.
В бъдещето програмните цели на интервентите (ебрите) относно хората са значително усложнени. Те се стремяха да получат хора като представители на своя Космос (защото хората изглеждат много по-прилични и потенциално по-съвършени), но притежаващи мозъка на Паяците и възможността за преминаване към октави на енергии 44 и 56 (т.е. над 31-те октави от материалния свят) в случай на непредвидени извънредни ситуации на Земята. Освен това група от паяци, разположени на Слънцето като техен ВИСШ ЕЛИТ в количество от 1 200 000 души, са били длъжни по тяхната Програма да съставят "златен елит" на Земята, но с вече по-съвършен Мозък - 72 октави.

Техническо изпълнение на Управлението

На 15.11.2009 г. функционирането на основните комплекси и системи на интервентите беше унищожено заедно с всички, които ги обслужваха, т.е. с паяците и привлечените от тях. За целта бяха нужни 16 тежки години. Все още има много последствия от интервенцията, но главното, основното и необратимото е направено! Част от интервентските комплекси и обекти остава като активен трофей, защото с нещо трябва да има компенсиране за загубите във времето и в изразходваните енергии. Те вече се прилагат при решаването на творческите задачи и ликвидирането на последиците от интервенцията.
Във връзка с това, в опростен формат ще покажа как технически се осъществяваше Управлението с помощта на техните системи. Но този въпрос е обхванат и е ограничен до рамката на разбирането само на самия факт на управленското ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху състоянието на хората и последващото им поведение. Това е най-свещеното "Отвън", предавано в епоси и многобройни легенди. Техническите и технологични тънкости не са засегнати, за да не се претоварва Мозъкът на читателите. От всички Комплекси и обекти, участващи в старата система на Управление, отбелязваме само основната част, без която Управлението би било невъзможно:

№ Комплекс цел
1 Чехов диспечерски пункт, основен комплекс за управление, задаване на Програмите за всички комплекси.
2 Kайлас Основният комплекс за управление, корекция в съответствие с програмата на мозъка на атмосферата за всички генотипи на Земята.
3 Китай, Тибет Контролиране състоянието на атмосферата при корекцията на мозъка на атмосферата и всички комуникационни канали на обекти от тип 560, 520, 500, 440, 960.
4 Урал Мозъчна обвивка (31 октави) за всички генотипове (от едноклетъчен до човешки).
5 Байкал Система за аварийно спасяване на хуманоиди 42, 44 в случай на бедствие (евакуация от Земята).
6 Пасха Управление на съответствието на мозъчната обвивка и октавите от 49 до 59 за всички генотипове.
7 Kaйлас 2 Текущ (седмичен) контрол на мозъка.
8 Перу Основният комплекс за управление, поддръжка и съхранение на хуманоиди (за бъдеща употреба).
9 Анди Контрол на всички хуманоиди на Земята.
10 Кавказ Основният комплекс за контрол, управление на "златния милиард" - генотип 42.
11 Елбрус Териториален комплекс - европейска част на Русия, Беларус, Украйна, България - пълно управление на генотипа 42.
12 Казбек Териториален комплекс - Източен и Южен Кавказ, Централна Азия, Източна Мала Азия - пълно управление на генотипа 42.
13 Арарат Териториален (първият на Земята) комплекс - Мала Азия, Гърция - пълен контрол над генотипа 42.
14 Алпи Основният комплекс за контрол, управление на "златния милион" - генотип 44.
15 Алпи 1 Териториален комплекс - Франция, Испания, Португалия, Италия, Западна Европа - пълно управление на генотипа 44.
16 Алпи 2 Териториален комплекс - Източна Европа, Германия, Балтийските страни, Скандинавия - пълно управление на генотипа 44.
17 Сараево Основният енергиен комплекс на октавата 53.5 (попълване на решетки за всички видове лъчения). Първата атомна бомба е разработена в Германия.
18 Калифорния Основният комплекс за подготовка на нов генотип - 46 (въведен от 2012 г.).
19 Китай, Тибет Основният комплекс на контрола върху Земята, определящ стандартите за всички комплекси.
20 Пасха Kоординационен възел за контрол чрез Kaйлас.
21 Москва 960 Основен обект от Системите за Управление, всички матрици на мозъка 42, 44, 46 и Moшиах.
22 Гренландия Управление на мозъка на атмосферата.
23 Ирландия Изчислителен център. Всички видове изчисления. Между другото, Ирландия е на 2-ро място в света по компютърно програмиране. В същото време Ирландия е родното място на нерешаемите математически задачи.

Достатъчно е да обърнем внимание на целите на Комплексите и това доста убедително демонстрира факта, че придружаването на всички действия в управлението от самите изпълнителни процеси не оставя никакъв шанс за липса на контрол от страна на старата система, дори в незначителни епизоди на действия и събития. Скептична гледна точка или осъждане на казаното ще означава само нежелание или невъзможност да се впуснете по-дълбоко в преценките за това. От техническа гледна точка, от първите стъпки от началото на който и да е програмен процес до практическото му въплъщение чрез изпълнителите, всичко беше под ефективното внимание на системата за контрол. Освен това, старата система имаше техническата способност както да приведе, така и да ПРИНУДИ към планираните резултати във всичко, което беше определено от рамката на различните програми, които те инсталираха.
При създаването на мозъка на атмосферата (от -2200 м до 12,400 м) бяха въведени нови честоти в първоначалните атмосферни структури. Този процес започва 2000 години преди новата ера. Строго симетричната структура на додекаедрите на самите атоми е била унищожена (някои връзки с икосаедрите са премахнати). Всяко премахване на такава връзка доведе до създаването на нов химически елемент. Ако напълно премахнем додекаедрите, ще получим икосаедрична структура на бор. Тъй като основата беше 16, 22, 28, 32 и 42 октави, именно в тези структури всичко беше заменено.
Една комбинация от октави 16 и 22 доведе до създаването на газ, a комбинацията от октави 16, 22, 28, 32, 42 - дo образуването на нефт. Белият нефт има допълнителна октава 47. В допълнение, октавите 53 бяха вкарани и в крайна сметка получиха "гърмяща смес". Но тези комбинации са междинни и не могат да бъдат използвани за формиране на мозъка, тъй като съдържат неутрализатор - сяра. Сярата е продукт на мозъка (спомнете си сярата в ушите), но в състава на мозъка не може да влезе. Но тази "експлозивна смес" има една особеност: без нея не е възможно да се направи преход към октава 56, което е крайно необходимо за всички представители на "златния милиард" в случай на извънредна ситуация, когато например е необходимо да се спасят от ядрен взрив. След намесата в структурата на атмосферата чрез интервенционната система тя все още е представена от 6 слоя:

Номер От До Цел
1 -4400 -2200 Решетка на свръзката за Мозъка на атмосферата, Мозък на атмосферата
2 -2200-0 Система за контрол на атмосферата (-2200 m е дълбочината на хидрофона)
3 0 1200 Базов слой
4 1200 6200 Кумулативен слой
5 6200 12400 Материализиращ слой
6 12400 36400 Слой на защита на атмосферата

В акумулиращия слой, процесът на натрупване или отстраняване на честотите се извършва седмично, последвано от разпределението им между останалите слоеве. Във материализиращия слой всички видове хуманоиди се трансформират в материални структури (обличане на дрехи върху тях), както и материализиране на НЛО обекти след тяхното изкачване, ако е необходимо. Всеки слой, с изключение на 3 има подслоеве, в които различни структури на честотата са работили за една и съща функция.
В началния период всеки обект, от който са получени хуманоиди, формира индивидуална "шатра" за тях, в която тече развитието на тази група под контрола на обекта, без да има привързване към местообитанието. Извън "шатрата" беше невъзможно да излязат, непознати не бяха допуснати в нея.
Когато системата за управление на Земята беше въведена в състояние на ново функциониране, коригирано от интервенционистите за техните цели, всички биоструктури започнаха да бъдат свързвани местообитание в рамките на определено разстояние от обекта. Преди всичко, тази среда се формираше от Андския комплекс, след това - от Кавказ, а от 0 година - от Алпите. Колонията от хуманоиди, живеещи в "шатрата", се наричала "етническа група", по-късно се използва термина "националност".

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев



Гласувай:
2
1



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6895736
Постинги: 4190
Коментари: 1126
Гласове: 1563
Календар
«  Декември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031